ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

9.6. Glavne uprave i službe Komisije: službeni nazivi

HR
inačica:
14.10.2022.
Slovne oznake (samo za internu uporabu)
i brojčane oznake
(samo za uporabu u IT-u)

Vidjeti također:
poveznicu na internetske stranice GU-ova
poveznicu na popis povjerenikȃ

Puni naziv
i redoslijed
Kratki naziv Kratica u uporabi Slovna oznaka
(interna uporaba) (1)
Brojčana oznaka (2)
(nevidljiva)
Područje(-a)
Glavno tajništvo SG SG 31 Glavno tajništvo
Pravna služba SJ SJ 32 Pravna služba
Glavna uprava za komunikaciju GU za komunikaciju   COMM 61 Komunikacija
IDEA – Inspiracija, rasprava, angažman i ubrzavanje djelovanja   IDEA 46 Inspiracija, rasprava, angažman i ubrzavanje djelovanja
Glavna uprava za proračun GU za proračun   BUDG 19 Proračun
Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost GU za ljudske resurse i sigurnost   HR 09 Ljudski resursi i sigurnost
Glavna uprava za informatiku GU za informatiku   DIGIT 50 Informatika
Služba za unutarnju reviziju   IAS 25 Služba za unutarnju reviziju
Europski ured za borbu protiv prijevara OLAF OLAF 57 Europski ured za borbu protiv prijevara
Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove GU za gospodarske i financijske poslove   ECFIN 02 Gospodarski i financijski poslovi
Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike   GROW 62 Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici
Glavna uprava za obrambenu industriju i svemir GU za obrambenu industriju i svemir   DEFIS 26 Obrambena industrija i svemir
Glavna uprava za tržišno natjecanje GU za tržišno natjecanje   COMP 04 Tržišno natjecanje
Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje GU za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje   EMPL 05 Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje
Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj GU za poljoprivredu i ruralni razvoj   AGRI 06 Poljoprivreda i ruralni razvoj
Glavna uprava za mobilnost i promet GU za mobilnost i promet   MOVE 07 Mobilnost i promet
Glavna uprava za energetiku GU za energetiku   ENER 27 Energetika
Glavna uprava za okoliš GU za okoliš   ENV 11 Okoliš
Glavna uprava za klimatsku politiku GU za klimatsku politiku   CLIMA 87 Klimatska politika
Glavna uprava za istraživanje i inovacije GU za istraživanje i inovacije   RTD 12 Istraživanje i inovacije
Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Connect CNECT 13 Komunikacijske mreže, sadržaji i tehnologije
Zajednički istraživački centar JRC JRC 53 Zajednički istraživački centar
Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo GU za pomorstvo i ribarstvo   MARE 14 Pomorstvo i ribarstvo
Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala   FISMA 15 Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala
Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku GU za regionalnu i urbanu politiku   REGIO 16 Regionalna i urbana politika
Glavna uprava za potporu strukturnim reformama GU za potporu strukturnim reformama   REFORM 35 Potpora strukturnim reformama
Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju GU za oporezivanje i carinsku uniju   TAXUD 21 Oporezivanje i carinska unija
Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu GU za obrazovanje, mlade, sport i kulturu   EAC 63 Obrazovanje, mladi, sport i kultura
Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane GU za zdravlje i sigurnost hrane   SANTE 64 Zdravlje i sigurnost hrane
Nadzorno tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize HERA HERA 30
Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove GU za migracije i unutarnje poslove   HOME 65 Migracije i unutarnji poslovi
Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača GU za pravosuđe i zaštitu potrošača   JUST 76 Pravosuđe i zaštita potrošača
Glavna uprava za trgovinu GU za trgovinu   TRADE 67 Trgovina
Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju GU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju   NEAR 69 Susjedska politika i pregovori o proširenju
Glavna uprava za međunarodna partnerstva GU za međunarodna partnerstva   INTPA 55 Međunarodna partnerstva
Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO) GU za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO) ECHO ECHO 51 Europska civilna zaštita i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Glavna uprava za usmeno prevođenje GU za usmeno prevođenje   SCIC 38 Usmeno prevođenje
Glavna uprava za pismeno prevođenje GU za pismeno prevođenje DGT DGT 47 Pismeno prevođenje
Ured za publikacije Europske unije Ured za publikacije OP OP 43 Ured za publikacije
Služba za instrumente vanjske politike   FPI 59 (3) Služba za instrumente vanjske politike
Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu   PMO 40  
Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu   OIB 39  
Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu   OIL 41  
Ured Europskih zajednica za odabir osoblja Europski ured za odabir osoblja (4) EPSO EPSO 42  
Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove Eismea EISMEA 81  
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu EACEA EACEA 82  
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš CINEA CINEA 84  
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća ERCEA ERCEA 85  
Europska izvršna agencija za istraživanje REA REA 86  
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo HADEA HaDEA 90  
         
      89 (5)  
(1)
Oznake su predviđene samo za internu uporabu. Za sve dokumente namijenjene objavljivanju (tiskano ili elektroničko izdanje) rabe se uobičajene kratice ili akronimi.
(2)
U nekim računalnim sustavima oznaka 60 rabi se za kabinete.
(3)
U nekim računalnim sustavima oznaka 66 rabi se za FPI.
(4)
Uobičajeni naziv. Puni se naziv rabi samo u pravnim tekstovima o statutu EPSO-a.
(5)
Oznaka 89 rabi se za Jedinstveni sanacijski odbor (vidjeti točku 9.5.3., Decentralizirana tijela (uredi i agencije)).

24.9.2021

C(2021) 6712 final

nova služba: Nadzorno tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize

1.4.2021.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173

Stari naziv Novi naziv
Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (Eismea)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)
Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA)
Izvršna agencija za istraživanje (REA) Europska izvršna agencija za istraživanje (REA)

31.3.2021.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173

Ukinuta: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)

28.2.2021.

PV(2020) 2363 final

Ukinuta: Radna skupina za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom (UKTF)

16.2.2021.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173

Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo

16.1.2021.

PV(2020) 2352 final

Stari naziv Novi naziv
Glavna uprava za međunarodnu suradnju i razvoj Glavna uprava za međunarodna partnerstva
GU za međunarodnu suradnju i razvoj GU za međunarodna partnerstva
DEVCO INTPA

1.1.2020.

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Glavna uprava za obrambenu industriju i svemir

new directorate-general: Glavna uprava za potporu strukturnim reformama

9.12.2019.

PV(2019) 2317 final

Stari naziv Novi naziv
Europski centar za političke strategije IDEA – Inspiracija, rasprava, angažman i ubrzavanje djelovanja
EPSC IDEA

16.11.2019.

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Stari naziv Novi naziv
Radna skupina za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. UEU-a Radna skupina za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom
Radna skupina na temelju članka 50. Radna skupina za Ujedinjenu Kraljevinu
TF50 UKTF

9.10.2019.

 

Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, kratica u uporabi: Connect

1.1.2017.

PV(2016) 2192 final

Stari naziv Novi naziv
Glavna uprava za obrazovanje i kulturu Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu
GU za obrazovanje i kulturu GU za obrazovanje, mlade, sport i kulturu

1.10.2016.

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

nova služba: Radna skupina za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. UEU-a

1.7.2016.

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Stari naziv Novi naziv
Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO)
GU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) GU za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO)

1.1.2015.

SEC(2014) 572

Stari naziv Novi naziv
Glavna uprava za poduzetništvo i industriju Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
GU za gospodarski i financijski poslovi GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
ENTR GROW
   
Glavna uprava za unutarnje tržište i usluge Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala
GU za unutarnje tržište i usluge GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala
MARKT FISMA
   
Glavna uprava za zdravlje i potrošače Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane
GU za zdravlje i potrošači GU za zdravlje i sigurnost hrane
SANCO SANTE
   
Glavna uprava za unutarnje poslove Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove
GU za unutarnji poslovi GU za migracije i unutarnje poslove
HOME HOME
   
Glavna uprava za pravosuđe Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača
GU za pravosuđe GU za pravosuđe i zaštitu potrošača
JUST JUST
   
Glavna uprava za proširenje Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju
GU za proširenje GU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju
ELARG NEAR
   
Glavna uprava za razvoj i suradnju — EuropeAid Glavna uprava za međunarodnu suradnju i razvoj
GU za razvoj i suradnja — EuropeAid GU za međunarodnu suradnju i razvoj
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014.

Provedbena odluka Komisije 2014/927/EU

Stari naziv Novi naziv
Izvršnu agenciju za potrošače, zdravlje i hranu Izvršnu agenciju za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu

1.11.2014.

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Stari naziv Novi naziv
Ured savjetnika za europsku politiku Europski centar za političke strategije
BEPA EPSC
48 46

Za prijašnje izmjene vidjeti „Popis izmjena”.

Vrh stranice
Previous pageNext page