ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.4. Redoslijed navođenja

3.4.1. Redoslijed Ugovorâ

Od 1. prosinca 2009. (datuma stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona), redoslijed je navođenja Ugovorâ (posebno u pozivanjima) sljedeći:

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

Napomena:

Redoslijed navođenja Ugovorâ do 30. studenoga 2009. bio je sljedeći:

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik,
(Ugovor o EZUČ-u prestao je vrijediti 23. srpnja 2002.)

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,
(ovaj Ugovor često je zadnji, ali može biti i prvi)

Redoslijed navođenja „Zajednica” s vremenom se mijenjao:

1.

do kraja 1997. redoslijed navođenja Zajednica u  naslovima akata mijenjao se svake godine prema sljedećoj shemi:

E(E)Z, Euratom, EZUČ:
1968., 1971., 1974., 1977., 1980., 1983., 1986., 1989., 1992., 1995.,
Euratom, EZUČ, E(E)Z:
1969., 1972., 1975., 1978., 1981., 1984., 1987., 1990., 1993., 1996.,
EZUČ, E(E)Z, Euratom:
1970., 1973., 1976., 1979., 1982., 1985., 1988., 1991., 1994., 1997.
2.
od 1998. do 23. srpnja 2002. redoslijed je nepromjenjiv kako slijedi:
EZ, EZUČ, Euratom
3.
od 24. srpnja 2002. (nakon isteka Ugovora o EZUČ-u) do 30. studenoga 2009. redoslijed navođenja Zajednica bio je kako slijedi:
EZ, Euratom
4.
od 1. prosinca 2009.:
EU, Euratom

Izrazi „Europska ekonomska zajednica” i „Europska zajednica” navodili su se na sljedeći način:

Europska ekonomska zajednica (EEZ): za akte donesene prije 1. studenoga 1993.,
Europska zajednica (EZ): za akte donesene od 1. studenoga 1993.
Upućivanja na Ugovore

Kad se Ugovori navode prvi put, moraju se navesti njihovi puni naslovi.

Za daljnja navođenja:

1.
ako se u istom tekstu poziva na samo jedan ugovor, navodi se riječ „Ugovor”;
2.
ako se u istom tekstu poziva na više ugovora, navode se njihovi puni naslovi ako je moguće. U suprotnome, naslovi ugovora mogu se navoditi u kratkom obliku:
„Ugovor o EU-u” za Ugovor o Europskoj uniji,
„UFEU” za Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
„Ugovor o EZ-u” za Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
„Ugovor o Euratomu” za Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,
„Ugovor o EZUČ-u” za Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik.
Napomena:
Odredbe Ugovorâ renumerirane su 1999. (Ugovor iz Amsterdama) i 2009. (Ugovor iz Lisabona). Sud Europske unije i Revizorski sud postupaju u skladu s posebnim praksama za navođenje članaka ovisno o tome žele li upućivati na ranije ili kasnije inačice tih uzastopnih renumeracija.

3.4.2. Redoslijed objave

Redoslijed je navođenja autora u različitim odjeljcima i pododjeljcima Službenog lista (serije L i C) sljedeći:

predstavnici vlada država članica (koji se sastaju u okviru Vijeća ili ne),
Vijeće i predstavnici vlada država članica,
Europski parlament,
Europsko vijeće,
Europski parlament i Vijeće,
Vijeće,
Europska komisija,
Sud Europske unije,
Europska središnja banka,
Revizorski sud,
Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,
Europski gospodarski i socijalni odbor,
Europski odbor regija,
Europska investicijska banka,
Europski ombudsman,
Europski nadzornik za zaštitu podataka,
uredi i agencije,
tijela ustanovljena međunarodnim sporazumima.

U sklopu odjeljka L III. i u sklopu „Obavijesti u vezi s Europskim gospodarskim prostorom” u odjeljku C IV. redoslijed je objave sljedeći:

Zajednički odbor EGP-a,
Nadzorno tijelo EFTA-e,
Stalni odbor država EFTA-e,
Savjetodavni odbor EGP-a,
Sud EFTA-e.

Za protokolarni redoslijed različitih naziva institucija, tijela, ureda i agencija vidjeti točku 9.5.1.

3.4.3. Zemlje

Za imena i kratice zemalja te redoslijed prema kojemu se nabrajaju vidjeti točku 7.1.priloge A5.A6.

Napomena:
U upućivanjima na međunarodne sporazume za zemlju čije se ime promijenilo mora se navesti ime zemlje koje je bilo na snazi u vrijeme potpisivanja navedenih akata i ne smije se zamijeniti novim imenom.

3.4.4. Jezici i višejezični tekstovi

Za imena i kratice službenih jezika i redoslijed prema kojemu se navode jezici i jezične inačice vidjeti točku 7.2.

3.4.5. Valute

Za imena i kratice valuta i redoslijed prema kojemu se navode vidjeti točku 7.3.Prilog A7.

Za pravila pisanja novčanih jedinica vidjeti točku 7.3.3.

Datum zadnje promjene: 27.1.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page