ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.5. Liostaí

3.5.1. Pointí a liostú — cur i láthair

1. Má chuirtear frása tosaigh roimh na pointí éagsúla i liosta, cuirtear idirstad ag deireadh an fhrása, fiú má leanann frása tosaigh an chéad fhrása tosaigh eile:

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 leis seo mar a leanas:
(1)
[…];
(2)
leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:
(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

[…]

(b)
leasaítear mír 3 mar a leanas:
(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b), phointe (c) agus phointe (d):

[…]

2. Uimhrítear na pointí i liosta trí úsáid a bhaint as litreacha i gcás íochtair idir lúibíní don chéad leibhéal, uimhreacha Rómhánacha i gcás íochtair idir lúibíní don dara leibhéal agus uimhreacha Arabacha idir lúibíní don tríú leibhéal. Úsáidtear fleasca don cheathrú leibhéal.

Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir leis an méid seo a leanas:
(a)
[…]:
(i)
[…]:
(1)
[…]:
[…]

Mar eisceacht, san airteagal a bhaineann leis na sainmhínithe agus i bhforálacha leasaitheacha (féach Pointe 3.3), uimhrítear pointí trí úsáid a bhaint as uimhreacha Arabacha idir lúibíní don chéad leibhéal, litreacha i gcás íochtair idir lúibíní don dara leibhéal agus uimhreacha Rómhánacha i gcás íochtair idir lúibíní don tríú leibhéal.

3. Má chuirtear uimhir nó litir roimh na pointí atá liostaithe, scartar na pointí le leathstad. Má chuirtear dais rompu, scartar na pointí sin le camóg.

Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le:
(a)
[…];
(b)
[…]:
(i)
[…];
(ii)
[…];
(iii)
[…]:
(1)
[…];
(2)
[…]:
[…],
[…],
[…];
(3)
[…]

4. I dtáblaí, nó i liostaí, ní gá aon chomhartha poncaíochta a chur i ndiaidh na bpointí atá liostaithe.

3.5.2. Gníomhartha a liostú

Agus gníomhartha den chineál céanna á liostú, ní athscríobhtar ainm na hinstitiúide atá á nglacadh ná an saghas gnímh más í an institiúid chéanna nó an saghas céanna gnímh atá i gceist:

Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 (7) agus (CE) Uimh. 595/2009 (8) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Athscríobhtar an giorrúchán a thagraíonn don Chonradh nó do na Conarthaí roimh gach uimhir mar is cuid dhílis d’uimhir an ghnímh é:

Rialacháin (CE, Euratom) Uimh. 2988/95, (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 agus (CE) Uimh. 1073/1999
Treoracha 94/35/CE agus 94/36/CE

Is fearr gníomhartha a lua in ord croineolaíoch.

Nuashonraithe: 1.6.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile