ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

10.7. Nithe ilchineálacha

(a)
Seachnaítear an focal “viz.”. Úsáidtear “eadhon”. Tá “cf.” inghlactha agus mar sin ní aistrítear é go “féach”.
(b)
Ní úsáidtear an téarma “Cómhargadh” mar thagairt don Aontas. Is féidir, áfach, “cómhargadh” a úsáid i gcás íochtair:
an cómhargadh do tháirgí talmhaíochta a oibriú
(c)
Úsáidtear i gcónaí “Ceannairí Stáit nó Rialtais”, ní úsáidtear “Ceannairí Stáit nó (agus) Rialtais”, agus ní úsáidtear aon fhoirm eile.
(d)
Is mar a leanas a aistrítear:
Ministry of … An Aireacht Oideachais/Fostaíochta
Minister for … An tAire Oideachais agus Eolaíochta (in Éirinn)
(e)
Úsáidtear míreanna agus pointí uimhrithe i lúibíní, agus gan spás, i ndiaidh uimhir airteagail; úsáidtear míreanna neamhuimhrithe roimh an airteagal:
Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fleasc den dara fomhír in Airteagal 2(1) de Rialachán Uimh. …
Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú habairt den tríú fomhír d’Airteagal 13(2) …
(f)
Ní ghiorraítear an focal Airteagal go “Airt” i dtéacs reatha. Ní úsáidtear an comhartha §. Ciallaíonn sé “roinn” i mBéarla ach “mír” i dteangacha eile.
(g)
Úsáidtear ponc iomlán ina shuí ar an líne le haghaidh pointe deachúil. Is féidir eisceachtaí ón riail seo a dhéanamh i bhfoilseacháin ilteangacha, i saothair staidrimh agus i saothair ina bhfuil táblaí a chumtar d’aon iarraidh le haghaidh gach leagan teanga — tá an chamóg dheachúil inghlactha le haghaidh na n-eisceachtaí sin. Tá údaráis na Ríochta Aontaithe agus údaráis na hÉireann tar éis a chomhaontú go mbainfear úsáid as an gcamóg dheachúil in eagráin uile na hIrise Oifigiúla (amhail ón 1 Márta 1983).
Nuashonraithe: 30.9.2014
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile