ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

7.3.3. Pravila pisanja monetarnih jedinica

Pisanje naziva

Kad se općenito govori o monetarnoj jedinici, no nije naveden iznos, ona se piše slovima, osim u tablicama (vidjeti „Pisanje oznake ISO”):

iznos u eurima
svota u funtama sterlinga

Pisanje oznake ISO

U tekstu

Kad uz monetarnu jedinicu stoji iznos, oznaka ISO „EUR” stavlja se iza brojčanog iznosa i nedjeljivog razmaka (obvezno u svim pravnim tekstovima):

Potreban je iznos 12 500 EUR.
Razlika je 1 550 EUR.
U tablicama

Pri pisanju glavne jedinice za cijelu tablicu, u zagradi na desnoj strani iznad tablice nalaze se oznaka ISO i potrebni množitelj, i to u kurzivu:

(u EUR)
(u milijunima EUR)
(u milijardama EUR)
Pravni akti – Službeni list
Euro

U tekstovima koji se objavljuju u Službenom listu rabi se oznaka ISO „EUR”, a iznosi su izraženi brojkama iza kojih slijedi nedjeljivi razmak:

10 000 EUR
1 000 000 EUR (ne 1 milijun EUR)
Ostale valute

Kad uz monetarnu jedinicu stoji iznos, za ostale se valute rabi određena oznaka ISO za valutu, i to iza iznosa u brojkama i nedjeljivog razmaka:

Primljen je iznos od 300 GBP, a potrošeno je 250 GBP.
Revizorski sud

U tekstovima Revizorskog suda iza iznosa slijedi nedjeljivi razmak i valuta izražena slovima:

potrošnja od 15 000 eura

Pisanje znaka za euro (€)

Znak za euro namijenjen je za uporabu u dijagramima. Međutim, njegova je uporaba dopuštena i u popularnim radovima te promidžbenim izdanjima (npr. prodajnim katalozima), kao i u priopćenjima za medije.

U sustavima za obradu teksta znak eura moguće je dobiti istodobnim pritiskom na lijevu tipku Alt i 0128. Tehničke specifikacije znaka eura dostupne su na internetskoj stranici Komisije o euru (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/design_hr).

Napomena:
U HTML-u valja imati na umu konačni izgled i sastav dokumenta. Tekstovi pisani normom Unicode nisu problem, no u starijim tekstovima pisanima s pomoću ISO 8859 HTML koda „€” pokazat će znak eura na ekranu, koji bi mogao nestati pri ispisu na papir. (Taj je problem riješen uporabom gif ili jpg slike za znak eura.) U tekstovima koji ulaze u proizvodni postupak i namjena im je automatski prijenos na intranet ili internetsku stranicu ne savjetuje se uporaba znaka za euro (umjesto toga valja uporabiti valutnu oznaku EUR).

Mjesto oznake ISO (EUR) u iznosima

Oznaka ISO „EUR” slijedi iza iznosa i razmaka:

svota od 30 EUR
Napomena:
U engleskom, irskom i malteškom jeziku redoslijed je obrnut, tj. oznaka dolazi ispred iznosa, odvojena razmakom:
an amount of EUR 30

Mjesto znaka za euro (€) u iznosima

Znak € slijedi iza iznosa i razmaka:

svota od 30 €
Napomena:
U engleskom, irskom, malteškom i nizozemskom jeziku redoslijed je obrnut, tj. znak dolazi ispred iznosa:
an amount of €30 (bez razmaka između znaka i iznosa)

Milijuni i milijarde

Pri pisanju milijuna ili milijardi rabe se sljedeći oblici:

sve brojke:
10 000 000 EUR
brojke s riječima „milijun” ili „milijarda” iza kojih slijedi oznaka ISO:
10 milijuna EUR
15 milijardi EUR
u naslovima tablica (obično unutar zagrade):
u milijunima EUR, u milijardama GBP
u mil. EUR, u mlrd. GBP
10 milijuna EUR, 10 milijardi GBP
10 mil. EUR, 10 mlrd. GBP
brojke s riječima „milijun” ili „milijarda” iza kojih slijedi naziv valute ispisan riječima (u tekstovima Revizorskog suda i u općim publikacijama ako nema puno brojki):
10 milijuna eura
15 milijardi eura
Napomena:
mil. EUR ili mlrd. EUR mogu se uporabiti samo ako nema dovoljno mjesta za ispisivanje cijele riječi.
Milijuni/milijarde s decimalama

Kad su posrijedi proračunski iznosi, savjetuje se uporaba sljedećeg oblika:

do tri decimalna mjesta rabi se odgovarajuća jedinica:
1,326 milijardi (ne 1 326 milijuna)
pri više od tri decimalna mjesta rabi se manja jedinica:
1 326,1 milijun (ne 1,3261 milijarda)

To olakšava čitanje i usporedbu brojki.

Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page