ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

9.1.5. Adrese u državama članicama: posebnosti

Poštanski brojevi, Eircode i oznake zemalja

U tablici je podrobno opisana struktura oznaka u svim državama članicama.

Država Poštanski broj/
Eircode (1)
Oznaka države Napomena
Belgija 4 znamenke    
Bugarska 4 znamenke    
Češka 5 znamenki   Između treće i četvrte znamenke je razmak. Između poštanskog broja i imena grada dva su razmaka.
Danska 4 znamenke    
Njemačka 5 znamenki   Ispred poštanskog broja nikada se ne rabi oznaka države (D- ili DE-). U suprotnome se dospijeće pošiljke koju razvrstava stroj za razvrstavanje pošte može odgoditi.
Estonija 5 znamenki    
Irska 7 alfanumeričkih znakova (Eircode)   Dodajte, po mogućnosti, oznaku za četvrt u Dublinu.
Eircode se mora navesti iznad imena zemlje, u zasebnom retku.
Grčka 5 znamenki   Između treće i četvrte znamenke je razmak.
Španjolska 5 znamenki   Iza imena grada dodaje se ime pokrajine u zasebnom retku – vidjeti popis na internetskoj stranici UPU-aPDF (EN).
Francuska 5 znamenki    
Hrvatska 5 znamenki HR Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „HR-”.

Italija

5 znamenki   Iza imena grada dodaje se kratica pokrajine – vidjeti popis na internetskoj stranici UPU-aPDF (EN).
Cipar 4 znamenke    
Latvija 4 znamenke
(desno)
LV Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „LV-”. Piše se desno od imena grada, od kojega je odvojena zarezom.
Litva 5 znamenki LT Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „LT-”.
Luksemburg 4 znamenke L Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „L-”.
Mađarska 4 znamenke   Ime ulice piše se ispod imena grada. Poštanski broj piše se u zasebnom retku iznad imena države.
Malta 3 slova +
4 znamenke
  Poštanski broj piše se ispod imena države s razmakom između slova i znamenki.
Nizozemska 4 znamenke +
2 slova
  Između znamenki i slova je razmak. Između poštanskog broja i imena grada dva su razmaka.
Austrija 4 znamenke    
Poljska 5 znamenki   Između druge i treće znamenke je spojnica.
Portugal 7 znamenki   Između četvrte i pete znamenke je spojnica.
Rumunjska 6 znamenki    
Slovenija 4 znamenke SI Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „SI-”.
Slovačka 5 znamenki   Između treće i četvrte znamenke je razmak.
Finska 5 znamenki FI Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „FI-” ili „AX-” za Ålandske Otoke.
Švedska 5 znamenki SE Ispred poštanskog broja treba dodati oznaku „SE-”. Između treće i četvrte znamenke je razmak.
(1)
Ako nije drugačije naznačeno, poštanski se broj piše lijevo od imena grada. Njime se obilježava skupina adresa. Eircode, uveden u Irskoj u srpnju 2015., jedinstveni je broj koji se dodjeljuje svakoj stambenoj i poslovnoj adresi.
Napomena:
Zbog praktičnih razloga (sinoptički prikaz u svim jezičnim inačicama) popis je sastavljen prema protokolarnom redoslijedu.

Ostale napomene

U nekim državama članicama (Belgija, Irska, Malta i Finska) postoje dva službena jezika ili više njih koji su radni jezici u europskim institucijama. (Iako Cipar ima dva službena jezika, grčki i turski, samo je grčki radni jezik u europskim institucijama.) Napominjemo da za Belgiju, na temelju sporazuma s belgijskim nadležnim tijelima, višejezični format adrese ne sadržava njemačku inačicu. Za svaku od tih država članica adrese u višejezičnom formatu pišu se na: francuskom i nizozemskom za Belgiju, irskom i engleskom za Irsku, malteškom i engleskom za Maltu te finskom i švedskom za Finsku.

Valja uzeti u obzir da su u nekim državama u uporabi druga pisma (Bugarska, Grčka/Cipar).

Pisanje adresa na pošiljkama namijenjenima slanju u jednu od tih država ovisi o jeziku ili jezicima publikacije i o tome je li riječ o jednojezičnom ili višejezičnom dokumentu.

Adrese na pošiljkama namijenjenima slanju u Belgiju, Irsku, na Maltu ili u Finsku
Jednojezični dokumenti
U dokumentima na jednome od službenih jezika odredišne zemlje adrese se u načelu pišu samo na tom jeziku.
U dokumentima na drugim jezicima Europske unije: adrese se pišu na oba službena jezika odredišne zemlje (kao u višejezičnim dokumentima).
Višejezični dokumenti

Adrese se navode na oba službena jezika odredišne zemlje.

Adrese na pošiljkama namijenjenima slanju u Bugarsku, Grčku ili na Cipar
Jednojezični dokumenti
U dokumentima na bugarskom ili grčkom adrese su na jeziku publikacije, ali imena gradova i država dodaju se na engleskom.
U dokumentima na jednome od jezika EU-a adrese se pišu latinicom (s transliteracijom npr. imena ulice ako je potrebno).
Višejezični dokumenti

Adrese se navode na bugarskom ili grčkom, a imena gradova i država dodaju se na engleskom. Potpuna adresa navodi se i latinicom (engleska transkripcija).

Datum zadnje promjene: 27.12.2020.
Vrh stranice
Previous pageNext page