ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.2.4. Dokumenti spremni za umnožavanje

Ako su dokumenti namijenjeni za izravno umnožavanje (camera-ready), služba autor mora provjeriti jesu li sve potrebne izmjene u tekstu provedene jer se, osim iznimno, u fazi umnožavanja više ne mogu unositi preinake.

Nakon unosa teksta i prije njegova konačnog oblikovanja tekst je potrebno još jedanput pomno pročitati. I sam prijelom teksta treba proći podrobnu tipografsku provjeru prije početka proizvodnje.

Tekstove treba obrojčivati u kontinuitetu, uključujući naslovnicu i sve prazne stranice. Dijelovi i poglavlja počinju na desnoj stranici i obrojčuju se neparnim brojem. Ako tekst prethodnog dijela ili poglavlja završava na neparnoj stranici, novom dijelu odnosno poglavlju prethodi prazna stranica s parnim brojem. Na primjer, ako prvo poglavlje završava na 19. stranici, drugo poglavlje počinje na 21. stranici, dok 20. stranica ostaje prazna.

Ispred naslova ili podnaslova mora biti veći razmak nego između njega i teksta (pravilo je dvije trećine naprama jedna trećina).

Između odlomaka i pododlomaka treba stajati dvostruki razmak.

Nova stranica ne može započeti zadnjim retkom odlomka s prethodne stranice. Samo u takvu slučaju može se ostaviti dodatni redak na prethodnoj stranici, koji izlazi iz margine. Na dno stranice ne smiju se stavljati naslov odnosno podnaslov, crtica ni prvi redak nabrajanja.

Citati i nabrajanje po potrebi su uvučeni s obzirom na prethodni redak.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page