ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

11. Saothair thagartha

Maidir le téacsanna atá le foilsiú i nGaeilge san Iris Oifigiúil, is iad seo a leanas na príomhshaothair thagartha:

(a)
ceisteanna litrithe agus teanga:
Foclóir Gaeilge-Béarla, Ó Dónaill (Oifig an tSoláthair),
English-Irish Dictionary, De Bhaldraithe (An Gúm),
An Foclóir Beag (An Gúm),
Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí (An Gúm),
Gramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil (Seirbhís Thithe an Oireachtais, 2012),
Cruinneas Gramadaí agus Corrfhocal Eile (Lagan Press),
achtanna an Oireachtais 1922-2003: (www.achtanna.ie),
an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge: (www.tearma.ie),
láithreán áiseanna Gaeilge: (www.acmhainn.ie),
bunachar téarmaíochta an Aontais Eorpaigh: (http://iate.europa.eu),
New Hart’s Rules: The Handbook of Style for Writers and Editors (Oxford University Press) (1);
(b)
ábhair a bhaineann le dréachtú na reachtaíochta:
Lámhleabhar na bhFasach le haghaidh Gníomhartha arna mBunú i gComhairle an Aontais Eorpaigh (An Chomhairle), eagrán 2015 idir lámha,
(c)
acrainmneacha agus giorrúcháin:
IATE (córas bunachar sonraí le haghaidh téarmaíocht a bhailiú, a scaipeadh agus a chomhbhainistiú idir institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh);
(d)
teidil, ábhar, na leasuithe is deireanaí ar ghníomhartha etc. a sheiceáil:
EUR-Lex (a sholáthraíonn rochtain dhíreach saor in aisce ar dhlí an Aontais Eorpaigh. Is féidir cuardach a dhéanamh freisin san IO, sna conarthaí, sa chásdlí agus sna fógraí reachtacha);
(e)
chun profáil a dhéanamh ar phrofaí clóite den Iris Oifigiúil (rialacha leagan amach, cló, etc.):

Ina theannta sin, is buantagairtí iad eagráin áirithe den Iris Oifigiúil i réimsí amhail talmhaíocht, iascach, comhaontuithe trádála, an Ainmníocht Chomhcheangailte, comhaontuithe le tríú tíortha, etc.

(1)
Ní úsáidtear an saothar seo ach mar threoir do phoncaíocht agus do leagan amach.
(2)
Is doiciméad inmheánach le haghaidh fhoireann na n-institiúidí Eorpacha é seo.
Nuashonraithe: 11.3.2019
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile