ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

9.1.2. Seoltaí i ndoiciméid aonteangacha

Má leagtar amach seoltaí agus an struchtúr céanna in úsáid i ngach leagan teanga den fhoilseachán (mar shampla i dtábla ina bhfuil liosta seoltaí atá ar an leathanach céanna i ngach leagan de) úsáidtear na rialacha atá i bhfeidhm maidir le foilseacháin ilteangacha (féach Pointe 9.1.3).

Post a bhfuil a cheann scríbe i dtír a úsáideann an aibítir rómhánach

I bhfoilseacháin aonteangacha de chuid institiúidí, chomhlachtaí agus ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, tugtar na seoltaí i dteanga na tíre sin atá á bhfoilsiú/á seoladh de ghnáth. Is fíor é seo go háirithe i gcás ainmneacha bailte agus tíortha:

Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh sa Phortaingéil
Ionad Jean Monnet
1069-068 Liospóin
AN PHORTAINGÉIL

Féadtar freisin, áfach, an t-eolas a thagann roimh ainm an bhaile agus ainm na tíre a thabhairt i dteanga na tíre is ceann scríbe; is fearr an leagan amach sin a úsáid mar tá sé níos soiléire do sheirbhísí poist na tíre is ceann scríbe:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Liospóin
AN PHORTAINGÉIL

D’fhonn fadhbanna a sheachaint le linn idirthurais trí thír eile, moltar ainm na tíre is ceann scríbe (agus ainm an bhaile freisin fiú) a chur leis an seoladh i dteanga atá inaitheanta go hidirnáisiúnta. Mar shampla, i gcás poist a sheoltar ón bPolainn go dtí an Ghearmáin:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

I bhfoilseacháin sa Bhulgáiris agus sa Ghréigis, scríobhtar seoltaí i gcarachtair rómhánacha, i dteanga na tíre is ceann scríbe más féidir nó i mBéarla ina éagmais sin.

Post a bhfuil a cheann scríbe i dtríú tír nach n-úsáideann aibítir rómhánach

I gcás poist a chuirtear chuig tríú tír a úsáideann aibítir eile (an tSeapáin, an tSín, tíortha a úsáideann aibítir na hAraibise etc.) scríobhtar an seoladh, seoladh na tíre go háirithe, i dteanga atá aitheanta go hidirnáisiúnta (i mBéarla go minic); féadtar an chuid sin den seoladh a bhaineann leis an tsráid a scríobh san aibítir rómhánach:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Post a bhfuil a cheann scríbe i mBallstát den AE nach n-úsáideann aibítir rómhánach (an Bhulgáir, an Ghréig agus an Chipir)

I bhfoilseacháin Ghaeilge, tugtar seoltaí ar phost a bhfuil a cheann scríbe sa Bhulgáir, sa Ghréig nó sa Chipir i gcarachtair rómhánacha (agus ainm na sráide traslitrithe más gá).

Ionadaíocht an Choimisiúin
Eorpaigh sa Bhulgáir
Moskovska 9
1000 Sóifia
AN BHULGÁIR
Ionadaíocht an Choimisiúin
Eorpaigh sa Ghréig
Vassilissis Sofias 2
106 74 an Aithin
AN GHRÉIG
Ionadaíocht an Choimisiúin
Eorpaigh sa Chipir
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 an Niocóis
AN CHIPIR

I bhfoilseacháin sa Bhulgáiris agus sa Ghréigis, ní foláir ainm an bhaile agus ainm na tíre a chur leis i gcarachtair rómhánacha (traslitriú Béarla).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Cás ar leith: réigiúin na Bruiséile

I bhfoilseacháin de chuid institiúidí, chomhlachtaí agus ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, leagtar amach seoltaí le haghaidh poist a bhfuil a cheann scríbe i réigiún dátheangach na Bruiséile de réir na rialacha seo a leanas:

Foilseacháin aonteangacha sa Fhraincis nó san Ollainnis
Fraincis
(seoltaí in FR amháin)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Ollainnis
(seoltaí in NL amháin)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Foilseacháin aonteangacha i dteanga eile an Aontais Eorpaigh

D’fhéadfadh an chéad chuid den seoladh a scríobh i bhfoirm dhátheangach nó i dteanga amháin — moltar teanga atá inaitheanta go hidirnáisiúnta. Caithfear ainm na sráide, an bhaile agus na tíre a scríobh sa dá theanga.

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Seoltaí i dtíortha ina labhraítear Fraincis

Sa Bheilg, sa Fhrainc agus i Lucsamburg, leagtar amach ainm agus uimhir na sráide bunaithe ar phrionsabail éagsúla agus is cóir aird a thabhairt ar na prionsabail sin.

AN BHEILG
Rue de la Source 200
Ainm na sráide roimh an uimhir (gan chamóg)
AN FHRAINC
24 rue de l’Allée-au-Bois
An uimhir roimh ainm na sráide (gan chamóg)
LUCSAMBURG
2, rue Mercier
An uimhir roimh ainm na sráide (le camóg)
Nuashonraithe: 16.2.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile