ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

10.8. Razno

Radi dosljednosti, u tekstovima institucija primjenjujemo i ova međuinstitucijski dogovorena pravila:

uputnica na drugu stranicu, bilješku i slično piše se „vidjeti” (ne „vidi”),
formulacija o vjerodostojnosti jezičnih inačica piše se u jednini, bez obzira na broj jezika:
Vjerodostojan je samo tekst na francuskom jeziku.
Vjerodostojan je samo tekst na francuskom i engleskom jeziku.
Napomena:
Međutim, standardna formulacija u međunarodnim sporazumima glasi:
Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na … i …… jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan [pri čemu su tekstovi na …… jeziku jednako vjerodostojni].
treba pripaziti na razliku između akuzativa za živo i neživo odnosne zamjenice „koji”:
za živo: kojega (čovjek kojega vidimo…)
za neživo: koji (zakon koji donosimo…)
engl. codification u značenju teksta koji nastaje sjedinjenjem zakonodavnog akta i njegovih izmjena u jedinstveni akt prevodi se kao „kodificirani tekst”,
engl. consolidation u značenju pravnog akta u koji su uvrštene naknadne izmjene i ispravci (ti tekstovi nemaju pravnu snagu, služe u svrhu dokumentacije) prevodi se kao „pročišćeni tekst” ili „pročišćeno”,
u oznaci dokumenata Komisije riječ final ne prevodi se:
COM(2001) 786 final
u formalnim tekstovima bolje je rabiti dulji oblik zamjenica (npr. njezin, tvojega itd.) nego kraći,
ako postoji hrvatska riječ, bolje je uporabiti nju nego internacionalizam, npr. „istovjetan” umjesto „identičan”, „jamstvo” umjesto „garancija”, „značajka” umjesto „karakteristika” itd. (vidjeti jezične priručnike),
ako je više pridjeva u nizu, može se primijeniti pisanje naveska (npr. gramatika hrvatskoga književnog jezika, djelovanje europskoga kulturnog kruga itd.) kao i pri susretu istovjetnih glasova (npr. na radnome mjestu itd.),
uz brojku se ne piše „godina” (prema preporuci IHJJ-a), npr. „Sporazum je potpisan 1990.”,
rečenica ne bi trebala početi brojkom ni kraticom. Ako se ne može izbjeći da rečenica počinje datumom ili godinom, može se prije toga dodati riječ „danˮ ili ˮgodinaˮ u genitivu: „Dana 13. svibnja 2001. …ˮ. Na početku rečenice bolje je umjesto kratica Npr., Br. itd. ispisati cijelu riječ,
ako je moguće i ako nije riječ o pravnom tekstu, umjesto ad hoc odluke i slično može se napisati „odgovarajuće odluke”, „odluke u tu svrhu”, „za tu namjenu”, „po mjeri”,
pri pisanju datuma naziv mjeseca obvezno se sklanja, npr. 5. veljače, 19. rujna,
treba pripaziti na točne nazive sudova na hrvatskom jeziku, npr. Sud EU-a, Međunarodni sud (ne: Sud pravde, Međunarodni sud pravde itd.),
oznake za bilješke dolaze prije interpunkcijskog znaka,
sklonidba brojeva „oba, obje” glasi:
  Muški i srednji rod Ženski rod
N oba obje
G obaju obiju
D obama objema
A oba obje
V oba obje
L obama objema
I obama objema
Datum zadnje promjene: 30.8.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page