ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

1.3.3. Tartalom

C I – Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

E rovat az alábbiakat tartalmazza:

állásfoglalások (például az Európai Parlament [nem jogalkotási] állásfoglalásai, a Tanács és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek az állásfoglalásai, a Tanács állásfoglalásai, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalásai, a Régiók Európai Bizottságának állásfoglalásai),
ajánlások (például az Európai Parlament ajánlásai a Tanácsnak, a Tanács ajánlásai, a Bizottság ajánlásai, az Európai Központi Bank ajánlásai),
vélemények, amelyek kikérése nem kötelező (például a Tanács véleményei, a Bizottság véleményei, az Európai Központi Bank véleményei, a Számvevőszék véleményei, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményei, a Régiók Európai Bizottsága véleményei, az európai adatvédelmi biztos véleményei).

Az egyes kategóriákon belül a dokumentumok besorolása a közzétételi sorrendet követi (lásd a 3.4.2. pontot).

C II – Közlemények

E rovat az alábbiakat tartalmazza:

intézményközi megállapodások (ideértve az e megállapodásokat módosító határozatokat); a kontextustól, hatálytól és a hatástól függően az intézmények döntik el, hogy az L vagy a C sorozatban teszik-e közzé ezeket,
együttes nyilatkozatok,
az Európai Unió intézményeitől, szerveitől, hivatalaitól és ügynökségeitől származó közlemények (például az Európai Parlament bizonyos határozatai, a Tanács közleményei, a Bizottság bizonyos határozatai, a Bizottság közleményei, a szántóföldi növényfajok és a zöldségfajok közös fajtajegyzéke, a Kombinált Nómenklatúrához fűzött magyarázó megjegyzések, a Kombinált Nómenklatúra [KN] egységes alkalmazása, bejelentett összefonódás engedélyezése, összefonódás előzetes bejelentése, állami támogatás engedélyezése, igazgatósági hatóságok határozatai, eljárás indítása stb.).

Az egyes kategóriákon belül a dokumentumok besorolása a közzétételi sorrendet követi (lásd a 3.4.2. pontot).

C III – Előkészítő jogi aktusok

E rovat az alábbiakat tartalmazza:

tagállami kezdeményezések,
az Európai Unió intézményeinek, szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek előkészítő jogi aktusai (például az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalásai, álláspontjai és állásfoglalásai, a Tanács álláspontjai, az Európai Központi Bank ajánlásai és kötelezően kikérendő véleményei, a Számvevőszék kötelezően kikérendő véleményei, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kötelezően kikérendő véleményei, a Régiók Európai Bizottsága kötelezően kikérendő véleményei stb.).

Az egyes kategóriákon belül a dokumentumok besorolása a közzétételi sorrendet követi (lásd a 3.4.2. pontot).

C IV – Tájékoztatások

E rovat az alábbiakat tartalmazza:

az Európai Unió intézményeitől, szerveitől, hivatalaitól és ügynökségeitől származó tájékoztatások (például a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek nyilatkozatai, a Tanács jogi aktusai, a Tanács határozatai, a Tanács éves jelentései, a különböző intézményeknek és szerveknek a költségvetés teljesítéséről és a pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentései, az Európai Parlament üléseinek jegyzőkönyvei, az Európai Parlament határozatai, a Bizottság határozatai, a Bizottság közleményei tagok kinevezéséről, euróátváltási árfolyamok, a forgalombahozatali engedélyek tárgyában született uniós határozatok összefoglalása, az Európai Unió Bírósága bíráinak kinevezése, a Számvevőszék éves jelentése, a Számvevőszék jelentései, az Európai Központi Bank által alkalmazott kamatlábak, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság határozatai, hivataloktól származó jogi aktusok, hivatalok eljárási szabályzatai stb.),
a tagállamoktól származó tájékoztatások (például tagállami összefoglaló adatok állami támogatásokról, közszolgáltatási kötelezettségek, nemzeti bírósági határozatok kivonata, termékkészletek mérlege az EU-ban, különféle nemzeti eljárások, termékjegyzékek stb.),
az Európai Gazdasági Térséggel kapcsolatos tájékoztatások (először az intézményektől származó tájékoztatások [EGT Vegyes Bizottság, EFTA Felügyeleti Hatóság, EFTA-államok Állandó Bizottsága], majd az EGT, illetve az EFTA tagállamaitól származó tájékoztatások),
harmadik államoktól származó tájékoztatások.

Az egyes kategóriákon belül a dokumentumok besorolása a közzétételi sorrendet követi (lásd a 3.4.2. pontot).

C V – Hirdetmények

E rovat az alábbiakat tartalmazza:

közigazgatási eljárások (például nyílt versenyvizsga-felhívások, álláshirdetések, álláspályázatok, ajánlattételi felhívások, jelentkezési felhívások, pályázati felhívási értesítések, útmutatók nyílt versenyvizsgákhoz, tartaléklisták stb.),
bírósági eljárások (az Európai Unió Bírósága ítéleteiről való tájékoztatások, az EFTA-Bíróság ítéleteiről való tájékoztatások stb.),
a közös kereskedelempolitika végrehajtására vonatkozó eljárások (dömpingellenes eljárásokra vonatkozó vélemények, panasz lezárására vonatkozó javaslatok, értesítések szubvencióellenes eljárás megindításáról, értesítések hatályos kiegyenlítő intézkedésekről stb.),
a versenypolitika végrehajtására vonatkozó eljárások (állami támogatások, összefonódás előzetes bejelentései, a tagállamok kormányainak véleményei, panaszok visszaigazolásai stb.),
egyéb aktusok (például értesítések meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és jogalanyok számára, kérelmek közzététele, ajánlattételi dokumentációk összefoglalójának közzététele, nyilvános konzultációra vonatkozó közlemények, pályázati felhívási értesítések, tagállamtól érkező kérelemre vonatkozó értesítések stb.).

Az egyes kategóriákon belül a dokumentumok besorolása a közzétételi sorrendet követi (lásd a 3.4.2. pontot).

Megjegyzés:
A meg nem erősített Szerződések, az egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) Szerződések és a Szerződések helyesbítései a C sorozatban jelennek meg (a rovatbeosztáson kívül).
Utolsó frissítés: 2019. 9. 25.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal