ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Prilog A9. Institucije, tijela, međuinstitucijske službe i organizacije: višejezični popis

(Stanje na dan 19.1.2022.)

Ovaj prilog sadržava (a) indeks navedenih institucija, tijela, ureda i agencija i (b) višejezični popis s njihovim imenima u različitim jezičnim inačicama. Za redoslijed vidjeti točku 9.5.

(a) Indeks

(b) Višejezični popis

Agencija Europske unije za azil

 

Agencija Europske unije za kibersigurnost

 

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

 

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva

 

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

 

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora

 

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva

 

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu

 

Agencija Europske unije za svemirski program

 

Agencija Europske unije za temeljna prava

 

Agencija Europske unije za željeznice

 

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

 

Agencija za opskrbu Euratoma

 

Agencija za potporu BEREC-u

 

Europska agencija za kemikalije

 

Europska agencija za kontrolu ribarstva

 

Europska agencija za lijekove

 

Europska agencija za okoliš

 

Europska agencija za pomorsku sigurnost

 

Europska agencija za sigurnost hrane

 

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

 

Europska investicijska banka

 

Europska izvršna agencija za istraživanje

 

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš

 

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu

 

Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo

 

Europska komisija

 

Europska obrambena agencija

 

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

Europska središnja banka

 

Europska škola za javnu upravu

 

Europska unija

 

Europska zaklada za osposobljavanje

 

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

 

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

 

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja

 

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

Europski institut za inovacije i tehnologiju

 

Europski institut za ravnopravnost spolova

 

Europski investicijski fond

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

Europski odbor regija

 

Europski odbor za zaštitu podataka

 

Europski ombudsman

 

Europski parlament

 

Europski revizorski sud

 

Europski stručni centar za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibersigurnosti

 

Europski ured za odabir osoblja

 

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

 

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

 

Europsko nadzorno tijelo za rad

 

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala

 

Europsko vijeće

 

Institut Europske unije za sigurnosne studije

 

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća

 

Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove

 

Jedinstveni sanacijski odbor

 

Opći sud

 

Predsjednik Europskog vijeća

 

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije

 

Satelitski centar Europske unije

 

Službenički sud

 

Sud Europske unije/Sud
(institucija/instanca)

 

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade

 

Tim za hitne računalne intervencije za institucije, tijela i agencije Europske unije

 

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

 

Ured europskog javnog tužitelja

 

Ured za publikacije Europske unije

 

Ured Zajednice za biljne sorte

 

Vijeće Europske unije

 

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

 

Zajedničko poduzeće za čisti vodik

 

Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo

 

Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy”

 

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi

 

Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu

 

Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo

 

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3

 

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje

 

Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3

 

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije

 

Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge

 
Vrh stranice
Previous pageNext page