ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.1. An clúdach

5.1.1. Gnéithe den chlúdach

Féach freisin an quick reference guide.

Is é atá i gclúdach saothair ceithre leathanach darb uimhir 1, 2, 3, agus 4. Má tá an saothar tiubh go leor chuige, déantar an teideal a chló ar an droim, sa chaoi is go léitear ón mbarr anuas é agus an saothar ina luí agus leathanach 1 béal in airde; is ceart an cló a bheith oiriúnach do thiús an droma.

Is é a bhíonn ar leathanach 1 ainm agus suaitheantas an eagarthóra, teideal an tsaothair, agus, nuair is iomchuí, an fotheideal agus ainm an údair (go háirithe i gcás comheagrán). Is féidir uimhir an imleabhair a bheith ann freisin, i gcás saothair ina bhfuil iliomad imleabhar, agus teideal an bhailiúcháin nó na sraithe mar aon le sraithuimhir an tsaothair:

teideal an tsaothair: ní mór é a bheith gonta, éifeachtúil agus suntasach. Nuair atá tuarascáil bhliantúil nó staidéar a bhaineann le tréimhse ar leith i gceist, is cuid dhílis den teideal nó den fhotheideal, an tréimhse nó an bhliain,
an fotheideal: scríobhtar an fotheideal i gcarachtair níos lú ná na carachtair ina bhfuil an teideal,
suaitheantas an eagarthóra: cuirtear ar leathanach 1 den chlúdach é, agus ar an leathanach sin amháin,
ainm an údair: má tá sé ar leathanach 1 den chlúdach, ní mór é a bheith ar an leathanach teidil chomh maith,
NB:
Ní féidir, ar chúinse ar bith, ceannscríbhinn Ard-Stiúrthóireachta nó institiúide nó comhlachta a bheith ar leathanach 1 den chlúdach, ach amháin i gcás Eurostat agus Oifig na bhFoilseachán. Mar sin féin, is féidir é a bheith ar leathanach an teidil.
uimhir an imleabhair: má tá iliomad imleabhar ann, is fearr uimhreacha Rómhánacha a úsáid.

De ghnáth, bíonn leathanach 2 bán.

Bíonn fógra poiblíochta ar leathanach 3.

Ar leathanach 4 bíonn an praghas (más infheidhme), lógó Oifig na bhFoilseachán, an ISBN (Leabharuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta) agus uimhir na catalóige:

an praghas: is in euro atá bunphraghas gach foilseacháin. Is mar seo a leanas a luaitear gach praghas ar chlúdaigh na bhfoilseachán agus sna catalóga:
Praghas i Lucsamburg (gan cáin bhreisluacha san áireamh): EUR …
lógó Oifig na bhFoilseachán: tá an suaitheantas le feiceáil ag bun an chlúdaigh chúil. Bíonn an t-ainm “Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh” luaite i dteanga amháin de theangacha oifigiúla an AE i gcás leaganacha aonteangacha agus i níos mó ná aon teanga amháin i gcás leaganacha ilteangacha.

Gnásanna sonracha le haghaidh tréimhseachán agus sraithfhoilseachán

I gcás sraithfhoilseacháin, bíonn an ISSN (Sraithuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta) ann mar aon leis na sonraí thuasluaite. Bíonn sé clóite sa chúinne uachtarach ar thaobh na láimhe deise, ar leathanach 1.

Ní bhíonn clúdach ar thréimhseacháin áirithe. Bíonn uimhir an tréimhseacháin agus bliain a fhoilsithe ar leathanach 1. I gcásanna áirithe, cuirtear an clár ar leathanach 2 agus 3. Is fearr bliain a fhoilsithe a bheith ag freagairt don bhliain féilire.

Ar leathanach 4 bíonn na praghsanna (an praghas ar shíntiús agus ar eagrán aonair), an uimhir chatalóige mar aon le lógó Oifig na bhFoilseachán.

Leathanach 1 den chlúdach
ISSN
Teideal an tsaothair
Bliain
Ionchomhartha na hEorpa
An t-eagarthóir
Page I de couverture
NB:
Ní ann don fhoilseachán seo i nGaeilge; cuirtear an íomhá ar fáil anseo ar mhaithe le suíomhanna na míreanna éagsúla a léiriú.
Leathanach 3 den chlúdach (fógra poiblíochta)
Leathanach 3 den chlúdach (fógra poiblíochta)
Leathanach 4 den chlúdach
An uimhir chatalóige
1. Lógó Oifig na bhFoilseachán
2. ISBN
3. An praghas
Leathanach 4 den chlúdach
Nuashonraithe: an 19.4.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile