ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Liite A2 Tunnukset

Tunnukset esitetään tässä vain tiedoksi rajoittamatta toimielinten, elinten, toimeenpanovirastojen ja virastojen omia ehtoja, jotka koskevat tunnusten julkaisemista.

Joissakin tunnuksissa on esitettävä myös toimielimen, elimen, toimeenpanoviraston tai viraston nimi, joka vaihtelee joissakin tapauksissa esityskielestä riippuen. Tämän luettelon yksinkertaistamiseksi vaihtelevat nimet on jätetty tunnuksista pois.

Ks. myös kohta 9.5 (viralliset nimet ja esittämisjärjestys).

Toimielimet ja elimet

Eurooppa-lippu – tunnus väreissä Euroopan unioni Eurooppa-lippu – tunnus mustavalkoisena
Parlamentti – tunnus väreissä parlamentti Parlamentti – tunnus mustavalkoisena
Eurooppa-neuvosto – tunnus väreissä Eurooppa-neuvosto Eurooppa-neuvosto – tunnus mustavalkoisena
Neuvosto – tunnus väreissä neuvosto Neuvosto – tunnus mustavalkoisena
Komissio – tunnus väreissä komissio (*) Komissio – tunnus mustavalkoisena
Yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – tunnus väreissä unionin tuomioistuin Yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – tunnus mustavalkoisena
Euroopan keskuspankki – tunnus väreissä Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankki – tunnus mustavalkoisena
Tilintarkastustuomioistuin – tunnus väreissä tilintarkastustuomioistuin Tilintarkastustuomioistuin – tunnus mustavalkoisena
Euroopan ulkosuhdehallinto – tunnus väreissä Euroopan ulkosuhdehallinto Euroopan ulkosuhdehallinto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea – tunnus väreissä Euroopan talous-
ja sosiaalikomitea
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea – tunnus mustavalkoisena
Alueiden komitea – tunnus väreissä Euroopan alueiden komitea Alueiden komitea – tunnus mustavalkoisena
Euroopan investointipankki – tunnus väreissä Euroopan investointipankki Euroopan investointipankki – tunnus mustavalkoisena
Euroopan investointirahasto – tunnus väreissä Euroopan investointirahasto Euroopan investointirahasto – tunnus mustavalkoisena
Oikeusasiamies – tunnus väreissä oikeusasiamies Oikeusasiamies – tunnus mustavalkoisena
Eurooppa-lippu – tunnus väreissä tietosuojavaltuutettu Eurooppa-lippu – tunnus mustavalkoisena

Toimielinten yhteiset toimistot ja virastot

BERECin tukivirasto — tunnus väreissä BERECin tukivirasto BERECin tukivirasto — tunnus mustavalkoisena
Euratomin hankintakeskus – tunnus väreissä Euratomin hankintakeskus Euratomin hankintakeskus – tunnus mustavalkoisena
Cedefop – tunnus väreissä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop – tunnus mustavalkoisena
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen – tunnus väreissä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen – tunnus mustavalkoisena
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö – tunnus väreissä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö  
EFSA – tunnus väreissä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA – tunnus mustavalkoisena
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus – tunnus väreissä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus  
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto – tunnus väreissä Euroopan kalastuksenvalvontavirasto Euroopan kalastuksenvalvontavirasto – tunnus mustavalkoisena
ECHA – tunnus väreissä Euroopan kemikaalivirasto ECHA – tunnus mustavalkoisena
ETF – tunnus väreissä Euroopan koulutussäätiö ETF – tunnus mustavalkoisena
Euroopan lääkevirasto – tunnus väreissä Euroopan lääkevirasto Euroopan lääkevirasto – tunnus mustavalkoisena
EMSA – tunnus väreissä Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA – tunnus mustavalkoisena
Euroopan pankkiviranomainen – tunnus väreissä Euroopan pankkiviranomainen  
Euroopan puolustusvirasto – tunnus väreissä Euroopan puolustusvirasto Euroopan puolustusvirasto – tunnus mustavalkoisena
Frontex – tunnus väreissä Euroopan raja- ja merivartiovirasto
Euroopan syyttäjänvirasto — tunnus väreissä Euroopan syyttäjänvirasto Euroopan syyttäjänvirasto — tunnus mustavalkoisena
Euroopan tasa-arvoinstituutti – tunnus väreissä Euroopan tasa-arvoinstituutti Euroopan tasa-arvoinstituutti – tunnus mustavalkoisena
ECDC – tunnus väreissä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC – tunnus mustavalkoisena
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto – tunnus väreissä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (*) Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto – tunnus väreissä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan työviranomainen – tunnus väreissä Euroopan työviranomainen Euroopan työviranomainen – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto — tunnus väreissä Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto — tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin elinten käännöskeskus – tunnus väreissä Euroopan unionin elinten käännöskeskus Euroopan unionin elinten käännöskeskus – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto — tunnus väreissä Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto  
Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus – tunnus väreissä Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus – tunnus mustavalkoisena
EPSO – tunnus väreissä Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO – tunnus mustavalkoisena
Julkaisutoimisto – tunnus väreissä Euroopan unionin julkaisutoimisto Julkaisutoimisto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto – tunnus väreissä Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto – tunnus mustavalkoisena
Cepol – tunnus väreissä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto Cepol – tunnus mustavalkoisena
Europol – tunnus väreissä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Europol – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto – tunnus väreissä Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto  
Euroopan unionin perusoikeusvirasto – tunnus väreissä Euroopan unionin perusoikeusvirasto Euroopan unionin perusoikeusvirasto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin rautatievirasto — tunnus väreissä Euroopan unionin rautatievirasto Euroopan unionin rautatievirasto — tunnus mustavalkoisena
Eurojust – tunnus väreissä Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin satelliittikeskus – tunnus väreissä Euroopan unionin satelliittikeskus Euroopan unionin satelliittikeskus – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto – tunnus väreissä Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos – tunnus väreissä Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos – tunnus mustavalkoisena
Euroopan unionin turvapaikkavirasto – tunnus väreissä Euroopan unionin turvapaikkavirasto Euroopan unionin turvapaikkavirasto – tunnus mustavalkoisena
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen – tunnus väreissä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen – tunnus mustavalkoisena
Euroopan ympäristökeskus – tunnus väreissä Euroopan ympäristökeskus Euroopan ympäristökeskus – tunnus mustavalkoisena
Eurostat – tunnus väreissä Eurostat Eurostat – tunnus mustavalkoisena
Fusion for Energy -yhteisyritys – tunnus väreissä Fusion for Energy -yhteisyritys Fusion for Energy -yhteisyritys – tunnus mustavalkoisena
eu-LISA — tunnus väreissä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto eu-LISA — tunnus mustavalkoisena
yhteinen kriisinratkaisuneuvosto — tunnus väreissä yhteinen kriisinratkaisuneuvosto yhteinen kriisinratkaisuneuvosto — tunnus mustavalkoisena=
yhteisön kasvilajikevirasto – tunnus väreissä yhteisön kasvilajikevirasto yhteisön kasvilajikevirasto – tunnus mustavalkoisena
(*)
Helmikuusta 2012 alkaen myös toimeenpanovirastojen tulee käyttää Euroopan komission tunnusta (ks. kohta 9.5.4). Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto säilyttää kuitenkin entisellään oman tunnuksensa.
Päivitetty viimeksi: 13.1.2023
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu