ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.4.2. Kvalifikacija (pravo na umnožavanje i/ili ponovnu uporabu)


U publikacijama Europske unije uz napomenu o pravima na umnožavanje (vidjeti točku 5.4.1.) navodi se i objašnjenje (kvalifikacija autorskog prava), kojim se utvrđuje stupanj zaštite.

Napomena:
U nedostatku takva objašnjenja publikacija je u potpunosti zaštićena, no podliježe iznimkama propisanima u međunarodnim konvencijama i nacionalnom pravu država:
© Europska unija, [godina.]

Opća kvalifikacija (umnožavanje)

Za publikacije institucija, tijela i agencija Europske unije (osim Europske komisije, koja se koristi posebnom formulacijom), Ured za publikacije preporučuje sljedeću napomenu:

© Europska unija, [godina.]
Umnožavanje je dopušteno uz uvjet navođenja izvora.

Uobičajenoj napomeni mogu se po potrebi priložiti dodatne zadrške ili formulacije o odricanju od odgovornosti (vidjeti točku 5.4.3.).

Vijeće i Revizorski sud odobrili su 9. listopada 2017. odnosno 16. travnja 2019. odluke o ponovnoj uporabi njihovih dokumenata. Stoga se može koristiti formulacija „Ponovna je uporaba dopuštena.”, kao u slučaju publikacija Komisije (vidjeti dolje). Za ove se institucije uvijek dodaje navođenje uvjeta opisanih u točki 5.4.3. (tekst navođenja ovisi o instituciji). Revizorski sud također može licencirati svoje publikacije pod licencijom Creative Commons CC BY 4.0.

Posebna kvalifikacija za Europsku komisiju (ponovna uporaba)

Europska komisija politiku ponovne uporabe svojih dokumenata provodi na temelju Odluke Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011.

Za publikacije Europske komisije, osim nekih iznimaka (vidjeti članak 2. navedene odluke), u načelu se primjenjuje formulacija za ponovnu uporabu. Uz to, u skladu s odredbama te odluke, u kojoj je predviđena mogućnost dodatnih uvjeta (vidjeti točku 5.4.3.), Ured za publikacije preporučuje dodavanje obveze da korisnik navede izvor dokumenta:

© Europska unija, [godina.]
Ponovna je uporaba dopuštena uz uvjet navođenja izvora.
Politiku ponovne uporabe dokumenata Europske komisije uređuje Odluka Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).

Komisija također može licencirati svoje publikacije pod licencijom Creative Commons CC BY 4.0.

Imate li pitanja, obratite se službi zaduženoj za autorsko pravo u Uredu za publikacije
(OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page