ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.4. Autorsko pravo

5.4.1. Prava na umnožavanje (napomena o zaštiti autorskog prava)

Autorsko pravo je isključivo pravo autora ili izdavača na uporabu književnog ili umjetničkog djela na određeno vrijeme.

Zaštita autorskog prava ostvarena je ako svi primjerci publikacije sadržavaju napomenu o zaštiti autorskog prava, kojom se javnost obavješćuje da je pravo autora na tu publikaciju zaštićeno:

© [nositelj prava], [godina.]
primjerice:
© Europska unija, 2018.

Za institucije, tijela i agencije Europske unije postoje dvije vrste autorskih prava, ovisno o tome ima li tijelo kojem pripada autorska služba pravnu osobnost ili ne.

(a)

Institucije i tijela bez pravne osobnosti

Za službene publikacije institucija ili tijela Unije i povezanih međuinstitucijskih službi (poput Ureda za publikacije) autorsko pravo pripada Europskoj uniji kao cjelini, a ne pojedinačnim institucijama ili tijelima, s iznimkom onih koji imaju vlastitu pravnu osobnost (Europska središnja banka, Europska investicijska banka i Europski investicijski fond):

© Europska unija, [godina.]

Prije početka primjene Ugovora iz Lisabona, tj. do 30.11.2009.:
© Europske zajednice, [godina.]

(b)

Tijela s pravnom osobnošću

Institucije i tijela

Europska središnja banka, Europska investicijska banka i Europski investicijski fond imaju vlastitu pravnu osobnost i u skladu s tim vlastito autorsko pravo:

© Europska središnja banka, [godina.]
© Europska investicijska banka, [godina.]
© Europski investicijski fond, [godina.]
Napomena:
Treba koristiti puni naziv, ne samo kraticu:
© Europska središnja banka, [godina.]
a ne © ESB, [godina.]
Decentralizirana tijela (agencije)

Decentralizirana tijela (agencije; vidjeti točku 9.5.3. za cjeloviti popis) imaju vlastitu pravnu osobnost i moraju stoga biti određena imenom kao nositelji autorskog prava:

© Europska agencija za okoliš, [godina.]
Napomena:
Treba koristiti puni naziv, ne samo kraticu:
© Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, [year]
ili alternativno:
© Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), [godina.]
a ne © Frontex, [godina.]
Ako je autorsko pravo preneseno na Europsku uniju ugovorom ili drugim pravnim dokumentom:
© Europska unija, [godina.]
Euratom

Dokumenti sastavljeni u okviru područja primjene Ugovora o Euratomu (i financirani iz proračuna Euratoma) moraju sadržavati napomenu o zaštiti autorskog prava Euratoma:

© Europska zajednica za atomsku energiju, [godina.]

To se, primjerice, odnosi na razne dokumente ili specijalizirane publikacije iz područja atomske energije koje objavljuje Zajednički istraživački centar.

(c)

Navođenje godine

Razdoblje zaštite publikacije Europske unije na nekom jeziku počinje od dana njezine objave. Godina koja mora biti naznačena u napomeni o zaštiti autorskog prava nije godina objave izvorne jezične inačice, već godina objave jezične inačice na određenom jeziku.

Prilikom prvog tiskanja publikacije na određenom jeziku godina objave i godina zaštite autorskog prava iste su. Pri pretisku se napomena o zaštiti autorskog prava ne mijenja. No pri novim izdanjima, koja predstavljaju nove publikacije, datum napomene o zaštiti autorskog prava mora odgovarati godini objave novog izdanja.

Kada se promijeni oblik publikacije (iz npr. papirnog izdanja u e-knjigu), godina izdavanja ostaje ista kao i na izvornom izdanju ako nije bilo izmjena. Ako su napravljene znatne izmjene, objavljuje se novo izdanje i ne samo da treba objaviti datum objave prvog izdanja (u ovom primjeru papirne inačice) nego i datum novoga (e-knjige).

(d)

Grafički i umjetnički elementi

Ako publikacija sadržava elemente (fotografije, ilustracije, grafove, tekstove itd.) za koje autorsko pravo pripada trećoj osobi, ili ako Europska unija nije dobila sva prava na publikaciju, izvor svakog elementa i, ako je potrebno, uvjeti njihove uporabe moraju biti jasno navedeni. Autorske službe (institucije, tijela, agencije) moraju dobiti pisano dopuštenje od nositelja autorskog prava na te elemente (vidjeti točku 5.4.4.).

Zaštita autorskog prava primjenjuje se i pri elektroničkim publikacijama te za svaki tekst objavljen na internetu. Za više informacija o autorskom pravu posjetite internetsku stranicu Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_hr).

Za književna, umjetnička ili znanstvena djela vidjeti i smjernice o moralnim pravima dužnosnika (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (interna poveznica za osoblje europskih institucija)).

Imate li pitanja, obratite se službi zaduženoj za autorsko pravo u Uredu za publikacije (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page