ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

10.3. Interferencije (engleskih) izvornika u hrvatskim prijevodima

Primjeri interferencija iz engleskog jezika i prijedlozi koji su u duhu hrvatskog jezika:

množina gdje se pojavljuje u stranom jeziku iako je u hrvatskome potrebna jednina, npr. …include political, economic and development dimensions… treba prevesti kao: „…uključuju političku, gospodarsku i razvojnu dimenziju” (ne „dimenzije”),
jednina gdje se pojavljuje u stranom jeziku iako je u hrvatskome potrebna množina, npr. migration: „migracije”, ne „migracija”,
odabir prijedloga, npr. violence against women ispravno se prevodi kao „nasilje nad ženama”, a ne „nasilje protiv žena”,
frazemi poput within 48 hours: „u roku od 48 sati”, a ne „unutar 48 sati”,
predoslovan odabir riječi u kolokacijama, primjerice develop guidelines treba prevesti kao „izraditi/pripremiti smjernice”, a ne: „razviti smjernice” itd.,
engl. training prevodi se kao „osposobljavanje”, a ne kao „obuka” (uglavnom u vojnoj terminologiji),
ovisno o kontekstu, treba rabiti ustaljenu hrvatsku terminologiju, npr. jobcentre ili department for employment bi trebalo prevesti kao „zavod za zapošljavanje”, a ne „ured ili centar za zapošljavanje” ako je publikacija namijenjena hrvatskim korisnicima i ako je riječ o institucijama u Hrvatskoj itd.
Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page