ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1.3.2. Brojčano označivanje dokumenata

Broj objave

Ured za publikacije dodjeljuje naslovima dokumenata objavljenih u seriji C broj objave. Taj se broj sastoji od:

(a)
godine objavljivanja:
i.
od 1. siječnja 1999.: sve četiri znamenke;
ii.
do 31. prosinca 1998.: zadnje dvije znamenke;
(b)
broja Službenog lista;
(c)
broja koji označuje redoslijed objavljivanja u Službenom listu.
98/C 45/01
2010/C 2/08

Taj se broj nalazi ispod naslova, centriran je i unutar zagrada. U sadržaju je taj broj napisan uz rub s lijeve strane, bez zagrada.

Posebno brojčano označivanje

Neki dokumenti u naslovu imaju vlastite brojčane oznake:

stajališta Vijeća u okviru redovnoga zakonodavnog postupka:
Stajalište Vijeća (EU) br. 8/2014 u prvom čitanju
Napomena:
U okviru postupka suodlučivanja postojala su „zajednička stajališta Vijeća”:
Zajedničko stajalište Vijeća (EZ) br. 14/2005
državne potpore:
državna potpora C 32/09
Napomena:
Obratiti pozornost pri brojčanom označivanju: C 55/99, C 55/2000 (četiri znamenke za 2000.), C 55/01 itd.
predmeti Suda, Općeg suda i Službeničkog suda:
predmet C-187/10 (Sud)
predmet T-211/10 (Opći sud – od 15. studenoga 1989.)
predmet F-29/10 (Službenički sud – od 23. srpnja 2005. do 31. kolovoza 2016.)
prije 15. studenoga 1989. (samo za Sud): predmet 84/81
Napomena:
Službenički sud, osnovan 2004., prestao je djelovati 1. rujna 2016., nakon što su njegove ovlasti prenesene na Opći sud.
mišljenja Revizorskog suda:
Mišljenje br. 01/2022 (prije 1. siječnja 2022.: Mišljenje br. 1/2021)
predmeti Suda EFTA-e:
predmet E-5/10
objave javnih natječaja (serija C … A):
EPSO/AD/177/10
oglasi za slobodna radna mjesta:
COM/2010/10275
odluke Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti:
Odluka br. H8 od 17. prosinca 2015. (ažurirana s manjim tehničkim pojašnjenjima 9. ožujka 2016.) o načinima rada i sastavu Tehničke komisije za obradu podataka Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
izmjene proračuna ureda i agencija:
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2013. – Amandman proračunu br. 1
pozivi na podnošenje prijedloga:
Poziv na podnošenje prijedloga IX-2015/01 – „Dodjela bespovratnih sredstava političkim strankama na europskoj razini”
Napomena:
Do 23. srpnja 2002. (datum isteka Ugovora o EZUČ-u) postojale su „suglasnosti” Vijeća:
Suglasnost br. 22/96
Suglasnost br. 6/2002
Datum zadnje promjene: 28.7.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page