ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

A4. melléklet Fő mozaikszók és rövidítések

A rövidítések és mozaikszók írásszabályairól lásd a 10.3. pontot. Az itt közölt lista nem törekszik teljességre.

Módosítások
2019. 7. 29. EASA
2019. 7. 4. ACER
2019. 6. 27. ENISA
2019. 2. 4. eu-LISA
2018. 10. 25. TARIC
2017. 5. 1. Europol
2017. 2. 15. RB
2016. 10. 6. Frontex
2016. 7. 1. CEPOL
2016. 5. 10. ESM
2016. 3. 23. EUIPO/OHIM
2015. 4. 8. EUSC/Satcen
2013. 11. 29. ACER (javítás)
2013. 10. 23. BEREC
2013. 8. 1. eu-LISA
2013. 7. 15. ENISA
2013. 6. 19. ESMA
2013. 6. 13. EIOPA
2013. 6. 7. EBH
2013. 4. 30. ACER
2012. 12. 4. EASO
2012. 10. 18. EAS/EUSA

A

ACER Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
AKCS (-országok) afrikai, karibi és csendes-óceáni (országok)
ASEAN Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
ASEM Ázsia–Európa-találkozó
AU Afrikai Unió

B

BC-NET Üzleti Együttműködési Hálózat
BEREC Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete
BEUC Fogyasztói Egyesületek Európai Szövetsége

C

Cedefop Európai Szakképzésfejlesztési Központ
CEN Európai Szabványügyi Bizottság
CENELEC Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
CEPOL Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
CEPT Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet
CITES Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről
CORDIS Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat
Coreper Állandó Képviselők Bizottsága
COST európai együttműködés a tudomány és a technológia területén
CPVO Közösségi Növényfajta-hivatal
CREST Tudományos és Műszaki Kutatási Bizottság

D

DECT európai vezeték nélküli digitális távközlés

E

EAS (lásd EUSA)
EASA Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége
EASO Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
EBA Európai Beruházási Alap
EBB Európai Beruházási Bank
EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
EBH Európai Bankhatóság
EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ECDC Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
ECHA Európai Vegyianyag-ügynökség
EDA Európai Védelmi Ügynökség
EDF Európai Fejlesztési Alap
EDI elektronikus adatcsere
EDIFACT elektronikus adatcsere közigazgatási, kereskedelmi és közlekedési célokra
EEA Európai Környezetvédelmi Ügynökség
EFCA Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
EFSA Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
EFTA Európai Szabadkereskedelmi Társulás
EGK Európai Gazdasági Közösség
EGSZB Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
EGT Európai Gazdasági Térség
EIOPA Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
EK Európai Közösség/Közösségek
EKB Európai Központi Bank
EKSZ Európai Külügyi Szolgálat
EKT Európai Kutatási Térség
EMA Európai Gyógyszerügynökség
EMCDDA A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
EMGA Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
EMI Európai Monetáris Intézet
EMS Európai Monetáris Rendszer
EMSA Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ENISA Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
ENSZ-EGB Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
EPSO Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
ERA Európai Vasúti Ügynökség
ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESA Európai Űrügynökség
ESM Európai Stabilitási Mechanizmus
ESMA Európai Értékpapír-piaci Hatóság
ESZA Európai Szociális Alap
ETF Európai Képzési Alapítvány
ETSI Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
EU Európai Unió
(Elsősorban táblázatokban és grafikonokban használatosak a tagállamok egy meghatározott számú csoportjára utaló alakok: EU-15, EU-27 stb.)
EUIPO Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
EUISS Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete
eu-LISA A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség
EU-OSHA Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
EUR (lásd a 7.3.3. pontot)
Euratom Európai Atomenergia-közösség
EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálat
Eurocontrol Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért
Eurofound Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Europol A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége
Eurostat ’az Európai Unió statisztikai hivatala’
EUSA Európai Közigazgatási Iskola
EUSC (lásd Satcen)
EVCA Európai Magán- és Kockázatitőke-egyesület

F

FADN mezőgazdasági számviteli információs hálózat
FÁK Független Államok Közössége
FAO Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete
FRA Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Frontex Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

G

GATS általános egyezmény a szolgáltatások kereskedelméről
GDP bruttó hazai termék
GFCM Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság
GMU gazdasági és monetáris unió
GSA Európai GNSS Ügynökség
GSP általános preferencia-rendszer

H

héa hozzáadottérték-adó
HIV emberi immunhiányos vírus
HL Az Európai Unió Hivatalos Lapja
(2003. február 1-jét megelőzően: Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja)
HOPE Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz

I

IATA Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség
IBRD Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICCAT Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság
ICRC Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága
IFC Nemzetközi Pénzügyi Társaság
ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
IMF Nemzetközi Valutaalap
IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
IOTC Indiai-óceáni Tonhalbizottság
ISDN integrált szolgáltatású digitális hálózat
ISIC gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszere
ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IT információtechnológia
ITER nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor
IUCN Természetvédelmi Világszövetség

J

JRC Közös Kutatóközpont

K

K+F kutatás-fejlesztés
KAP közös agrárpolitika
KHP közös halászati politika
KKBP közös kül- és biztonságpolitika
kkk kormányközi konferencia
kkv kis- és középvállalkozás
KN Kombinált Nómenklatúra

L

LIFE környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz

M

Mercosur Déli Közös Piac
MFN legnagyobb kedvezményes elbánás

N

NACE gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Unióban
NAFO Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet
NAFTA Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás
NASCO Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezet
NCI új közösségi eszköz
NEAFC Északkelet-atlanti Halászati Bizottság
NGO nem kormányzati szervezet
NIS új független államok
NUTS a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája

NY

NYEU Nyugat-európai Unió

O

OAS Amerikai Államok Szervezete
OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OEM oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ oltalom alatt álló földrajzi jelzés
OHIM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(2016.3.23-tól: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala [EUIPO])
ONP nyílt hálózatellátás

P

PSTN nyilvános kapcsolt telefonhálózat

R

RB Régiók Európai Bizottsága

S

SAARC Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség
SADC Dél-afrikai Fejlesztési Közösség
Satcen Az Európai Unió Műholdközpontja
SEAFO Délkelet-atlanti Halászati Szervezet
SIMAP közbeszerzési információs rendszer
SIS Schengeni Információs Rendszer
SITC egységes nemzetközi kereskedelmi áruosztályozás

T

TAC teljes kifogható mennyiség
TARIC az Európai Unió integrált vámtarifája
TEN transzeurópai hálózat

U

UNEP Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja
UNESCO Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
UNHCR Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága
UNICE Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége
UNICEF Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja
UNRWA Az Egyesült Nemzetek Palesztin Menekültekkel Foglalkozó Segélyezési és Munkaügyi Hivatala
UPU Egyetemes Postaegyesület

W

WHO Egészségügyi Világszervezet
WIPO Szellemi Tulajdon Világszervezete
WTO Kereskedelmi Világszervezet
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal