ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.3.2. Dodavanja i brojčano označivanje

Prilikom umetanja članaka, stavaka označenih brojem ili drugih potpodjela označenih brojem ili slovom u normativni dio postojećeg akta dodjeljuje im se broj ili slovo prethodne potpodjele iste razine uz odgovarajuće slovo „a”, „b”, „c”, „d” itd. Na primjer, članci umetnuti iza članka 1. postaju „članak 1.a”, „članak 1.b” itd. Isto tako, članak umetnut između članka 1.a i članka 1.b postaje članak „1.aa”.

Posebna se pravila primjenjuju u sljedećim slučajevima:

u iznimnim slučajevima, kada se članci, stavci ili druge potpodjele označene brojem umeću prije potpodjele iste razine koja se pojavljuje na prvom mjestu, označuju se kao „članak –1.”, „članak –1.a”, „stavak –1.”, „stavak –1.a”, „točka –a”, „točka –aa” itd.,
složenija umetanja mogu se riješiti i uporabom znaka „–”. Primjerice, umetanje članka 1.–a između članka 1. i članka 1.a.

Prilikom umetanja članaka, stavaka označenih brojem ili drugih potpodjela označenih brojem ili slovom, članci, stavci ili druge potpodjele koje slijede iza njih ne renumeriraju se jer drugi akti već mogu sadržavati upućivanja na njih. Renumeriranje se provodi samo u okviru kodifikacije ili preinake.

(Izvor: Zajednički priručnik, točka C.9.3.2.)

Datum zadnje promjene: 24.9.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page