ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

5.4.2. Szerzői jogi minősítés (a többszörözéshez és/vagy
további felhasználáshoz való jog)

Az Európai Unió kiadványaiban a többszörözési jogokat (lásd az 5.4.1. pontot) a védelem mértékét árnyaló magyarázat (szerzői jogi minősítés) kíséri.

Megjegyzés:
Ilyen minősítés hiányában a mű teljes mértékben jogvédelem alá esik, a különféle nemzeti jogszabályokban és nemzetközi egyezményekben meghatározott kivételektől eltekintve:
© Európai Unió, [év]

Általános minősítés (többszörözés)

Az Európai Unió intézményei, szervei és ügynökségei (az Európai Bizottság kivételével, amely eltérő szöveget használ) kiadványainak esetében a Kiadóhivatal által ajánlott szokásos minősítés a következő:

© Európai Unió, [év]
A többszörözés a forrás feltüntetésével engedélyezett.

Szükség esetén az általános minősítést további fenntartások, illetve felelősségkizáró nyilatkozatok is kísérhetik (lásd az 5.4.3. pontot).

A Tanács és a Számvevőszék 2017. október 9-én, illetve 2019. április 16-án a dokumentumainak további felhasználásáról szóló határozatot fogadott el. Következésképpen „a további felhasználás engedélyezett” megfogalmazás alkalmazható, akárcsak a Bizottság kiadványainak esetében (lásd alább). Ezen intézmények kiadványaiban a minősítés valamennyi esetben kiegészül az 5.4.3. pontban felsorolt három feltétellel (a konkrét megfogalmazás mindig az adott intézménytől függ). A Számvevőszék kiadványait a Creative Commons CC BY 4.0 licenc alatt is engedélyezheti.

Az Európai Bizottság dokumentumaiban használatos minősítés (további felhasználás)

Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználása tekintetében a 2011. december 12-i 2011/833/EU határozatnak megfelelő politikát valósít meg.

Az Európai Bizottság műveire – néhány kivételtől eltekintve (lásd a fent említett határozat 2. cikkét) – alapvetően a további felhasználásra vonatkozó szabály alkalmazandó. Ezen túlmenően, az említett határozat azon rendelkezéseivel összhangban, amelyek további feltételek előírását teszik lehetővé (lásd az 5.4.3. pontot), a Kiadóhivatal azt ajánlja, hogy a felhasználó számára tegyék kötelezővé a dokumentum forrására való hivatkozás feltüntetését:

© Európai Unió, [év]
A további felhasználás a forrás feltüntetésével engedélyezett.
Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politikát a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) hajtja végre.

A Bizottság kiadványait a Creative Commons CC BY 4.0 licenc alatt is engedélyezheti.

Ha kérdése van, forduljon a Kiadóhivatal szerzői joggal foglalkozó szolgálatához
(OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Utolsó frissítés: 2022. 4. 21.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal