ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1.3.3. Sadržaj

C I. – Rezolucije, preporuke i mišljenja

Ovaj odjeljak obuhvaća:

rezolucije (npr. (nezakonodavne) rezolucije Europskog parlamenta, rezolucije Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije koji se sastaju u okviru Vijeća, rezolucije Vijeća, rezolucije Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, rezolucije Europskoga odbora regija),
preporuke (npr. preporuke Europskog parlamenta Vijeću, preporuke Vijeća, preporuke Komisije, preporuke Europske središnje banke),
mišljenja koja se ne moraju obvezno zatražiti (npr. mišljenje Vijeća, mišljenje Komisije, mišljenje Europske središnje banke, mišljenje Revizorskog suda, mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, mišljenje Europskog odbora regija, mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka itd.).

U svakoj od tih kategorija dokumenti su razvrstani prema redoslijedu objavljivanja (vidjeti točku 3.4.2.).

C II. – Informacije

Ovaj odjeljak obuhvaća:

međuinstitucijske sporazume (uključujući odluke o izmjeni tih sporazuma); institucije ih odlučuju objaviti u seriji L ili u seriji C ovisno o njihovu kontekstu, dosegu i učincima,
zajedničke izjave,
informacije institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije (na primjer, pojedine odluke Europskog parlamenta, obavijesti Vijeća, pojedine odluke Komisije, komunikacije Komisije, različite zajedničke kataloge sorta poljoprivrednih biljnih i povrtnih vrsta, napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature (KN), jedinstvenu primjenu kombinirane nomenklature, neprotivljenje objavljenim koncentracijama, prethodne obavijesti o koncentraciji, odobrenja državne potpore, odluke upravljačkih tijela, postupke uključivanja itd.).

U svakoj od tih kategorija dokumenti su razvrstani prema redoslijedu objavljivanja (vidjeti točku 3.4.2.).

C III. – Pripremni akti

Ovaj odjeljak obuhvaća:

inicijative država članica,
pripremne akte institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije (zakonodavne rezolucije, stajališta i rezolucije Europskog parlamenta, stajališta Vijeća, mišljenja koja se moraju obvezno zatražiti i preporuke Europske središnje banke, mišljenja Revizorskog suda koja se moraju obvezno zatražiti, mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora koja se moraju obvezno zatražiti, mišljenja Europskog odbora regija koja se moraju obvezno zatražiti itd.).

U svakoj od tih kategorija dokumenti su razvrstani prema redoslijedu objavljivanja (vidjeti točku 3.4.2.).

C IV. – Obavijesti

Ovaj odjeljak obuhvaća:

obavijesti institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije (na primjer: izjave predstavnika vlada država članica koji se sastaju u okviru Vijeća, akte Vijeća, odluke Vijeća, godišnja izvješća Vijeća, izvješća o proračunskom nadzoru i financijskom upravljanju različitih institucija i tijela, zapisnike sjednica Europskog parlamenta, odluke Europskog parlamenta, odluke Komisije, komunikacije Komisije o imenovanju članova, tečajne liste eura, sažetke odluka Europske unije o odobrenjima za stavljanje u promet, imenovanja sudaca Suda Europske unije, godišnje izvješće Revizorskog suda, izvješća Revizorskog suda, kamate koje je utvrdila Europska središnja banka, odluke Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, akte ureda i agencija te poslovnike ureda i agencija),
obavijesti država članica (npr. informacije koje prenose države članice o odobrenoj državnoj potpori, obveze javnih usluga, izvatke odluka nacionalnih sudova, procjenu zaliha proizvoda EU-a, različite nacionalne postupke, popise proizvoda itd.),
obavijesti u vezi s Europskim gospodarskim prostorom (ponajprije informacije institucija (Zajedničkog odbora EGP-a, Nadzornog tijela EFTA-e, Stalnog odbora država EFTA-e), zatim obavijesti država članica EGP-a ili EFTA-e),
obavijesti trećih zemalja.

U svakoj od tih kategorija dokumenti su razvrstani prema redoslijedu objavljivanja (vidjeti točku 3.4.2.).

C V. – Objave

Ovaj odjeljak obuhvaća:

administrativne postupke (npr. oglase za natječaje, zapošljavanje, slobodna radna mjesta, pozive na podnošenje prijedloga, pozive na izražavanje interesa, objave poziva na podnošenje ponuda, upute za javne natječaje, popise uspješnih kandidata itd.),
sudske postupke (objave Suda Europske unije, objave Suda EFTA-e itd.),
postupke u vezi s provedbom zajedničke trgovinske politike (mišljenja o antidampinškim postupcima, prijedloge zaključka postupka pritužbe, obavijesti o pokretanju antisubvencijskog postupka, obavijesti o kompenzacijskim mjerama koje su na snazi itd.),
postupke u vezi s provedbom politike tržišnog natjecanja (npr. državne potpore, prethodne obavijesti o koncentraciji, stajališta vlada država članica, potvrde o primitku pritužbe itd.),
druge akte (npr. obavijesti osobama, skupinama i subjektima koji se nalaze na popisima, zahtjevi za objavljivanje, objave sažetka specifikacija, komunikacije o javnom savjetovanju, pozive na podnošenje ponuda, obavijest o zahtjevu za državu članicu itd.).

U svakoj od tih kategorija dokumenti su razvrstani prema redoslijedu objavljivanja (vidjeti točku 3.4.2.).

Napomena:
Neratificirani i konsolidirani Ugovori, kao i ispravci Ugovora, objavljuju se u seriji C bez zaglavlja.
Datum zadnje promjene: 25.9.2019.
Vrh stranice
Next page