ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

2.5. Abairtí deiridh (áit, dáta agus síniú)

Is mar a leanas a bhíonn críoch an ghnímh:

na focail “Arna dhéanamh i/sa …” chun áit agus dáta an tsínithe a chur in iúl,
cuirtear an síniú i ndiaidh na bhfocal thuasluaite.

Áit agus dáta

Sa reachtaíocht thánaisteach, cuirtear an áit agus an dáta in iúl mar a leanas:

Arna déanamh/arna dhéanamh i Lucsamburg, an 5 Iúil 2006.

Is é an dáta an dáta ar síníodh an gníomh (gníomhartha a ghlacann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle go comhpháirteach) nó ar glacadh an gníomh (i gcásanna eile).

I gconarthaí agus, i gcomhaontuithe idirnáisiúnta, etc. scríobhtar an dáta i bhfocail:

Arna déanamh/arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá is fiche d’Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Is minic gur sa Bhruiséil a shinítear gníomhartha na n-institiúidí, nó d'fhéadfadh sé gurb i Lucsamburg (ag cruinnithe na Comhairle i mí Aibreáin, mí Iúil, agus mí Dheireadh Fómhair), in Strasbourg (go háirithe i gcás Pharlaimint na hEorpa nuair a bhíonn sí ag síniú leis an gComhairle) nó in Frankfurt am Main (i gcás fhormhór na ngníomhartha ón mBanc Ceannais Eorpach) a dhéanfaí é.

Sínitheoirí (ní liosta cuimsitheach é seo)

Sa reachtaíocht thánaisteach:
Parlaimint na hEorpa An Chomhairle Eorpach An Chomhairle

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

(iniseal(acha) agus sloinne iomlán)

Thar ceann na Comhairle Eorpaí

An tUachtarán

(iniseal(acha) agus sloinne iomlán)

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

(iniseal(acha) agus sloinne iomlán)


An Coimisiún
Rialacháin, treoracha, cinntí nach luaitear iontu cé chuige a bhfuil siad dírithe Cinntí ina sonraítear cé chuige a bhfuil siad dírithe

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

(ainm iomlán)Thar ceann an Choimisiúin,

Thar ceann an Uachtaráin,

(ainm iomlán)

Leas-Uachtarán an Choimisiúin


Thar ceann an Choimisiúin,

Thar ceann an Uachtaráin,

(ainm iomlán)

Comhalta den ChoimisiúnThar ceann an Choimisiúin,

Thar ceann an Uachtaráin,

(ainm iomlán)

An tArd-Stiúrthóir

Ard-Stiúrthóireacht …

Thar ceann an Choimisiúin

(ainm iomlán)

Leas-Uachtarán an ChoimisiúinThar ceann an Choimisiúin

(ainm iomlán)

Comhalta den Choimisiún


Comhchoiste an LEE An Banc Ceannais Eorpach
Rialacháin, Treoirlínte Cinntí, moltaí

Thar ceann Chomhchoiste an LEE

An tUachtarán

(ainm iomlán)

Thar ceann Chomhairle Rialaithe an BCE

Uachtarán an BCE

(ainm iomlán)Thar ceann Bhord Feidhmiúcháin an BCE

Uachtarán an BCE

(ainm iomlán)

Uachtarán an BCE

(ainm iomlán)


I gcomhaontuithe idirnáisiúnta:
Comhaontuithe, prótacail, coinbhinsiúin

Thar ceann an Aontais Eorpaigh

(síniú)

Thar ceann na mBallstát

(síniú)


Comhaontuithe i bhfoirm malartú litreacha

Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Thar ceann an Aontais Eorpaigh

Nuashonraithe: 3.8.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile