ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

11. Priručnici

Anić, Vladimir, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi liber, Zagreb, 2006.

Barić, Eugenija i sur., Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Gačić, Milica, Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa, Školska knjiga, Zagreb, 2010.

Halonja, A., Mihaljević, M., Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja, IHJJ, Zagreb, 2012.

Hudeček, L., Mihaljević, M., Hrvatski terminološki priručnik, IHHJ, Zagreb, 2009.

Jezični priručnik Coca-Cole – hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji:
http://www.gfos.unios.hr/images/jezicni-prirucnik-coca-cole-hbc-hrvatska-02-2012-1.pdf

Katičić, Radoslav, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, HAZU, Zagreb, 2002.

Kiš, Miroslav, Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik, Ljevak, Zagreb, 2002.

Kovačević, Barbara, Hrvatski frazemi od glave do pete, IHJJ, Zagreb, 2012.

Mukić-Vidaković, Marta, Opći pravni rječnik, Zagreb, 2006.

Muljević, Vladimir, Englesko-hrvatski elektrotehnički rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2009.

Opačić, Nives, Reci mi to kratko i jasno, Novi liber, Zagreb, 2009.

Pravopis hrvatskoga jezika: http://pravopis.hr/

Raguž, Dragutin, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.

Rudolf, Davorin, Enciklopedijski rječnik međunarodnog prava mora, Matica hrvatska, Zagreb, 2012.

Silić, J., Pranjković, I., Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Šarić, Ljiljana, Rječnik sinonima, Zagreb, Jesenski i Turk, 2008.

Šonje, Jure (gl. ur.), Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod/Školska knjiga, 2000.

Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page