ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

7.3. Valute

7.3.1. Euro i cent

Ostali izvori informacija o euru

Euro

euro

U skladu sa zaključcima Vijeća Europe donesenima u Madridu u prosincu 1995., jedinstvena se valuta zove euro (podjedinica: cent; znak: ; oznaka ISO: EUR).

Europodručje

Izraz „europodručje” službeni je naziv za skupinu zemalja koji su prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu. Trebalo bi izbjegavati ostale izraze kao što su „euroland” i „eurozona”.

Euro i ECU

Dana 1. siječnja 1999. euro je zamijenio ECU u omjeru jedan naprama jedan (Uredba Vijeća (EZ) br. 1103/97 (SL L 162, 19.6.1997., str. 1.); vidjeti također Uredbu Vijeća (EZ) br. 974/98 (SL L 139, 11.5.1998., str. 1.)). U starijim tekstovima (prije 1. siječnja 1999.) navođenje u ECU-ima treba ostati neizmijenjeno.

Cent

cent

U načelu se izraz „cent” rabi u svim službenim jezicima EU-a. Međutim, to ne sprečava svakodnevnu uporabu inačica tog izraza u državama članicama (u skladu s drugom uvodnom izjavom Uredbe (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998.).

U tekstovima institucija i tijela EU-a prednost se daje izrazu „cent” (obvezno u svim pravnim tekstovima).

Vidjeti također točku 7.3.3. „Pravila pisanja monetarnih jedinica”:
Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page