ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Tablični sažetak

Sadržaj serije

L (1) C (2) S

Zakonodavni akti (L I.)

Nezakonodavni akti (L II.)

Drugi akti (L III.)

Akti doneseni prije 1. prosinca 2009. na temelju Ugovora o EZ-u, Ugovora o EU-u i Ugovora o Euratomu

Rezolucije, preporuke i mišljenja (C I.)

Informacije (C II.)

Pripremni akti (C III.)

Obavijesti (C IV.)

Objave (C V.)

Ugovori o javnoj nabavi (pozivi za podnošenje ponuda): radovi, opskrba, usluge (otvoreni, ograničeni, ubrzani postupci)

Obavijesti institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije ili programa Unije (npr. Europskoga razvojnog fonda, Europske investicijske banke itd.)

(1)
Serija dopunjena serijama L … I (vidjeti točku 1.1. „Serija L”).
(2)
Serija dopunjena serijama C … A, C … E (obustavljena 1. travnja 2014.) i C … I (vidjeti točku 1.1. „Serija C”).

Razlikovni elementi uredbi, direktiva i odluka (L I. i L II.)

Institucija Akt Vrsta akta Identifikacijske sastavnice – zakonodavni akti/nezakonodavni akti Odjeljak Potpisnik
Europski parlament + Vijeće Uredba Zakonodavni (redovni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Europskog parlamenta
+ predsjednik Vijeća
Direktiva Zakonodavni (redovni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Europskog parlamenta
+ predsjednik Vijeća
Odluka Zakonodavni (redovni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Europskog parlamenta
+ predsjednik Vijeća
Odluka (npr. mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Europskog parlamenta
+ predsjednik Vijeća
 
Europski parlament Uredba Zakonodavni (posebni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Europskog parlamenta
Odluka Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Europskog parlamenta
 
Europsko vijeće Odluka Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Europskog vijeća
 
Vijeće Uredba Zakonodavni (posebni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Vijeća
Uredba (izravno se temelji na Ugovorima) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Vijeća
Provedbena uredba Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Vijeća
Direktiva Zakonodavni (posebni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Vijeća
Direktiva (izravno se temelji na Ugovorima) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Vijeća
Provedbena direktiva Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Vijeća
Odluka Zakonodavni (posebni zakonodavni postupak)

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

+ pozivanje: u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

L I. Predsjednik Vijeća
Odluka (izravno se temelji na ugovorima, uključujući odluke ZVSP-a) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Pri odlukama ZVSP-a, prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Vijeća
Provedbena odluka Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Vijeća
 
Komisija Uredba (izravno se temelji na Ugovorima) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Delegirana uredba Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Provedbena uredba Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Direktiva (izravno se temelji na ugovorima) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Delegirana direktiva Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Provedbena direktiva Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Odluka (izravno se temelji na Ugovorima) Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …, a posebno njegov članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Član Komisije (u slučaju adresata)
Delegirana odluka Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Član Komisije (u slučaju adresata)
Provedbena odluka Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir Ugovor …,

+ drugo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno njezin članak …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Komisije
Član Komisije (u slučaju adresata)
 
Europska središnja banka Uredba Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Europske središnje banke
Odluka Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Europske središnje banke
Smjernica Nezakonodavni

Prvo pozivanje: uzimajući u obzir …, a posebno …,

Bez pozivanja na zakonodavni postupak

L II. Predsjednik Europske središnje banke

Brojčano označivanje Službenih listova

Datum Broj
Od 1952. do 30.6.1967. (stranice se slijedno obrojčuju tijekom cijele godine i navodi se godina) SL 106, 30.12.1962., str. 2553/62.
Od 1.7.1967. (svaki broj počinje stranicom 1.) SL 174, 31.7.1967., str. 1.
Od 1968. (pojavljuju se SL L i C) SL L 76, 28.3.1968., str. 1.
SL C 108, 19.10.1968., str. 1.
1978. (pojavljuje se SL S) SL S 99, 5.5.1978., str. 1.
1991. (pojavljuje se SL C … A) SL C 194 A, 31.7.2008., str. 1.
Od 31.8.1999. do 31.3.2014. (SL C … E) SL C 189 E, 26.7.2008., str. 1.
1.1.2016. (pojavljuju se SL L … I i C … I) SL L 11 I, 16.1.2016., str. 1.
SL C 15 I, 16.1.2016., str. 1.

Brojčano označivanje akata (serija L)

Uredbe
Datum Broj
Od 1952. do 31.12.1962. Uredba br. 17
Od 1.1.1963. do 31.12.1967. Uredba br. 1009/67/EEZ
Od 1.1.1968. do 31.10.1993. Uredba (EEZ) br. 1470/68
Od 1.11.1993. do 31.12.1998. Uredba (EZ) br. 3031/93
Od 1.1.1999. do 30.11.2009.

Uredba (EZ) br. 302/1999

Uredba (EZ) br. 1288/2009

Od 1.12.2009. do 31.12.2014. Uredba (EU) br. 1178/2009
Od 1.1.2015. Uredba (EU) 2015/475
Direktive, odluke
Akt Datum Broj
Direktiva
(L I. i L II.)
Do 31.12.2014.

Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva Vijeća 2010/12/EU

Direktiva Komisije 2010/29/EU

Od 1.1.2015.

Direktiva (EU) 2015/254 Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva Vijeća (EU) 2015/121

Direktiva Komisije (EU) 2015/565

Odluka
(L I.)
Do 31.12.2014. Odluka br. 284/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća
Od 1.1.2015. Odluka (EU) 2015/601 Europskog parlamenta i Vijeća
Odluka
(L II.)
Do 31.12.2014.

Odluka Komisije 2010/261/EU

Odluka 2010/204/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Odluka Vijeća 2010/231/ZVSP

Od 1.1.2015.

Odluka Komisije (EU) 2015/119

Odluka (EU) 2015/468 Europskog parlamenta i Vijeća

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/76

Preporuke, smjernice (L II.)
Akt Datum Broj
Preporuka Do 31.12.2014. 2009/1019/EU
Od 1.1.2015. (EU) 2015/682
Smjernica Do 31.12.2014. 2009/1021/EU (ESB/2009/28)
Od 1.1.2015. (EU) 2015/732 (ESB/2015/20)
Napomena:

Preporuke se objavljuju:

pod L II.: preporuke Vijeća (članci 121., 126. i 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unije), preporuke Komisije (članak 292.), preporuke Europske središnje banke (članak 292.),
pod C I.: preporuke Europskog parlamenta Vijeću, preporuke Vijeća, preporuke Komisije, preporuke Europske središnje banke,
pod C III.: preporuke Europske središnje banke (članci 129. i 219.).
Odluke EGP-a, odluke i preporuke EFTA-e
Akt Datum Broj
Odluke Zajedničkog odbora EGP-a Do 31.12.2014. (samo broj koji je dodijelio autor) br. 119/2009
Od 1.1.2015. (dvostruko brojčano označivanje) br. 159/2014 [2015/94]
Odluke Nadzornog tijela EFTA-e Do 31.12.2014. (samo broj koji je dodijelio autor) br. 133/09/COL
Od 1.1.2015. (dvostruko brojčano označivanje)

br. 30/15/COL [2015/1813]

br. 226/17/COL [2018/564]

Preporuke Nadzornog tijela EFTA-e Do 31.12.2014. (samo broj koji je dodijelio autor) br. 119/07/COL
Od 1.1.2015. (dvostruko brojčano označivanje) br. N/15/COL [2015/N]

Struktura akta

Structure of an act
Datum zadnje promjene: 3.6.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page