ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

10.5. Brojke, datumi, sati

Brojeve od jedan do devet, kao i okrugle brojeve ispisujemo riječima, dok brojeve od 10 i više pišemo brojkama. To se ne primjenjuje kad je riječ o iznosima novca ili ako iza brojke slijedi mjerna jedinica, kao i kad to zahtijevaju određena oblikovna rješenja.

Između stotice i tisućice, stotisućice i milijuna itd. piše se nedjeljivi razmak:

9 999
11 500

U decimalnim brojevima piše se zarez:

2,5 milijuna

Za raspon vrijednosti možemo uporabiti izraz „od … do” (članci od 1. do 5.) ili crticu (en-dash) između brojki, bez razmaka, npr. „200–300 milijuna EUR”. To se odnosi i na pisanje razdoblja, npr. 1985.–1990., ali ne i na navođenje članaka (npr. ne piše se: članci 1.–5.).

Za postotne vrijednosti stavlja se nedjeljivi razmak između brojke i oznake postotka:

15 %
Napomena:
Valja pripaziti na razliku između postotka i postotnog boda. Naime, ako je npr. stopa nezaposlenosti porasla sa 10 % na 20 %, ona se nije povećala za 10 %, već za 10 postotnih bodova (povećanje od 10 % značilo bi da ona sada iznosi 11 %).

Treba pripaziti pri prijevodu iznosa milijarda, bilijun, trilijun. Engleski billion odgovara hrvatskome „milijarda”, dok je engleski trillion ekvivalent hrvatskome „bilijun”.

Datume u tekstu pišemo u punom obliku, npr. 1. siječnja 2015., s nedjeljivim razmakom između dana i mjeseca te mjeseca i godine. U tablicama i bilješkama mogu se pisati i u kratkom obliku, ali bez razmaka između točaka i brojaka (odstupanje od pravopisa):

13.9.2016. (ne zaboraviti točku na kraju)

Sate bilježimo u obliku SS.MM. Između sata i minuta stavlja se točka. Ako je riječ o punom satu, ne pišemo nule na mjestu minuta:

16.45
Sjednica je završila u 18 sati
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page