ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

10.4. Velika i mala slova

Za uporabu velikih i malih slova slijedimo pravila hrvatskog pravopisa. S obzirom na znatne razlike u pravilima o pisanju velikih i malih slova u službenim jezicima EU-a, pri prevođenju treba izbjegavati automatsko prenošenje velikog ili malog slova iz izvornika u hrvatski prijevod ako se u pravopisu ne nudi jednoznačno rješenje.

Velikim slovom uvijek pišemo:

Ugovor/Ugovori kada je riječ o osnivačkim ugovorima, čak i ako nije naveden njihov puni naslov, npr. „Komisija kao čuvarica Ugovorâ”, „kao što je utvrđeno Ugovorima”,
Uredba/Direktiva/Rezolucija/Komunikacija/Odluka i sl. ako je naveden točan naslov dokumenta, npr. „uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o europskoj građanskoj inicijativi”,
skraćeni naslov dokumenta kad je u tekstu već naveden puni naslov („Direktiva o PDV-uˮ). Međutim, ako se uz ta skraćena vlastita imena nađu riječi koje ih određuju kao opće pojmove (ta, navedena, spomenuta, … direktiva), onda se pišu malim početnim slovom jer gube obilježja vlastitih imena („te direktive”). Iznimno, kada se u tekstu pravnog akta zamjenicom „ova" upućuje na sam pravni akt, skraćeni se naslov samog akta piše velikim slovom: „Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicamaˮ,
Napomena:
Kad je naziv u množini, piše se malim slovom, npr. „u rezolucijama Parlamenta o stanju u Ukrajini”.
sljedeće dijelove pravnog akta: Prilog, Dodatak, Dopuna,
nacrte i prijedloge zakonodavnih akata (samo prvo slovo, npr. Prijedlog direktive…, Nacrt rezolucije…),
Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku kao naziv tijela, ali kao naziv funkcije piše se malim slovom: visoka predstavnica F. Mogherini). To se pravilo primjenjuje i na Europskog nadzornika za zaštitu podataka, Europskog ombudsmana (europska ombudsmanica Emily O’Reilly),
Odbor: kada je riječ o jednome od odbora EP-a, npr. „na sljedećoj sjednici Odbora za vanjske poslove” ili „na sljedećoj sjednici Odbora” kada je jasno o kojem je odboru riječ. Odbor se piše malim slovom ako se upotrebljava skraćeni naziv (npr. odbor JURI), kao i kad je riječ o množini: „zajedničko izvješće odborâ”. To se može primijeniti i na fondove: npr. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), ali: fond EFSU.

Malim slovom uvijek pišemo:

pozivanja („uzimajući u obzir članak…”),
članak, stavak („iz članka 5. stavka 3. Uredbe o…”),
naslov dokumenta, npr. uredbe ili direktive i sl., koji još nije donesen ili se tek razmatra, npr. „poziva Komisiju da podnese prijedlog direktive o zaštiti zviždača”, „nacrt uredbe o…”, „prijedlog direktive o robnom prometu” itd.,
dužnosti, npr. „predsjednik EP-a”, „potpredsjednik Komisije”,
opće pojmove, npr. kombinirana nomenklatura, carinski zakonik,
ako „bijela/zelena knjiga” nije naziv dokumenta, piše se malim slovom:
Vijeće je predložilo da Komisija pripremi bijelu knjigu o tom pitanju.
opće imenice vlada, parlament, npr. „poziva talijansku vladu i parlament”,
Napomena:
To se ne odnosi na Europski parlament ako je izostavljen pridjev „europski”, tada pišemo velikim slovom „Parlament” kao skraćeno ime tijela. Ne odnosi se na navođenje imena vlade ili parlamenta, primjerice „Vlada Talijanske Republikeˮ i skraćeno ime kada je u tekstu već navedeno puno ime.
tekst unutar tablice (osim u naslovnim rubrikama).
Datum zadnje promjene: 27.10.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page