ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Iarscríbhinn A2Na hionchomharthaí

Is ar mhaithe le faisnéis amháin a atáirgtear na hionchomharthaí anseo, gan dochar do na coinníollacha arna leagan síos ag gach institiúid, comhlacht, rannóg idirinstitiúideach nó gníomhaireacht maidir lena n-úsáid chun críocha atáirgthe.

Ní foláir ainm na hinstitiúide, an chomhlachta nó na gníomhaireachta a bheith ar ionchomharthaí áirithe, a bheidh difriúil de réir na teanga i roinnt cásanna. Ar mhaithe leis an leagan amach a shimpliú, fágadh na teidil athraitheacha ar lár sna hionchomharthaí.

Féach freisin Pointe 9.5 (ainmneacha oifigiúla agus ord liostaithe).

Na hinstitiúidí agus na comhlachtaí

an tAontas Eorpach — feathal dath (Bratach na hEorpa) an tAontas Eorpach an tAontas Eorpach — feathal dubh is bán
an Pharlaimint — feathal daite an Pharlaimint an Pharlaimint — feathal dubh is bán
an Chomhairle Eorpach — feathal daite an Chomhairle Eorpach an Chomhairle Eorpach — feathal dubh is bán
an Chomhairle — feathal daite an Chomhairle an Chomhairle — feathal dubh is bán
an Coimisiún — feathal daite an Coimisiún (*) an Coimisiún — feathal dubh is bán
an Chúirt Bhreithiúnais — feathal daite an Chúirt Bhreithiúnais an Chúirt Bhreithiúnais — feathal dubh is bán
an Banc Ceannais Eorpach — feathal daite an Banc Ceannais Eorpach an Banc Ceannais Eorpach — feathal dubh is bán
an Chúirt Iniúchóirí — feathal daite an Chúirt Iniúchóirí an Chúirt Iniúchóirí — feathal dubh is bán
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí — feathal daite an tSeirbhís Eorpach
Gníomhaíochta Seachtraí
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí — feathal dubh is bán
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa — feathal daite Coiste Eacnamaíoch
agus Sóisialta na hEorpa
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa — feathal dubh is bán
Coiste na Réigiún — feathal daite Coiste Eorpach na Réigiún Coiste na Réigiún — feathal dubh is bán
an Banc Eorpach Infheistíochta — feathal daite an Banc Eorpach Infheistíochta an Banc Eorpach Infheistíochta — feathal dubh is bán
an Ciste Eorpach Infheistíochta — feathal daite an Ciste Eorpach Infheistíochta an Ciste Eorpach Infheistíochta — feathal dubh is bán
Ombudsman — feathal daite Ombudsman Ombudsman — feathal dubh is bán
an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí — feathal daite an Maoirseoir Eorpach
ar Chosaint Sonraí
an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí — feathal dubh is bán

Seirbhísí idirinstitiúideacha
agus na heagraíochtaí díláraithe

an Bord Réitigh Aonair — feathal daite an Bord Réitigh Aonair an Bord Réitigh Aonair — feathal dubh is bán
Comhghnóthas Fusion for Energy — feathal daite Comhghnóthas “Fusion for Energy” Comhghnóthas Fusion for Energy — feathal dubh is bán
Eurostat — feathal daite Eurostat Eurostat — feathal dubh is bán
an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna — feathal daite an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna — feathal dubh is bán
an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú — feathal daite an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú  
eu-LISA — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais eu-LISA — feathal dubh is bán
Europol — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí Europol — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil — feathal dubh is bán
Eurojust — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil Eurojust — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh  
an Coláiste Eorpach Póilíneachta — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí an Coláiste Eorpach Póilíneachta — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann — feathal dubh is bán
an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán — feathal dubh is bán
an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil — feathal dubh is bán
Frontex — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta
an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint — feathal dubh is bán
an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach — feathal dubh is bán
an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair — feathal dubh is bán
an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí — feathal daite an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde — feathal daite Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (*) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde – feathal dubh is bán
Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh — feathal daite Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach — feathal daite an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh — feathal daite Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta de chuid an Aontais Eorpaigh  
Gníomhaireacht Soláthair Euratom – feathal daite Gníomhaireacht Soláthair Euratom Gníomhaireacht Soláthair Euratom – feathal dubh is bán
Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC — feathal daite Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC — feathal dubh is bán
Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála — feathal daite Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála — feathal dubh is bán
an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne — feathal daite an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne — feathal dubh is bán
Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh — feathal daite Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna — feathal daite an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna — feathal dubh is bán
an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú — feathal daite an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú — feathal dubh is bán
an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí — feathal daite an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí  
Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh — feathal daite Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh — feathal daite Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh — feathal dubh is bán
an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí — feathal daite an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí — feathal dubh is bán
an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne — feathal daite an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne — feathal dubh is bán
Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh — feathal daite Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh — feathal daite Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Scoil Riaracháin Eorpach — feathal daite Scoil Riaracháin Eorpach Scoil Riaracháin Eorpach — feathal dubh is bán
an tÚdarás Baincéireachta Eorpach — feathal daite an tÚdarás Baincéireachta Eorpach  
an tÚdarás Eorpach Saothair — feathal daite an tÚdarás Eorpach Saothair an tÚdarás Eorpach Saothair — feathal dubh is bán
an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde — feathal daite an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde — feathal dubh is bán
an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia – feathal daite an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia – feathal dubh is bán
an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí — feathal daite an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí — feathal dubh is bán
(*)
Ó mhí Feabhra 2012 ar aghaidh, ní mór do na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin (féach Pointe 9.5.4) ionchomhartha an Choimisiúin Eorpaigh a úsáid chomh maith. Coimeádann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde, áfach, a hionchomhartha féin.
Nuashonraithe: an 13.1.2023
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile