ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

9.5. Az Európai Unió adminisztratív felépítése: hivatalos elnevezések és felsorolási rend

9.5.1. Intézmények és szervek

Az intézményeket és szerveket protokoll szerinti sorrendben kell felsorolni.

Az alábbi lista a hivatalos elnevezéseket tartalmazza, a 2009. december 1-je (a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése) óta érvényes protokoll szerinti sorrendben. Az ezt követő táblázat az intézmények elnevezéseit foglalja össze, beleértve az intézménynevek rövidítéseit, valamint megjelöli az intézmények székhelyét.

Lásd még: A9. melléklet – Intézmények, szervek, intézményközi szolgálatok és szervezetek: többnyelvű lista

a) Intézmények

Európai Tanács
az Európai Tanács elnöke
Az Európai Unió Bírósága
Bíróság
Törvényszék
Megjegyzés:
A Közszolgálati Törvényszék, amelyet 2004-ben hoztak létre, 2016. szeptember 1-jén befejezte működését, miután hatáskörét átruházta a Törvényszékre.

b) Külpolitikai szerv

Európai Külügyi Szolgálat
az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Három Tanács
(nem összekeverendő)
Európai uniós szervek

Az Európai Unió állam- és kormányfőinek és az Európai Bizottság elnökének találkozóira alapesetben egy évben négy alkalommal kerül sor. E tanácskozásokat „csúcstalálkozóknak” is nevezik. Az Európai Tanács felelős az Európai Unió általános politikai irányvonalainak meghatározásáért.

A tagállamok miniszterei az Európai Unió Tanácsának keretében tanácskoznak rendszeresen. A napirendtől függően az egyes tagállamok az adott területért felelős miniszterükkel képviseltetik magukat a tanácskozáson. Az Európai Unió Tanácsa az EU fő döntéshozó szerve, mely (az Európai Parlamenttel együtt) az európai jogszabályok elfogadásáért felelős.

Nem uniós szerv

Az Európa Tanács nem európai uniós kormányközi szervezet.

c) Tanácsadó szervek

d) Egyéb szervek

Az intézmények és szervek elnevezéseinek különböző formái
Teljes elnevezés Rövid elnevezés (1) Rövidítés Székhely
Európai Parlament Parlament EP Strasbourg (2)
Európai Tanács Brüsszel
Az Európai Unió Tanácsa Tanács
Megjegyzés:

További elterjedt formák:

Miniszterek Tanácsa
(pl.) Környezetvédelmi Tanács
Brüsszel
Európai Bizottság Bizottság Brüsszel (3)
Az Európai Unió Bírósága (intézmény) Európai Bíróság, Bíróság Luxembourg
Bíróság
Luxembourg
Törvényszék
Luxembourg
Európai Központi Bank EKB Frankfurt am Main
Európai Számvevőszék (4)
Számvevőszék Luxembourg
a Hivatalos Lapban: Számvevőszék
Európai Külügyi Szolgálat EKSZ Brüsszel
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (5) EGSZB Brüsszel
Régiók Európai Bizottsága (6) Régiók Bizottsága RB Brüsszel
a Hivatalos Lapban, L sorozat: Régiók Bizottsága
Európai Beruházási Bank EBB Luxembourg
európai ombudsman ombudsman Strasbourg (7)
európai adatvédelmi biztos adatvédelmi biztos Brüsszel
Európai Adatvédelmi Testület Adatvédelmi Testület Brüsszel
(1)
A rövid elnevezés használatát kerülni kell, ha fennáll az összetévesztés veszélye (mindenekelőtt a „Bizottság” alak esetében). Első előforduláskor mindig a teljes hivatalos megnevezés szerepeljen.
(2)
Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban van, ahol évi tizenkét plenáris ülését tartja. További plenáris ülésekre Brüsszelben kerül sor. A Főtitkárság székhelye Luxembourgban található.
(3)
Jóllehet a Bizottság székhelye Brüsszelben van, jó néhány szolgálata Luxembourgban található.
(4)
Rendszerint az „Európai Számvevőszék” elnevezés használatos. Tisztán jogi szövegekben azonban „Az Európai Unió Számvevőszéke” (2009. 11. 30-ig: „Az Európai Közösségek Számvevőszéke”) a helyes forma. A Hivatalos Lapban a „Számvevőszék” forma használatos.
(5)
A „Gazdasági és Szociális Bizottság” rövid forma, illetve a GSZB rövidítés használatát kerüljük.
(6)
A Régiók Európai Bizottsága az intézmény általánosan használt elnevezése. Tisztán jogi szövegekben, illetve a Hivatalos Lapban (L sorozat) közzétett szövegekben a hivatalos Régiók Bizottsága elnevezés használatos. A használatban lévő rövidítés nem változtatható meg (a bizottság kérésére).
(7)
Az európai ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye.

9.5.2. Intézményközi szolgálatok

Az intézményközi szolgálatok adminisztratív szempontból az Európai Bizottsághoz tartoznak (lásd még a 9.6. pontot).

Elnevezés Rövid elnevezés Rövidítés Székhely Hivatkozásul szolgáló
jogi aktus
(alapító okirat) (a)
az európai intézmények, szervek és hivatalok számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportja a számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoport CERT-EU Brüsszel HL L 6, 2017,1.11., 40. o.
Az Európai Unió Kiadóhivatala (1) Kiadóhivatal OP (*) Luxembourg HL L 168., 2009.6.30., 41. o.

(HL 152., 1967.7.13., 18. o.)
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (2) Személyzeti Felvételi Hivatal EPSO (*) Brüsszel HL L 197., 2002.7.26., 53. o.
Közigazgatási Iskola
EUSA (*)
(a)
A hivatkozásul szolgáló jogi aktus alapesetben az ügynökség létrehozásáról szóló aktus. Ha az ügynökség létrehozásáról szóló jogi aktus átdolgozásra került vagy abból kodifikált változat készült, illetve ha hatályát vesztette és új jogi aktus lépett a helyébe, akkor a módosított jogi aktus lesz az új alap-jogiaktus (ilyen esetben tájékoztatás céljából az ügynökség létrehozásáról szóló eredeti aktus zárójelben szerepel).
(*)
Valamennyi nyelven ezt a rövidítést kell használni.
(1)
2009. 6. 30-ig: „Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala”.
(2)
Szokásos elnevezés.
(3)
Adminisztratív szempontból az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalhoz tartozik (lásd a 2005/118/EK határozatot [HL L 37., 2005.2.10., 14. o.]).

9.5.3. Decentralizált szervek (ügynökségek)

Külön jogszabályok által létrehozott és különleges feladattal megbízott szervek.

Felsorolásuk a kiadvány nyelvének betűrendjében történik.

Elnevezés Rövidítés Székhely Hivatkozásul szolgáló
jogi aktus
(alapító okirat) (a)
Módosítások (b)
A BEREC Működését Segítő Ügynökség
(rövid elnevezés: BEREC Hivatal)
Riga HL L 321., 2018.12.17., 1. o.
(HL L 337., 2009.12.18., 1. o.)
 
A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége Europol Hága HL L 135, 2016.5.24., 53. o.
(HL C 316., 1995.11.27., 1. o.)
 
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja EMCDDA Lisszabon HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(HL L 36., 1993.2.12., 1. o.)
 
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete EIGE (*) Vilnius HL L 403., 2006.12.30., 9. o.  
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség eu-LISA (*) Tallinn HL L 295., 2018.11.21., 99. o.
(HL L 286., 2011.11.1., 1. o.)
Az írásos forma módosítása
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége FRA (*) Bécs HL L 53., 2007.2.22., 1. o.  
Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége Eurojust Hága HL L 295., 2018.11.21., 138. o.
(HL L 63., 2002.3.6., 1. o.)
 
Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége CEPOL Budapest HL L 319, 2015.12.4., 1. o.
(HL L 256., 2005.10.1., 63. o.)
 
Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége Málta HL L 468., 2021.12.30., 1. o.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége EASA Köln HL L 212., 2018.8.22., 1. o.
(HL L 240., 2002.9.7., 1. o.)
 
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala EUIPO Alicante HL L 154, 2017.6.16., 1. o.
(HL L 11., 1994.1.14., 1. o.)
 
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja CdT (*) Luxembourg HL L 314., 1994.12.7., 1. o.  
Az Európai Unió Űrprogramügynöksége Prága HL L 170., 2021.5.12., 69. o.  
Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ERA Lille/Valenciennes HL L 138., 2016.5.26., 1. o.
(HL L 164, 2004.4.30., 1. o.)
 
Egységes Szanálási Testület ESZT Brüsszel HL L 225., 2014.7.30., 1. o.  
Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ACER (*) Ljubljana HL L 158., 2019.6.14., 22. o.
(HL L 211., 2009.8.14., 1. o.)
 
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Eurofound (*) Dublin HL L 30., 2019.1.31., 74. o.
(HL L 139., 1975.5.30., 1. o.)
 
Európai Bankhatóság EBH Párizs HL L 331., 2010.12.15., 12. o. Módosító jogi aktus (székhely):
HL L 291., 2016.11.18., 1. o.
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ECDC (*) Stockholm HL L 142., 2004.4.30., 1. o.  
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság EIOPA Frankfurt am Main HL L 331, 2010.12.15., 48. o.  
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság EFSA (*) Parma HL L  31., 2002.2.1., 1. o.  
Európai Értékpapír-piaci Hatóság ESMA Párizs HL L 331, 2010.12.15., 84. o.  
Európai Gyógyszerügynökség EMA (*) Amszterdam HL L 136., 2004.4.30., 1. o. Módosító jogi aktus (székhely):
HL L 291., 2016.11.18., 3. o.
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal EFCA Vigo HL L 83., 2019.3.25., 18. o.
(HL L 128., 2005.5.21., 1. o.)
 
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség Frontex (*) Varsó HL L 295, 2019.11.14., 1. o.
(HL L 349., 2004.11.25., 1. o.)
 
Európai Képzési Alapítvány ETF (*) Torino HL L 354., 2008.12.31., 82. o.
(HL L 131., 1990.5.23., 1. o.)
 
Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont Bukarest HL L 202., 2021.6.8., 1. o.  
Európai Környezetvédelmi Ügynökség EEA Koppenhága HL L 126., 2009.5.21., 13. o.  
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség EU-OSHA (*) Bilbao HL L 30., 2019.1.31., 58. o.
(HL L 216., 1994.8.20., 1. o.)
 
Európai Munkaügyi Hatóság Pozsony HL L 186., 2019.7.11., 21. o. Létrehozás: 2019.7.31.
Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága Brüsszel HL L 317., 2014.11.4., 1. o. Az írásos forma módosítása
Európai Szakképzésfejlesztési Központ Cedefop (*) Theszaloníki HL L 30., 2019.1.31., 90. o.
(HL L 39., 1975.2.13., 1. o.)
 
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség EMSA Lisszabon HL L 208., 2002.8.5., 1. o. Módosító jogi aktus:
HL L 129., 2004.04.29., 1. o.
Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség ENISA (*) Iráklio HL L 151., 2019.6.7., 15. o.
(HL L 77., 2004.3.13., 1. o.)
 
Európai Ügyészség Luxembourg HL L 283., 2017.10.31., 1. o.
Európai Vegyianyag-ügynökség ECHA (*) Helsinki (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.) Helyesbítés:
HL L 136., 2007.5.29., 3. o.
Közösségi Növényfajta-hivatal CPVO Angers HL L 227., 1994.9.1., 1. o. Módosító jogi aktus előkészítés alatt
Elfogadott módosítás
Előkészítés alatt
Számos olyan eljárás van tervbe véve vagy folyamatban, amely nyomán módosulhat több ügynökség elnevezése.
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Javaslat:
az Európai Unió Kábítószerügyi Ügynöksége
EMCDDA
Javaslat:
Eljárás: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Közösségi Növényfajta-hivatal
Javaslat:
Európai Növényfajta-ügynökség
CPVO
Javaslat:
(?)
Eljárás: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
figyelemmel kísérendő (az Európai Parlament a javaslat visszavonására és új javaslat előterjesztésére kérte a Bizottságot)
Tervezési fázisban (új ügynökségek)
A Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatósága AMLA Eljárás: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
A hivatkozásul szolgáló jogi aktus alapesetben az ügynökség létrehozásáról szóló aktus. Ha az ügynökség létrehozásáról szóló jogi aktus átdolgozásra került vagy abból kodifikált változat készült, illetve ha hatályát vesztette és új jogi aktus lépett a helyébe, akkor a módosított jogi aktus lesz az új alap-jogiaktus (ilyen esetben tájékoztatás céljából az ügynökség létrehozásáról szóló eredeti aktus zárójelben szerepel).
(b)

A módosítások típusai a következők:

„helyesbítés”, „módosító jogi aktus” (vagy más): az alap-jogiaktus módosítása a név, a rövidítés vagy a székhely tekintetében,
„az írásos forma módosítása”: az intézményközi konvencióknak, különösen a kis- és nagybetűs írásmód szabályainak való megfelelés érdekében az alap-jogiaktusban szereplő formához képest módosul az adott testület nevének írásos formája (a Tanács jogász-nyelvészeivel egyetértésben ilyen esetben nincs szükség helyesbítésre).
(*)
Valamennyi nyelven ezt a rövidítést kell használni.
Megjegyzés:
Lásd továbbá az Európai Unió egyes hivatalainak és ügynökségeinek székhelyéről szóló, 2003. december 13-i 2004/97/EK, Euratom határozatot (HL L 29., 2004.2.3., 15. o.).

Közös kül- és biztonságpolitika

Elnevezés Rövidítés Székhely Hivatkozásul szolgáló
jogi aktus
(alapító okirat) (a)
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete EUISS Párizs HL L 41., 2014.2.12., 13. o.
(HL L 200., 2001.7.25., 1. o.)
Az Európai Unió Műholdközpontja Satcen Torrejón de Ardoz HL L 188., 2014.6.27., 73. o.
(HL L 200., 2001.7.25., 5. o.)
Európai Védelmi Ügynökség EDA Brüsszel HL L 266., 2015.10.13., 55. o.
(HL L 245., 2004.7.17., 17. o.)

9.5.4. Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek az 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.) értelmében létrehozott olyan, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyeket egy vagy több uniós program irányításához kapcsolódó feladatokkal bíznak meg. Ezen ügynökségeket meghatározott időtartamra hozzák létre.

Elnevezés Rövidítés Székhely Hivatkozásul szolgáló
jogi aktus
(+ helyesbítés vagy 
módosító jogi aktus)
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége ERCEA (*) Brüsszel HL L 50., 2021.2.15., 9. o.
Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség HADEA (*) Brüsszel HL L 50., 2021.2.15., 9. o.
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség CINEA (*) Brüsszel HL L 50., 2021.2.15., 9. o.
Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség Eismea (*) Brüsszel HL L 50., 2021.2.15., 9. o.
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség REA (*) Brüsszel HL L 50., 2021.2.15., 9. o.
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EACEA (*) Brüsszel HL L 50., 2021.2.15., 9. o.
(*)
Valamennyi nyelven ezt a rövidítést kell használni.

9.5.5. Euratom-ügynökségek és -szervek

Az alábbi ügynökségek és szervek az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés céljainak megvalósítását hivatottak elősegíteni.

Elnevezés Rövidítés Székhely Hivatkozásul szolgáló
jogi aktus
Euratom Ellátási Ügynökség Luxembourg HL L 41., 2008.2.15., 15. o.
Fusion for Energy Közös Vállalkozás (1) F4E (*) Barcelona HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(*)
Valamennyi nyelven ezt a rövidítést kell használni.
(1)
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás.

9.5.6. Egyéb szervezetek

Közismert elnevezés Rövid elnevezés Rövidítés Székhely Hivatkozásul szolgáló
jogi aktus
3. „Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás Közös Vállalkozás (1)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Európai Innovációs és Technológiai Intézet   EIT (*) Budapest HL L 189., 28.5.2021., 61. o.
európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás EuroHPC közös vállalkozás Luxembourg HL L 256., 2021.7.19., 3. o.
Európai Vasút Közös Vállalkozás (2)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Globális Egészségügy EDCTP3 Közös Vállalkozás     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Innovatív Egészségügy Közös Vállalkozás (3)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások Közös Vállalkozás     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Körforgásos és Bioalapú Európai Gazdaság Közös Vállalkozás (4)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás (5)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Tiszta Hidrogén Közös Vállalkozás (6)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
Tiszta Légi Közlekedés Közös Vállalkozás (7)     Brüsszel HL L 427., 2021.11.30., 17. o.
(*)
Valamennyi nyelven ezt a rövidítést kell használni.
(1)
A SESAR Közös Vállalkozás helyébe lép.
(2)
A Shift2Rail Közös Vállalkozás helyébe lép.
(3)
Az IMI 2 Közös Vállalkozás helyébe lép.
(4)
A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás helyébe lép.
(5)
Az ECSEL Közös Vállalkozás helyébe lép.
(6)
A Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás helyébe lép.
(7)
A Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozás helyébe lép.
Utolsó frissítés: 2022. 8. 31.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal