ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

3.1. Conas tagairt don Iris Oifigiúil

Tá trí bhealach ann chun tagairt a dhéanamh don Iris Oifigiúil:

An fhoirm fhada

Scríobhtar an fhoirm fhada mar a leanas: Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (i gcló iodálach)

Úsáidtear an fhoirm seo:

(a)
sa téacs:
Déanfaidh Bord Bainistíochta an Údaráis beirt chomhaltaí den Bhord Achomhairc agus beirt mhalartach a cheapadh ó ghearrliosta arna mholadh ag an gCoimisiún, tar éis iarraidh phoiblí ar léiriú spéise a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, agus tar éis dul i gcomhairle leis an mBord Maoirseoirí.
(b)
san abairt a úsáidtear ar theacht i bhfeidhm do ghníomh:
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
(c)
i gceartúcháin mar thagairt don Iris Oifigiúil bunaidh lena mbaineann (féach freisin faoi “An fhoirm ghiorraithe”).
NB:
Maidir le téacsanna a foilsíodh go dtí an 31 Eanáir 2003, agus an lá sin san áireamh, ba cheart tagairt a dhéanamh d’Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach.

An fhoirm ghearr

Scríobhtar an fhoirm ghearr mar a leanas: an Iris Oifigiúil (ní úsáidtear cló iodálach)

Úsáidtear an fhoirm seo:

(a)
i bhfonótaí, mar a leanas:
(1) Féach leathanach … den Iris Oifigiúil seo.
(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
(b)
i dtéacsanna nach bhfuil an-fhoirmiúil.

An fhoirm ghiorraithe

Scríobhtar an fhoirm ghiorraithe mar a leanas: IO L, IO L … I, IO C, IO C … A, IO C … E (scortha an 1 Aibreán 2014), IO C … I.

Úsáidtear an fhoirm seo:

(a)
i bhfonótaí ina luaitear uimhir na hIrise Oifigiúla:
(1) IO L 99, 10.4.2001, lch. 1.
(1) IO C 48 A, 24.2.2005.
(b)
i dtáblaí:
IO L 99, 10.4.2001, lch. 4
(c)
i gceartúcháin, úsáidtear an fhoirm ghiorraithe idir lúibíní i gclár na n-ábhar ar an gclúdach (féach freisin faoi “An fhoirm fhada”).
NB:

Le himeacht aimsire, athraíodh uimhriú na hIrise Oifigiúla, de réir mar a cruthaíodh sraitheanna nua.

roimh an 1 Iúil 1967, bhíodh uimhriú leanúnach leathanach in úsáid agus bhíodh an dá fhigiúr dheireanacha den bhliain ar a lorg:
IO 106, 30.10.1962, lch. 2553/62
ón 1 Iúil 1967 i leith, is é leathanach 1 an chéad leathanach de gach Iris Oifigiúil:
IO 174, 31.7.1967, lch. 1
an 1 Eanáir 1968, cruthaíodh sraith L agus sraith C:
IO L 32, 6.2.1968, lch. 6
IO C 1, 12.1.1968, lch. 1
an 1 Eanáir 1978, cruthaíodh sraith S:
IO S 1, 7.1.1978, lch. 1
an 1 Eanáir 1991, cruthaíodh sraith C … A:
IO C 291 A, 8.11.1991, lch. 1
an 31 Lúnasa 1999, cruthaíodh sraith C … E (scortha an 1 Aibreán 2014):
IO C 247 E, 31.8.1999, lch. 28
an 1 Eanáir 2016, cruthaíodh sraith L … I agus sraith C … I:
IO L 11 I, 16.1.2016, lch. 1
IO C 15 I, 16.1.2016, lch. 1
Nuashonraithe: 1.8.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile