ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

3.2.4. A jogi aktusok módosítására történő hivatkozás

A Hivatalos Lap lábjegyzetei már nem tartalmaznak hivatkozást a jogi aktusok utolsó módosítására, mindössze a Hivatalos Lap-beli eredeti közzététel adatait közlik. Ez azt jelenti, hogy azok a jogi aktusok, amelyekre hivatkozás történik a Hivatalos Lapban közzétett szövegekben, a hatályban levő változatuknak megfelelő jogi aktusokként értendők. „A legutóbb a …-val/-vel módosított”, a „helyesbítve” és a „hatályon kívül helyezett” utalások már nem használatosak.

Előfordul azonban, hogy a kibocsátó a jogi aktus egy adott időpontban hatályos változatára kíván hivatkozni, vagy kifejezetten egy módosító jogi aktust akar kiemelni. Ebben az esetben a szövegben hivatkozás történik a módosító jogi aktusra, rövid formában, első előfordulás esetén lábjegyzetjelölő számmal együtt (ez a „statikus [vagy merev] hivatkozás”):

(6)
Az 1398/2007/EK bizottsági rendelettel (5) módosított 517/94/EK rendelet III. B. mellékletének […]

[…]

(5)
A Bizottság 1398/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet II., III. B. és VI. mellékletének módosításáról (HL L 311., 2007.11.29., 5. o.).
Utolsó frissítés: 2019. 8. 2.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal