ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

9.3. Telefonski brojevi

Načini pisanja telefonskih brojeva uređeni su raznim međunarodnim standardima Međunarodne telekomunikacijske unije (ponajprije preporuke ITU-T E.122, E.123 i E.126).

U praksi te norme uzrokuju razne poteškoće, osobito one koje se odnose na preporučene oblike prikazivanja. Radi pojednostavnjenja, nadležna tijela EU-a sporazumjela su se o jedinstvenom načinu prikazivanja na svim jezicima EU-a u skladu sa sljedećim načelima:

broj se navodi u međunarodnom obliku,
ispred međunarodnoga pozivnog broja stavlja se znak plusa „+” (iza kojega nema razmaka), kojim se upućuje na potrebu dodavanja pozivnog broja za međunarodne pozive,
nakon međunarodnog pozivnog broja i razmaka slijedi cjelokupni broj, uključujući regionalni pozivni broj ako postoji, u jednom nizu:
+33 140633900
interni broj odvaja se spojnicom od glavnog broja. Znamenke internog broja ne razdvajaju se. Pišu se u jednom nizu:
+32 222020-43657
Napomena:
Za poziv unutar države međunarodni se broj mora prilagoditi najnovijim normama telekomunikacijske službe te države (npr. dodavanjem lokalnog pozivnog broja između međunarodnog broja i stvarnoga telefonskog broja). Zbog različitih nacionalnih sporazuma i njihova stalnog razvoja, telefonski brojevi pišu se u dokumentima institucija i tijela Europske unije uvijek u međunarodnom obliku.

Skupine telefonskih brojeva

Dva telefonska broja ili više njih odvajaju se kosom crtom s razmakom s obje strane:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Pri navođenju brojeva koji slijede jedan za drugim u skraćenom obliku stavlja se kosa crta bez razmaka. Za oznaku početka promjenjivog dijela telefonskog broja rabi se spojnica, kao i za interne brojeve (vidjeti četvrtu alineju prethodno):

+33 1406339-00/01/02

Uvodni izrazi

Za navođenje kontaktnih brojeva u uporabi su ovi izrazi:

„Tel.” ili „tel.” (s točkom, ali bez dvotočke),
„Faks” ili „faks” (bez točke i dvotočke),
„Teleks” ili „teleks” (bez dvotočke),
„Mobitel” ili „mobitel” (bez dvotočke).

Umjesto toga, može se uporabiti i grafički simbol:

+33 1406339-00/01/02
Napomena:
Za izraz „mobitel” ne rabi se izraz „GSM”. GSM je jedna od mnogih normi (GPRS, UMTS itd.).
Europe Direct

Da se lakše zapamti, telefonski broj službe Europe Direct iznimka je od spomenutih pravila i piše se ovako:

00 800 6 7 8 9 10 11

Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page