ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

5.4. Copyright

5.4.1. Többszörözési jogok (szerzői jogi nyilatkozat)

A copyright egy szerző vagy kiadó kizárólagos joga arra, hogy egy irodalmi vagy művészeti alkotást meghatározott ideig felhasználhasson.

A copyright formális követelményeinek eleget teszünk, ha egy kiadvány összes példányán szerepel egy szerzői jogokra vonatkozó információ, amely tájékoztatja a nagyközönséget, hogy az adott mű szerzői jogi védelem alá esik:

© [a szerzői jog tulajdonosa], [év]
például:
© Európai Unió, 2018

Az Európai Unió intézményei, szervei és ügynökségei esetében kétféle szerzői jog létezik attól függően, hogy az a szervezeti egység, amelyhez a kiadvány tartalmáért felelős szolgálat tartozik, jogi személyiséggel rendelkezik-e vagy sem.

(a)

Jogi személyiséggel nem rendelkező intézmények és szervek

Az uniós intézmények vagy szervek és a kapcsolódó intézményközi szolgálatok (például a Kiadóhivatal) hivatalos kiadványai esetében a szerzői jog az Európai Unió egészét illeti, nem pedig az egyes intézményeket vagy szerveket, kivéve a saját jogi személyiséggel rendelkezőket (az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap):

© Európai Unió, [év]

A Lisszaboni Szerződés bevezetéséig, azaz 2009. 11. 30-ig:
© Európai Közösségek, [év]

(b)

Jogi személyiséggel rendelkező szervek

Intézmények és szervek

Az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap saját jogi személyiséggel és ennek megfelelően saját szerzői joggal rendelkezik:

© Európai Központi Bank, [év]
© Európai Beruházási Bank, [év]
© Európai Beruházási Alap, [év]
Megjegyzés:
Tüntessük fel a teljes nevet, ne csupán a rövidítést:
© Európai Központi Bank, [év]
és nem © EKB, [év]
Decentralizált szervek (ügynökségek)

A decentralizált szervek (ügynökségek; a teljes lista a 9.5.3. pont alatt található) saját jogi személyiséggel rendelkeznek, és ezért ezeket a szerveket mint a szerzői jogok tulajdonosát név szerint meg kell említeni:

© Európai Környezetvédelmi Ügynökség, [év]
Megjegyzés:
Tüntessük fel a teljes nevet, ne csupán a rövidítést:
© Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, [év]
esetleg:
© Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex), [év]
és nem © Frontex, [év]
Ha a szerzői jogot szerződéssel vagy más jogi dokumentummal átruházták az Európai Unióra:
© Európai Unió, [év]
Euratom

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá (és az Euratom költségvetési tételbe) tartozó dokumentumok saját copyrighttal vannak ellátva.

© Európai Atomenergia-közösség, [év]

Ez a helyzet áll fenn például a Közös Kutatóközpont által az atomenergia területén közzétett különféle dokumentumok vagy szakkiadványok esetében.

(c)

Az év feltüntetése

Az Európai Unió kiadványainál egy-egy mű meghatározott nyelvű kiadása esetében a jogvédelem az első megjelenéstől érvényes. A copyrightnál feltüntetett év tehát nem valamely eredeti nyelvi változat megjelenésének éve, hanem a kérdéses nyelvi változaté.

Egy műnek valamely adott nyelven való első kinyomtatásakor a megjelenés éve és a copyright éve megegyezik. Utánnyomás esetén a copyright nem változik. Új kiadás esetén azonban – amely új kiadványt eredményez – a copyright évének az új kiadás megjelenésének évével kell azonosnak lennie.

Ha egy kiadvány formátuma megváltozik (például egy nyomatott kiadványból elektronikus könyv készül), de tartalma változatlan marad, a kiadás éve megegyezik az eredeti kiadványéval. Ha az új kiadásban lényeges változtatások szerepelnek, az első kiadás (a fenti példa esetén ez a nyomtatott kiadvány) megjelenésének éve mellett az új kiadvány (elektronikus könyv) kiadásának időpontját is fel kell tüntetni.

(d)

Grafikai és művészeti elemek

Ha a kiadvány olyan elemeket (fényképeket, illusztrációkat, ábrákat, szövegeket stb.) tartalmaz, amelyek szerzői joga harmadik fél tulajdonát képezi, vagy ha az Európai Unió nem rendelkezik egy kiadványhoz kapcsolódó összes joggal, minden elem esetén egyértelműen meg kell jelölni a forrást és szükség esetén a felhasználás feltételeit. Ilyen elemek felhasználása esetén a dokumentumot készítő szolgálatoknak (intézményeknek, szerveknek, ügynökségeknek) meg kell szerezniük a szerzői jog tulajdonosának írásos engedélyét (lásd az 5.4.4. pontot).

A copyright fogalmát az elektronikus kiadványokra, így bármely, az interneten közzétett szövegre is alkalmazni kell. Lásd még a szerzői jogokra vonatkozó oldalt az Europa szerveren (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_hu).

Az irodalmi, művészeti vagy tudományos művek vonatkozásában lásd a tisztviselőkkel kapcsolatos, személyhez fűződő jogokról szóló iránymutatásokat (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf – belső link az európai intézmények személyzete számára).

Ha kérdése van, forduljon a Kiadóhivatal szerzői joggal foglalkozó szolgálatához (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Utolsó frissítés: 2020. 8. 10.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal