ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

6.4. Marcanna poncaíochta próiseálaithe focal, agus spásáil

Toradh ar chomhaontú idirinstitiúideach atá sna rialacha atá leagtha amach sa tábla thíos. I gcásanna áirithe, ní hionann na marcanna clóghrafacha náisiúnta agus na marcanna thíos. Sa saothar seo, ar mhaithe le simpliú agus ós rud é gur institiúidí ilteangacha institiúidí an Aontais Eorpaigh, rinneadh roinnt athruithe chun teacht ar chaighdeán coiteann.

  Marc clóghrafach An marc a úsáidtear i bpróiseálaí focal (Word etc.) Cód alfa-uimhriúil An marc clóghrafach (printéir agus foilsitheoireacht deisce)
  (a) Marcanna poncaíochta agus marcanna speisialta
(a) , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
(a) . xx. Xx   xx.■Xx (00.00)
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  xx — xx Alt 0151 xx■—■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(b) xx xx xx Alt 0147 xx Alt 0148 xx■xx■xx
(b) xx xx xx Alt 0145 xx Alt 0146 xx■xx■xx
  % 00•%   00□%
(c) + +•00   +□00
  −•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133Ctrl-Alt-lán stad a chlóscríobh (.) xx■…■xx
  (b) An tagairt d’fhonóta agus fonótaí
(d) xx (1) xx•(1)
(úsáidtear mód “fonóta”)
  xx□(1)
(a)
Úsáidtear an chamóg dheachúil san Iris Oifigiúil agus i dtéacsanna ilteangacha. I dtéacsanna Gaeilge, seachas na cinn a fhoilsítear san Iris Oifigiúil, úsáidtear an pointe deachúil. Féach freisin Pointe 6.5.
(b)
Má chuireann an bogearra ar do chumas idirdhealú a dhéanamh idir comharthaí athfhriotail tosaigh agus comharthaí athfhriotail deiridh, úsáidtear iad san fhoirm atá ag teastáil i.e. comharthaí singile athfhriotail le haghaidh comharthaí singile athfhriotail agus comharthaí dúbailte athfhriotail le haghaidh comharthaí dúbailte athfhriotail. Féach freisin Pontí 4.2.3 (comharthaí athfhriotail) agus 5.10 (an phoncaíocht sna luanna).
(c)
Eisceacht: in uimhreacha gutháin (féach pointe 9.3), cuirtear an comhartha “+” roimh réamhuimhir tíre gan spás (+32 2202020).
(d)
Tá roinnt mhaith próiseálaithe focal ann nach gcuireann an figiúr idir lúibíní nuair a chruthaítear fonótaí go huathoibríoch tar éis marc fonóta a chur isteach. I gcás doiciméad atá críochnaithe, ní mór iad a chur isteach (is é an clódóir a dhéanfaidh sin i gcás doiciméad atá le foilsiú).
NB:
■ =
 spás bog.
□ =
 leathspás crua (spás caol).
• =
 spás crua (spás cosanta) (ná húsáidtear spás crua (spás cosanta) ach sna hionaid atá luaite; i ngach cás eile úsáidtear gnáthspás).
Nuashonraithe: 11.1.2019
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile