ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

2.7. A jogi aktusok szerkezeti egységei

A szerkezeti egység megnevezése Jelölés Hivatkozás a szövegben
Jogi aktusok
Preambulum (1)
Bevezető hivatkozás (1)   az első bevezető hivatkozás(ban)
Számozatlan preambulumbekezdés (1) (csak ha egyetlen preambulumbekezdés van)   a preambulumbekezdés(ben) (2)
Számozott preambulumbekezdés (1) (1), (2) az (1) preambulumbekezdés(ben) (2)
Rendelkező rész (3)
Cikk (3) Egyetlen cikk
1. cikk, 2. cikk
az egyetlen cikk(ben)
az 1. cikk(ben), a 2. cikk(ben)
Számozatlan bekezdés   az első bekezdés(ben), a második bekezdés(ben)
az [1. cikk] első bekezdése (bekezdésében)
Számozott bekezdés (3) 1., 2. az (1) bekezdés(ben), a (2) bekezdés(ben)
Albekezdés (ha a számozott bekezdés több albekezdésre oszlik) (4)   az első albekezdés(ben), a második albekezdés(ben)
az [1. cikk (1) bekezdése] második albekezdése (albekezdésében)
Pont (3)
a), b)
1., 2.
az a) pont(ban), a b) pont(ban)
az [1. cikk (1) bekezdése első albekezdésének] a) pontja
az 1. pont(ban), a 2. pont(ban) (5)
(és nem „pont alatt”)

Alpont (3) i., ii.
1., 2.

a), b)
az i. alpont(ban), a ii. alpont(ban)
az 1. alpontban, a 2. alpontban
az [1. cikk (1) bekezdése első albekezdése] a) pontja i. alpontjának 1. alpontja
az a) alpont(ban),a b) alpont(ban) (5)
(és nem „alpont alatt”)
Franciabekezdés (6) az első franciabekezdés(ben), a második franciabekezdés(ben)
az [1. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontja i. alpontjának 1. alpontja]
első franciabekezdése (franciabekezdésében)
Melléklet
  Melléklet
I. melléklet, II. melléklet
(vagy A. melléklet, B. melléklet)
a melléklet(ben)
az I. melléklet(ben), a II. melléklet(ben)
(vagy az A. melléklet[ben], a B. melléklet[ben])
Függelék
  Függelék
1. függelék, 2. függelék
a függelék(ben)
(a melléklet) 1. függeléke/függelékében, (a melléklet) 2. függeléke/függelékében
Egyéb szerkezeti egységek
Rész I. rész, II. rész
(vagy Első rész, Második rész)
az I. rész(ben), a II. rész(ben)
(vagy az első rész[ben], a második rész[ben])
Cím I. cím, II. cím az I. cím(ben), a II. cím(ben)
az [I. rész] I. címe (címében)
Fejezet I. fejezet, II. fejezet
(vagy 1. fejezet, 2. fejezet)
az I. fejezet(ben), a II. fejezet(ben)
(vagy az 1. fejezet[ben], a 2. fejezet[ben])
az [I. rész I. címének] I. fejezete (fejezetében)
Szakasz 1. szakasz, 2. szakasz az 1. szakasz(ban), a 2. szakasz(ban)
az [I. rész I. címe I. fejezetének] 1. szakasza (szakaszában)
Pont (6) I., II.
(vagy A., B., vagy 1., 2.)
az I. pont(ban), a II. pont(ban)
(vagy az A. pont[ban], a B. pont[ban], az 1. pont[ban], a 2. pont[ban])
(és nem „pont alatt”)
(1)
Lásd a 2.2. pontot.
(2)
2000. február 7. előtt, amikor a preambulumbekezdések nem kaptak számot: az első preambulumbekezdés(ben), a második preambulumbekezdés(ben) stb.
(3)
Abban az esetben, amikor cikkeket, számozott bekezdéseket vagy egyéb, számmal vagy betűjellel azonosított szerkezeti egységeket kell beiktatni a hatályos jogi aktus rendelkező részébe, az őket megelőző azonos szintű szerkezeti egység számával vagy betűjelével kell őket ellátni, az „a”, „b”, „c”, „d” stb. betű hozzáadásával. Általában bevezető fordulat előzi meg. Lásd még a 3.3.2. pontot.
(4)
Az XML-alapú EdiT szövegező eszköz 2021-es bevezetése előtt franciabekezdést is lehetett alkalmazni a felsorolások első szintjének megjelenítésére.
(5)
Fogalommeghatározásokban szereplő felsorolás esetén alkalmazandó. Az első szintnél pontként, a következő szinteknél alpontként kell hivatkozni: az 1. pont a) alpontja. Lásd még a 3.5.1. és a 3.6. pontot.
(6)
Egyes ajánlásokban, állásfoglalásokban és nyilatkozatokban.
Megjegyzés:
A jogi aktusban foglalt rendelkezések összetettsége adott esetben indokolttá teheti a pont szerkezeti egység további tagolását. Az uniós jogi aktusokban a magyar jogszabályokban alkalmazott tagolásnál (pont–alpont) több szint is előfordulhat, amelyeket különféleképpen (római szám, arab szám, kis- vagy nagybetű, kis római szám) jelölnek. Egyes nyelveken a különböző jelölési típushoz eltérő megnevezések is társulnak.
A felsorolás bevezető formulájára a „bevezető rész” kifejezéssel utalunk. A bevezető rész mindig kettősponttal végződik. Adott esetben a felsorolás után a mondatot lezáró szövegrész is állhat; ennek elnevezése „záró rész”.
E táblázat elemei nem követnek kötött sorrendet. A sorrend a szöveg természetétől függően változhat.

Lásd még a Vizuális ismertető – A Hivatalos Lap tipográfiai szabályai (enPDF, frPDF) című kiadványt.

Utolsó frissítés: 2021. 11. 17.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal