ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

6.4. Központozás és tagolás szövegszerkesztő használata esetén

Az alábbi táblázatban ismertetett szabályok intézményközi megállapodás eredményeit tükrözik. Egyes esetekben a nemzeti tipográfiai szabályok eltérő jelhasználatot írnak elő. Az egységes szabályozás megteremtése érdekében azonban – szem előtt tartva a többnyelvűség követelményét az intézményekben – olykor bizonyos megoldásokat előnyben részesítettünk.

  Tipográfiai jel Megjelenítés
szövegszerkesztővel
(Word stb.)
Alfanumerikus kód Tipográfiai megjelenítés
(nyomda és DTP [asztali kiadványszerkesztés])
  a) Írásjelek és egyéb szimbólumok
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
(a) xx – xx
vagy
xx–xx
Alt 0150 xx■–■xx
vagy
xx–xx
(b) / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
  { } xx {xx} xx   xx■{xx}■xx
(c) „ ” xx xx xx Alt 0132 xx Alt 0148 xx■xx■xx
(c) » « xx »xx« xx Alt 0187 xx Alt 0171 xx■»xx«■xx
(c) ’ ’ xx xx xx Alt 0146 xx Alt 0146 xx■xx■xx
  % 00•%   00□%
(d) + +•00   +□00
  –•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
(e) & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 vagy Ctrl-Alt-pont (.) xx■…■xx
  b) Lábjegyzet-hivatkozások és lábjegyzetek
(f) xx (1) xx•(1)
(lábjegyzetbeszúrás funkció használata javasolt)
  xx□(1)
(a)
A szóköz nélküli forma nagykötőjel használata esetén érvényesül. (Bővebben lásd a 10.1.8. pont alatt.)
(b)
Különleges, elsősorban több szóból álló szerkezeteknél a szóközös forma használata is indokolt lehet.
(c)
Lásd még a 4.2.3. pontot (idézőjelek) és az 5.10. pontot (az idézetek központozása).
(d)
Kivétel: telefonszámokban (lásd a 9.3. pontot) az ország előhívószáma elé illesztett „+” jel után nem teszünk szóközt (+32 2202020).
(e)
Ha a jel rövidítés részét képezi, nem választják el szóközök az előtte, illetve utána álló betűtől (pl. K&H).
(f)
Automatikus lábjegyzetkészítéskor számos szövegszerkesztő program nem teszi zárójelbe a lábjegyzetszámot. Ilyenkor utólag kell beilleszteni a zárójeleket. (Kiadásra szánt dokumentumok esetében a nyomdász feladata ennek elvégzése.)
Megjegyzés:

Ügyeljünk a zárójeltípusok és az idézőjeltípusok hármas hierarchiájára, valamint (amennyiben a program különbséget tud tenni köztük) a nyitó és záró idézőjelek helyes állására.

A szóközjelölések magyarázata:

■ =
 széles szóköz
□ =
 rögzített fél szóköz (keskeny szóköz)
• =
 nemtörő szóköz
Utolsó frissítés: 2021. 11. 18.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal