ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1.2.3. Sadržaj

(a)

L I. – Zakonodavni akti

(a) Uredbe

Ovaj odjeljak obuhvaća uredbe koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće (redovni zakonodavni postupak) ili ih je jedna od tih dviju institucija zasebno donijela uz sudjelovanje druge institucije (posebni zakonodavni postupak).

Uredba (EU) 2015/475 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba Vijeća (EU) 2017/1939
(b) Direktive

Ovaj odjeljak obuhvaća direktive koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće (redovni zakonodavni postupak) ili ih je Vijeće donijelo zasebno uz sudjelovanje Europskog parlamenta (posebni zakonodavni postupak).

Direktiva (EU) 2015/254 Europskog parlamenta i Vijeća
Direktiva Vijeća (EU) 2015/121
(c) Odluke

Ovaj odjeljak obuhvaća odluke koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće (redovni zakonodavni postupak) ili ih je Vijeće donijelo zasebno uz sudjelovanje Europskog parlamenta (posebni zakonodavni postupak).

Odluka (EU) 2015/601 Europskog parlamenta i Vijeća
Odluka Vijeća (EU) 2015/457
(d) Proračuni

Opći proračuni i izmjene proračuna Europske unije ispred kojih se navodi akt kojim se oni konačno donose objavljuju se pod ovakvim naslovom:

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2015/339 općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.
Konačno donošenje (EU, Euratom) 2015/366 izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2014.

Broj se dodjeljuje konačnom donošenju, tj. aktu koji prethodi općem proračunu ili izmjeni proračuna. Opći proračun nije obrojčen, no izmjene proračuna obrojčene su brojem koji im dodjeljuje autor („Izmjena proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2014.”).

(b)

L II. – Nezakonodavni akti

(a) Međunarodni sporazumi

Pojam „međunarodni sporazumi” (dalje u tekstu „sporazumi”) u ovom kontekstu obuhvaća sporazume koje je sklopila Europska unija i/ili Europska zajednica za atomsku energiju, konvencije koje su potpisale države članice, sporazume, konvencije i protokole koje su utvrdili predstavnici vlada država članica na sastanku u okviru Vijeća, interne sporazume između predstavnika vlada država članica na sastanku u okviru Vijeća, sporazume u obliku razmjene pisama itd.

Sporazumi, kao što je već definirano, nemaju broj.

Ovaj odjeljak obuhvaća sljedeće elemente:

odluke koje se odnose na sporazum i kojima je priložen tekst sporazuma:

Odluka Vijeća (EU) 2015/209 od 10. studenoga 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.)

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.)

Odluka Vijeća (EU) 2015/105 od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije

odluke koje se odnose na sporazum i kojima nije priložen tekst sporazuma:
Odluka Vijeća (EU) 2015/1796 od 1. listopada 2015. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju
informacije koje se odnose na stupanje sporazuma na snagu:
Priopćenje o stupanju na snagu Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije te programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju
(b) Uredbe

Ovaj odjeljak obuhvaća određene uredbe Vijeća (uredbe koje se izravno temelje na Ugovorima i provedbene uredbe), uredbe Komisije (uredbe koje se izravno temelje na Ugovorima, delegirane i provedbene uredbe) i uredbe Europske središnje banke.

Uredba Vijeća (EU) 2015/106
Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/81
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/281
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/52
Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke […] (ESB/2015/13)
(c) Direktive

Ovaj odjeljak obuhvaća određene direktive Vijeća (direktive koje se izravno temelje na Ugovorima i provedbene direktive) i direktive Komisije (direktive koje se izravno temelje na Ugovorima, delegirane i provedbene direktive).

Direktiva Vijeća (EU) 2015/652
Provedbena direktiva Komisije (EU) 2015/565
Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/573
Provedbena direktiva Komisije (EU) 2015/1168
(d) Odluke

Odluke koje se objavljuju u ovom odjeljku obuhvaćaju sljedeće:

odluke predstavnika vlada država članica, odluke Vijeća i predstavnika vlada država članica te odluke donesene zajedničkom suglasnošću predstavnika vlada država članica:
Odluka (EU, Euratom) 2015/578 predstavnika vlada država članica Europske unije
određene odluke Europskog parlamenta:
Odluka (EU) 2015/1614 Europskog parlamenta
odluke Europskog vijeća:
Odluka Europskog vijeća (EU) 2018/509
određene odluke Europskog parlamenta i Vijeća:
Odluka (EU) 2015/468 Europskog parlamenta i Vijeća
određene odluke Vijeća (odluke koje se izravno temelje na Ugovorima, uključujući odluke ZVSP-a i provedbene odluke):
Odluka Vijeća (EU) 2015/1025
Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/156
Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/76
odluke Komisije (odluke koje se izravno temelje na Ugovorima, delegirane i provedbene odluke):
Odluka Komisije (EU) 2015/119
Delegirana odluka Komisije (EU) 2015/1602
Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/103
odluke Europske središnje banke:
Odluka (EU) 2015/299 Europske središnje banke […] (ESB/2015/5)

Odluke ESB-a kojima institucija također dodjeljuje broj („ESB/2015/5”) objavljuju se s dva broja (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

Napomena:
Prije 1. prosinca 2009. postojale su dvije vrste odluka (a neki su jezici upotrebljavali različite pojmove za te odluke): odluke koje su sadržavale članak u kojem se navodi adresat (ili adresati) na kraju normativnog dijela i broj priopćenja u naslovu; odluke sui generis čiji se normativni dio uvodio izrazom „odlučila je/odlučilo je/odlučio je kako slijedi” (a ne „donijelo je/donijela je/donio je ovu odluku”). Ta je razlika nestala stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona.
Međutim, u određenim slučajevima odluke bez adresata upotrebljavaju se na isti način kao i odluke sui generis.
(e) Preporuke

Ovaj odjeljak obuhvaća preporuke Vijeća na temelju članaka 121., 126., 140. i 292. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, preporuke Komisije (članak 292.) i preporuke Europske središnje banke (članak 292.).

Preporuka Vijeća (EU) 2015/1029
Preporuka Komisije (EU) 2015/682

Preporuke ESB-a kojima institucija također dodjeljuje broj objavljuju se s dva broja (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

Druge preporuke objavljuju se u seriji C.

(f) Smjernice

Ovaj odjeljak obuhvaća smjernice Europske središnje banke. Institucija im također dodjeljuje broj („ESB/2015/20”) te se one objavljuju s dva broja (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

Smjernica (EU) 2015/732 Europske središnje banke […] (ESB/2015/20)
(g) Poslovnik

To se odnosi na poslovnike institucija i tijela; poslovnici ureda i agencija objavljuju se u seriji C.

Poslovnik Odbora regija
Poslovnik Revizorskog suda
Izmjene uputa tajniku Općeg suda

Ako je poslovnik priložen aktu, objavljuje se u istom odjeljku kao i akt.

Odluka Vijeća (EU) 2015/354 od 2. ožujka 2015. o donošenju poslovnika Odbora instrumenta pomoći ulaganju, osnovanog pod pokroviteljstvom Europske investicijske banke (akt kojemu se poslovnik prilaže)

Poslovnici nisu brojčano označeni.

(h) Akti koje donose tijela ustanovljena međunarodnim sporazumima

Ovaj odjeljak obuhvaća odluke tijela ustanovljenih međunarodnim sporazumima te pravilnike Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE).  Ti akti imaju dva broja (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

Odluka br. 1/2015 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a […] [2015/1909]
Odluka br. 1/2015 Zajedničkog odbora EU-a i Švicarske […] [2015/542]
Pravilnik br. 78 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) […] [2015/145]
Odluka br. 3/JP/2018 … [2019/347]
(i) Međuinstitucijski sporazumi

Međuinstitucijski sporazumi uređuju određene aspekte savjetovanja i suradnje između institucija EU-a i rezultat su konsenzusa između njih – tj. oblik su zajedničkog poslovnika.

Institucije odlučuju objaviti ove sporazume u seriji L ili u seriji C ovisno o njihovu kontekstu, dosegu i učincima.

(c)

L III. – Drugi akti

Europski gospodarski prostor

Ovaj odjeljak obuhvaća sljedeće:

odluke donesene u okviru Europskoga gospodarskog područja (EGP):
Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 159/2014 […] [2015/94]
akte donesene u okviru Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA):
Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 226/17/COL […] [2018/564]
Odluka Stalnog odbora država EFTA-e br. 2/2015/SC […] [2015/2024]
poslovnike Suda EFTA-e.

Ti akti, osim poslovnika Suda EFTA-e, imaju dva broja (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

U broju akata koje donosi nadzorno tijelo EFTA-e godina se navodi samo dvjema znamenkama: 226/17/COL („COL” označava Kolegij nadzornog tijela).

(d)

L IV. – Akti doneseni prije 1. prosinca 2009. prema Ugovoru o EZ-u, Ugovoru o EU-u i Ugovoru o Euratomu

Ovaj je odjeljak privremeno namijenjen objavi akata donesenih prije 1. prosinca 2009. prema Ugovoru o EZ-u, Ugovoru o EU-u i Ugovoru o Euratomu.

Odluka Vijeća 2010/16/ZVSP/PUP od 30. studenoga 2009. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti

Ispravci

Ispravci se uvijek objavljuju na kraju Službenog lista jer se mogu pojaviti samo u nekim jezičnim inačicama te se mogu razlikovati u duljini i sadržaju među različitim jezičnim inačicama. To je jedini odjeljak Službenog lista koji nije sinoptički. Ispravci nisu brojčano označeni.

Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2015/1509 od 4. rujna 2015. o imenovanju talijanskog zamjenika člana Odbora regija
Datum zadnje promjene: 28.1.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page