ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.3.2. Píosaí breise agus uimhriú

I gcás ina ndéantar airteagail, míreanna uimhrithe nó foranna eile a bhfuil uimhir nó litir ag dul leo a chur isteach i dtéarmaí achtacháin gnímh atá ann, tugtar uimhir nó litir na foroinne roimhe sin ar an leibhéal céanna dóibh i dteannta na litreach “a”, “b”, “c”, “d”, etc. Mar shampla, airteagail a chuirtear isteach i ndiaidh Airteagal 1, tugtar “Airteagal 1a”, “Airteagal 1b”, etc. orthu. Ar an dóigh chéanna, airteagal a chuirtear isteach idir Airteagal 1a agus Airteagal 1b, tugtar “Airteagal 1aa” air.

Cuirtear i bhfeidhm rialacha speisialta sna cásanna seo a leanas:

i gcásanna eisceachtúla, nuair a dhéantar airteagail, míreanna nó foranna uimhrithe eile a chur isteach roimh an gcéad fhoroinn sa leibhéal lena mbaineann, tugtar “Airteagal –1”, “Airteagal –1a”, “mír –1”, “mír –1a”, “pointe –a”, “pointe –aa”, etc. orthu,
i gcásanna casta, rogha eile atá ag an dréachtóir an comhartha “–” a úsáid. Mar shampla, Airteagal 1–a a chur isteach idir Airteagal 1 agus Airteagal 1a.

Má chuirtear isteach airteagail, míreanna uimhrithe nó foranna eile a bhfuil uimhir nó litir ag dul leo, níor cheart na hairteagail, míreanna nó foranna eile a leanann a athuimhriú toisc go bhféadfadh sé go dtagraíonn gníomhartha eile dóibh. Níor cheart athuimhriú a dhéanamh ach i gcás códú nó athmhúnlú.

(Foinse: Lámhleabhar Comhpháirteach, Pointe C.9.3.2.)

Nuashonraithe: 24.9.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile