ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

7.1.2. Redoslijed navođenja država

Države članice

U tekstu

Države članice moraju se navesti abecednim redom s obzirom na njihovo ime u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed) (vidjeti točku 7.1.1.).

U tablicama

Imena država treba pisati na jeziku publikacije (primjer A). Međutim, u nekim primjerima zbog tehničkih razloga (jedinstveni sadržaj tablica u višejezičnim dokumentima), imena država mogu se pisati i u izvornom jeziku (primjer B). U oba se primjera države navode prema protokolarnom redoslijedu.

Primjer A
Država članica Datum
potpisivanja
Datum stupanja
na snagu
Belgija 21.12.1990. 1.1.1991.
Bugarska 1.2.2007. 15.2.2007.
Češka 10.10.2005. 1.1.2006.
Danska 10.10.1991. 1.1.1992.
Njemačka 1.9.1990. 1.1.1991.
Estonija 1.9.2005. 1.1.2006.
Irska 12.12.1990. 1.1.1991.
Grčka 10.10.1990. 1.1.1991.
Španjolska 3.2.1991. 1.6.1991.
Francuska 3.3.1991. 1.6.1991.
Hrvatska 1.1.2013. 1.7.2013.
Italija 10.10.1991. 1.1.1992.
Cipar 10.10.2005. 1.1.2006.
Latvija 10.10.2005. 1.1.2006.
Litva 10.10.2005. 1.1.2006.
Luksemburg 10.10.1990. 1.1.1991.
Mađarska 10.10.2005. 1.1.2006.
Malta 10.10.2005. 1.1.2006.
Nizozemska 11.11.1990. 1.1.1991.
Austrija 10.12.1990. 1.1.1991.
Poljska 10.10.2005. 1.1.2006.
Portugal 1.3.1991. 1.6.1991.
Rumunjska 1.2.2007. 15.2.2007.
Slovenija 10.10.2005. 1.1.2006.
Slovačka 10.10.2005. 1.1.2006.
Finska 1.2.1991. 1.6.1991.
Švedska 3.3.1991. 1.1.1992.
Primjer B
Država članica Datum
potpisivanja
Datum stupanja
na snagu
Belgique/België 21.12.1990. 1.1.1991.
България 1.2.2007. 15.2.2007.
Česko 10.10.2005. 1.1.2006.
Danmark 10.10.1991. 1.1.1992.
Deutschland 1.9.1990. 1.1.1991.
Eesti 1.9.2005. 1.1.2006.
Éire/Ireland 12.12.1990. 1.1.1991.
Ελλάδα 10.10.1990. 1.1.1991.
España 3.2.1991. 1.6.1991.
France 3.3.1991. 1.6.1991.
Hrvatska 1.1.2013. 1.7.2013.
Italia 10.10.1991. 1.1.1992.
Κύπρος 10.10.2005. 1.1.2006.
Latvija 10.10.2005. 1.1.2006.
Lietuva 10.10.2005. 1.1.2006.
Luxembourg 10.10.1990. 1.1.1991.
Magyarország 10.10.2005. 1.1.2006.
Malta 10.10.2005. 1.1.2006.
Nederland 11.11.1990. 1.1.1991.
Österreich 10.12.1990. 1.1.1991.
Polska 10.10.2005. 1.1.2006.
Portugal 1.3.1991. 1.6.1991.
România 1.2.2007. 15.2.2007.
Slovenija 10.10.2005. 1.1.2006.
Slovensko 10.10.2005. 1.1.2006.
Suomi/Finland 1.2.1991. 1.6.1991.
Sverige 3.3.1991. 1.1.1992.

Treće zemlje i treće zemlje zajedno s državama članicama

U tekstu

Kad se u tekstu pojavljuje popis trećih zemalja ili popis trećih zemalja zajedno s državama članicama, redoslijed zemalja različit je ovisno o jeziku publikacije. U publikacijama na hrvatskom jeziku treba primijeniti hrvatski abecedni redoslijed:

Australija, Danska, Finska, Rumunjska, Španjolska, Švicarska itd.
U tablicama

Zbog jedinstvenog sadržaja tablica, potrebno je primijeniti istovjetni poredak za sve jezike. Stoga se zemlje navode prema abecednom redoslijedu oznaka. Oznake zemalja po mogućnosti se navode u prvom stupcu tablice da bi čitatelju bio jasan poredak, kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Oznaka
zemlje
Ugovorna strana Proizvodnja
(u tonama)
Zaposlene osobe
(u tisućama)
AT Austrija 50 000 75
AU Australija 70 000 120
BE Belgija 25 500 38
CH Švicarska 12 500 15
CN Kina 750 000 1 500
DK Danska 22 000 40
JP Japan 150 000 150
NL Nizozemska 32 000 45
NZ Novi Zeland 45 000 51
SE Švedska 10 000 15
US Sjedinjene Američke Države 350 000 220

Ako su države članice Europske unije skupno navedene na početku tablice, moraju biti poredane prema protokolarnom redoslijedu (vidjeti točku 7.1.1., prva tablica).

U drugom stupcu imena zemalja uvijek moraju biti na jeziku publikacije. Ako se navode samo oznake, njihova se objašnjenja moraju navesti u glosaru na početku publikacije.

Napomena:
Nakon njezina istupanja iz Europske unije, Ujedinjena Kraljevina smatra se trećom zemljom kao i svaka druga i ne bi joj se trebalo dodijeliti nikakvo posebno mjesto u redoslijedu. Primjerice, u grafikonima ili tablicama s popisom država članica nakon kojih slijede zemlje EGP-a, a zatim niz trećih zemalja, Ujedinjena Kraljevina navodi se u toj trećoj skupini u skladu s abecednim redoslijedom ISO oznaka.
Datum zadnje promjene: 2.3.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page