ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

8.1. Oznake bilješki

Oznake bilješki istovjetnog su izgleda u svim jezičnim inačicama. Mogu biti sljedećih oblika:

brojka kao eksponent u zagradama iste veličine kao tekst. Zagradama prethodi nedjeljivi razmak, a iza njih slijedi razmak ili interpunkcijski znak:
Upućivanja na Uredbu Komisije (1) pojavljuju se i u Komunikaciji Vijeću (2), no ne u tekstu Suda (3).
zvjezdica kao eksponent u zagradama iste veličine kao tekst. Zagradama prethodi nedjeljivi razmak, a iza njih slijedi razmak ili interpunkcijski znak. Taj znak upućuje na napomenu koja se u određenom radu ili u periodičnim publikacijama pojavljuje više od jedanput i koja uvijek ima isto značenje:
Svi su iznosi iz Eurostata (*).
iznimno se malo slovo kao eksponent može uporabiti u tablicama s vrlo sitno tiskanim brojkama da se izbjegnu pogreške i zabune.

Bilješke su obično zasebno numerirane na svakoj stranici i stavljaju se pri dnu odgovarajuće stranice. Manje su veličine od glavnog dijela teksta (obično za dvije točke) i odvojene su od teksta kratkom crtom i proredom. Mogu se numerirati i neprekidno ili grupirati na kraju poglavlja ili sveska.

Oznaka bilješke (skupa sa zagradama) ne smije biti podebljana ni u kurzivu (čak i u tekstovima ili naslovima koji su u kurzivu ili podebljani).

Ako se oznaka bilješke nalazi u tablici, bilješka mora biti dio tablice i stoga se nalaziti u okviru tablice.

Bilješke: priprema teksta/pravila unosa teksta: vidjeti točku 4.2.3.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page