ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

7.2.4. Az intézmények nyelvhasználatát szabályozó előírások

Az EK-Szerződés 290. cikke (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 342. cikke) és az Euratom-Szerződés 190. cikke felhatalmazza a Tanácsot, hogy egyhangú határozattal meghatározza a közösségi intézmények nyelvhasználatára vonatkozó szabályokat, „az Európai Unió Bíróságának alapokmányában foglalt rendelkezések sérelme nélkül”.

Ezek alapján a Tanács 1958. április 15-én elfogadta az 1. rendeletet, amelyben meghatározta az Európai Gazdasági Közösségben használatos nyelvek körét, és amelyet az egyes csatlakozási okmányok később módosítottak.

Jelenleg az uniós intézmények hivatalos és munkanyelveinek száma 24 (lásd a 7.2.1. pontot).

Ír nyelv

2006. december 31-ig az ír nyelv nem tartozott az intézmények munkanyelvei közé. Egy 1971-ben Írország és a Közösség között létrejött megállapodás értelmében ugyan az ír nyelvet a Közösség hivatalos nyelvének tekintették, ám a szerződő felek megegyeztek, hogy csupán az elsődleges jogot ültetik át erre a nyelvre.

2007. január 1. óta az ír az Európai Unió teljes jogú hivatalos nyelve, azzal az ideiglenes, ötéves időszakra érvényes, megújítható eltéréssel, hogy „az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni és ezen a nyelven kihirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában” (a Tanács 2005. június 13-i 920/2005/EK rendelete [HL L 156., 2005.6.18., 3. o.]), kivéve az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendeleteket. Ezt az eltérést az 1257/2010/EU tanácsi rendelet 2016. december 31-ig meghosszabbította (HL L 343., 2010.12.29., 5. o.). Az (EU, Euratom) 2015/2264 tanácsi rendelet (HL L 322., 2015.12.8., 1. o.) további hosszabbításról rendelkezett. Az eltérés 2022. január 1‑jével megszűnt.

Ír vagy gael nyelv?

Bizonyos használati formákkal ellentétes módon, a két kifejezés nem azonos jelentésű:

gael = a kelta nyelvek főleg Írországban és Skóciában beszélt csoportja
ír = csupán az Írországban beszélt kelta nyelv megnevezése

Írország első hivatalos nyelve az ír, második az angol.

Máltai nyelv

A Tanács 2004. május 1-jén a jogi aktusok máltai megszövegezésének és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének kötelezettségétől való ideiglenes eltérést fogadott el. A hároméves időszakra szóló, egy évvel meghosszabbítható eltérés valamennyi aktusra vonatkozott, az Európai Parlament és a Tanács közösen elfogadott rendeleteinek kivételével (a Tanács 2004. május 1-jei 930/2004/EK rendelete [HL L 169., 2004.5.1., 1. o.]). Az első hároméves időszak leteltével a Tanács az eltérés megszüntetéséről határozott 2007-ben.

Utolsó frissítés: 2022. 1. 25.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal