ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

2.7. A jogi aktusok szerkezeti egységei

A szerkezeti egység megnevezése Jelölés Hivatkozás a szövegben
Jogi aktusok
Preambulum (1)
Bevezető hivatkozás (1)   az első bevezető hivatkozás(ban)
Számozatlan preambulumbekezdés (1) (csak ha egyetlen preambulumbekezdés van)   a preambulumbekezdés(ben) (2)
Számozott preambulumbekezdés (1) (1), (2) az (1) preambulumbekezdés(ben) (2)
Rendelkező rész (3)
Cikk (3) Egyetlen cikk
1. cikk, 2. cikk
az egyetlen cikk(ben)
az 1. cikk(ben), a 2. cikk(ben)
Számozatlan bekezdés   az első bekezdés(ben), a második bekezdés(ben)
az [1. cikk] első bekezdése (bekezdésében)
Számozott bekezdés (3) 1., 2. az (1) bekezdés(ben), a (2) bekezdés(ben)
Albekezdés (ha a számozott bekezdés több albekezdésre oszlik) (4)   az első albekezdés(ben), a második albekezdés(ben)
az [1. cikk (1) bekezdése] második albekezdése (albekezdésében)
Pont (3) a), b)
i., ii.
1., 2.
az a) pont(ban), a b) pont(ban)
az i. pont(ban), az ii. pont(ban)
(és nem „pont alatt”)
az 1. pontban
az [1. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontja i. alpontja 1. alpontja]
első franciabekezdése (franciabekezdésében)
Alpont (3) i., ii., iii., iv. az i. alpont(ban), a ii. alpont(ban), a iii. alpont(ban), a iv. alpont(ban)
(és nem „alpont alatt”)
Franciabekezdés (4) az első franciabekezdés(ben), a második franciabekezdés(ben)
az [1. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontja i. alpontja 1. alpontja]
első franciabekezdése (franciabekezdésében)
Melléklet
  Melléklet
I. melléklet, II. melléklet
(vagy A. melléklet, B. melléklet)
a melléklet(ben)
az I. melléklet(ben), a II. melléklet(ben)
(vagy az A. melléklet[ben], a B. melléklet[ben])
Függelék
  Függelék
1. függelék, 2. függelék
a függelék(ben)
(a melléklet) 1. függeléke/függelékében, (a melléklet) 2. függeléke/függelékében
Egyéb szerkezeti egységek
Rész I. rész, II. rész
(vagy Első rész, Második rész)
az I. rész(ben), a II. rész(ben)
(vagy az első rész[ben], a második rész[ben])
Cím I. cím, II. cím az I. cím(ben), a II. cím(ben)
az [I. rész] I. címe (címében)
Fejezet I. fejezet, II. fejezet
(vagy 1. fejezet, 2. fejezet)
az I. fejezet(ben), a II. fejezet(ben)
(vagy az 1. fejezet[ben], a 2. fejezet[ben])
az [I. rész I. címének] I. fejezete (fejezetében)
Szakasz 1. szakasz, 2. szakasz az 1. szakasz(ban), a 2. szakasz(ban)
az [I. rész I. címe I. fejezetének] 1. szakasza (szakaszában)
Pont (5) I., II.
(vagy A., B., vagy 1., 2.)
az I. pont(ban), a II. pont(ban)
(vagy az A. pont[ban], a B. pont[ban], az 1. pont[ban], a 2. pont[ban])
(és nem „pont alatt”)
Alpont i., ii., iii., iv. az i. alpont(ban), a ii. alpont(ban), a iii. alpont(ban), a iv. alpont(ban)
(és nem „alpont alatt”)
(1)
Lásd a 2.2. pontot.
(2)
2000. február 7. előtt, amikor a preambulumbekezdések nem kaptak számot: az első preambulumbekezdés(ben), a második preambulumbekezdés(ben) stb.
(3)
Abban az esetben, amikor cikkeket, számozott bekezdéseket vagy egyéb, számmal vagy betűjellel azonosított szerkezeti egységeket kell beiktatni a hatályos jogi aktus rendelkező részébe, az őket megelőző azonos szintű szerkezeti egység számával vagy betűjelével kell őket ellátni, az „a”, „b”, „c”, „d” stb. betű hozzáadásával. Lásd még a 3.3.2. pontot.
(4)
Az XML-alapú EdiT szövegező eszköz 2021-es bevezetése előtt franciabekezdést is lehetett alkalmazni a felsorolások első szintjének megjelenítésére.
(5)
Egyes ajánlásokban, állásfoglalásokban és nyilatkozatokban.
Megjegyzés:
A jogi aktusban foglalt rendelkezések összetettsége adott esetben indokolttá teheti a pont szerkezeti egység további tagolását. Az uniós jogi aktusokban a magyar jogszabályokban alkalmazott tagolásnál (pont–alpont) több szint is előfordulhat, amelyeket különféleképpen (római szám, arab szám, kis- vagy nagybetű, kis római szám) jelölnek. Egyes nyelveken a különböző jelölési típushoz eltérő megnevezések is társulnak. Magyarul a kis római számokkal (i., ii., iii. stb.) jelölt szerkezeti egységeket alpontnak nevezzük, míg minden, másként jelölt szerkezeti egység neve pont (így nem fordulhat elő, hogy ugyanaz a jelölési típus hol pontra, hol alpontra vonatkozzon). Ha egy pont további pontokra tagolódik, a hivatkozás módja a következő: „az 1. a) pont”, „a 2. c) pont iv. alpontja” (lásd még a 3.2.3.4. pontot).
A felsorolás bevezető formulájára a „bevezető rész” kifejezéssel utalunk. A bevezető rész mindig kettősponttal végződik. Adott esetben a felsorolás után a mondatot lezáró szövegrész is állhat; ennek elnevezése „záró rész”.
E táblázat elemei nem követnek kötött sorrendet. A sorrend a szöveg természetétől függően változhat.

Lásd még a Vizuális ismertető – A Hivatalos Lap tipográfiai szabályai (enPDF, frPDF) című kiadványt.

Utolsó frissítés: 2021. 6. 1.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal