ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

10.7. Kratice, pokrate

Kratice i pokrate pišemo i sklanjamo prema pravilima hrvatskog pravopisa.

Uz pokratu treba ispisati i puni naziv kada se prvi put spominje u tekstu.

Načelno upotrebljavamo hrvatske pokrate, osim kada su pokrate iz drugih jezika (najčešće je riječ o engleskome) postale uobičajene, kao što je TTIP (Translatlantic Trade and Investment Partnership) ili ETS (Emission Trading System), a pritom pišemo puni naziv na engleskome u kurzivu kad se prvi put spominje.

Kada se u izvorniku uz naziv organizacija koje se spominju samo jedanput ili rijetko u zagradi navodi i njihova pokrata, u hrvatskom prijevodu možemo izostaviti pokratu, pogotovo ako hrvatska inačica pokrate nije uobičajena.

Pokrate se mogu i leksikalizirati: Ina, Hina itd. Uobičajeno se pokrate dulje od pet slova pišu malim slovima (Unicef, Unesco). Pritom se oblični i tvorbeni nastavci ne odvajaju spojnicom: Ina, Ine; Unicef, Unicefa, Unesco, Unesca.

Pokrate misija (u dokumentima Vijeća) pišu se velikim slovima i ne prevode se.

Pri pisanju pokrata uz koje stoji brojka, između slova i brojki piše se crtica (EU-27, G-7 itd.) (vidjeti Prilog A4.).

Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page