ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

10.2. An litriú

De ghnáth, is é an litriú de réir mar atá sé leagtha amach in Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge, an Caighdeán Oifigiúil (Oifig an tSoláthair) an litriú a gcloítear leis.

10.2.1. Focail Laidine

Scríobhtar an focal “ceartúchán” sa chló rómhánach nuair a úsáidtear an focal sin chun ceartú sa reachtaíocht a chur in iúl.

An focal Laidine An cleachtas sa Ghaeilge
corrigendum ceartúchán

Is i gcló iodálach a scríobhtar focail/frásaí Laidine eile nuair a tharlaíonn siad i dtéacs Gaeilge.

An focal Laidine An cleachtas sa Ghaeilge
inter alia inter alia
ad hoc ad hoc
per capita per capita
Nuashonraithe: 30.4.2012
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile