ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

A1. melléklet Az európai embléma grafikai ismertetője

Európa Tanács • Európai Bizottság

Az európai zászló

69 31

Ez tehát az európai zászló, amely nem csupán az Európai Unió jelképe, hanem Európa népeinek szélesebb értelemben vett egységét és identitását is szimbolizálja. Az aranysárga csillagok által alkotott kör az európai népek közötti szolidaritást és a harmóniát jelképezi.

A csillagok száma és a tagállamok száma között nincs összefüggés. Azért szerepel 12 csillag a zászlón, mert a 12-es szám ősidők óta a tökéletesség, a teljesség és az egység jelképe. Éppen ezért az Unió bővítéseitől függetlenül a zászló nem változik.

Az európai zászló – a tizenkét csillag által alkotott kör az európai népek közötti egységet, szolidaritást és összhangot jelképezi.

A zászló története

Az Európa Tanács már megalapításának pillanatában, 1949-ben tudatában volt annak, hogy létre kell hozni egy Európát jelképező szimbólumot, amellyel Európa népei azonosulni tudnak. 1955. október 25-én a parlamenti közgyűlés egyhangúlag megszavazta a kék alapon kör alakot formázó 12 aranysárga csillagból álló emblémát. 1955. december 8-án a Miniszteri Bizottság elfogadta ezt az európai zászlót.

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése számos alkalommal szorgalmazta, hogy a többi európai uniós intézmény is fogadja el az európai szimbólumot saját jelképének, mégpedig azért, hogy a közös embléma is a demokratikus Európa szolidaritásának és egységességének képét erősítse.

Az egységes zászló az Európai Közösség egészére való alkalmazását az Európai Parlament kezdeményezte. 1979-ben, az első közvetlen európai parlamenti választások évében benyújtották az ezt célzó határozati javaslatot. A Parlament 1983 áprilisában elfogadott határozata kimondta, hogy a Közösség zászlaja az Európa Tanács által 1955-ben létrehozott zászló. Az Európai Tanács 1984 júniusában fontainebleau-i ülésén kiemelkedően fontosnak nyilvánította, hogy Európa – polgárai és a világ szemében – egységes identitással és képpel rendelkezzen. Ezt követően az Európai Tanács 1985. júniusi milánói ülésén jóváhagyta az Adonnino-bizottság a zászló Közösség általi elfogadását célzó javaslatát. Miután az Európa Tanács jóváhagyta, hogy a Közösség az általa 1955-ben elfogadott európai zászlót használja, a közösségi intézmények 1986 elején vezették be azt.

Azóta az európai zászló – és embléma – közös jelképe az Európa Tanácsnak és az Európai Uniónak. A zászló mára az európai identitás és az egységes Európa első számú kifejezője.

Az Európa Tanács és az Európai Unió intézményei örömmel nyugtázzák, hogy a zászló egyre nagyobb ismertségnek örvend az európai polgárok körében. Az Európai Bizottság és az Európa Tanács felelős a jelkép méltó használatáért, és az európai szimbólum nem helyénvaló használata esetén megteheti a szükséges lépéseket.

Bevezetés

E grafikai útmutató célja, hogy a jelkép létrehozásáról szóló utasításokkal és a szabványszínek meghatározásával bemutassa az európai jelkép sokszorosításának helyes eljárását.

A jelkép leírása

Az égszínkék háttér előtt kör alakban elhelyezkedő 12 aranysárga csillag az európai népek egységét fejezi ki. A csillagok száma nem változik, mivel a 12-es szám a tökéletesség és az egység jelképe.

Heraldikai leírás

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, melyek csúcsai nem érnek össze.

Mértani leírás

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. Az egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő 12 aranysárga csillag egy láthatatlan kört formál, melynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján az órákat jelölő számokkal azonos pozícióban helyezkednek el, számuk nem változik.
Mértani leírás

Szabványszínek

A téglalap alapszíne Pantone Reflex Blue; a csillagoké Pantone Yellow.
A nemzetközi Pantone skála széles körben elterjedt, és a nem szakmabeliek számára is könnyen hozzáférhető.

Szabványszínek
Négyszínnyomás

Mivel a négyszínnyomás alkalmazása kizárja a két szabványszín használatát, a szabványszíneket a négyszínnyomás színeinek felhasználásával kell újra előállítani. A Pantone Yellow szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető, míg 100 % „Process Cyan” és 80 % „Process Magenta” összekeverésével a Pantone Reflex Blue-hoz nagyon közeli színárnyalat kapható.

Internet

A webskálán a Pantone Reflex Blue megfelelője az RGB: 0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimál: 003399), míg a Pantone Yellow megfelelője az RGB: 255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimál: FFCC00).

Sokszorosítás monokróm eljárással

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével rajzolja körbe, és helyezze el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Ha csak kék színnel dolgozik (természetesen Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használja, míg a csillagok 100 %-ban fehér negatívok legyenek.

Sokszorosítás monokróm eljárással

Sokszorosítás színes háttérrel

A jelképet lehetőség szerint fehér háttérrel kell sokszorosítani. Kérjük, kerülje a színes hátteret, különös tekintettel a kékkel nem harmonizáló színekre. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel sokszorosítsa a jelképet, illesszen a téglalap köré egy fehér sávot, melynek szélessége a téglalap magasságának 1/25-e legyen.

Sokszorosítás színes háttérrel

Példák a helytelen sokszorosításra

1. A jelkép fejjel lefelé áll. Példák a helytelen sokszorosításra
2. A csillagok nem függőleges helyzetben vannak. Példák a helytelen sokszorosításra
3. A csillagok elhelyezkedése a körben helytelen: a csillagoknak az óralap számaival azonos pozícióban kell lenniük. Példák a helytelen sokszorosításra

Harmadik felek általi használat

Az európai embléma harmadik felek általi használatának elveit egy, az Európa Tanáccsal létrejött igazgatási megállapodás rögzíti. E megállapodást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé (HL C 271., 2012.9.8., 5. o.).

A megállapodás értelmében bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az európai emblémát vagy annak elemeit az alábbi feltételekkel:

a)
az embléma használata nem kelti azt a hamis benyomást vagy feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével;
b)
az embléma használata nem kelti azt a látszatot, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban vagy szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését, ha ez nem igaz;
c)
az embléma használata nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

Az európai embléma fenti feltételeknek megfelelő használatához nincs szükség írásos engedélyre.

Az európai embléma vagy annak címertani utánzata védjegyként vagy szellemi tulajdonként való bejegyzésére nincsen mód.

Az európai embléma használatával kapcsolatos kérdésekért lásd:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_hu#emblem

Nem EU-tagállamokból érkező kérelmek

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Fax +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

Az eredeti dokumentumok reprodukciós célból letölthetők az alábbi címeken:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_hu.htm

Utolsó frissítés: 2019. 3. 22.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal