ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

10.8 Yhteen ja erilleen kirjoittaminen

Yhteen- ja erilleenkirjoittamistapaukset ovat monelta osin sopimuksenvaraisia, ja niitä on siksi hankala muistaa. Seuraavaan on poimittu joitakin usein esiintyviä tapauksia.

1)
Jos infinitiivin tai partisiipin edellä on määrite, ilmaus kirjoitetaan tavallisesti erilleen.
mukaan lukien, näin ollen
läsnä ollessa
lukuun ottamatta
ennalta ehkäisevä, olemassa oleva, voimaan tuleva
merkille pantava, varteen otettava
arvossa pidetty, mukaan luettuna, niin sanottu
ennen mainitsematon

Yhteen kirjoitetaan tapaukset, joiden merkitys on erikoistunut.

ohimennen
asiaankuuluva, asiantunteva, käänteentekevä, paikkansapitävä, yhteensopiva
asiaankuulumaton
allekirjoittanut
2)
Jos verbin -minen-johdosta edeltää adverbiaali, ilmaus kirjoitetaan tavallisesti erilleen.
puhtaaksi kirjoittaminen, virasta erottaminen, uudelleen hakeminen, käyttöön ottaminen

Yhteen taas kirjoitetaan yhdysverbien johdokset.

irtisanominen (vrt. irtisanoa), laiminlyöminen (vrt. laiminlyödä), allekirjoittaminen (vrt. allekirjoittaa)

Yhteen kirjoitetaan myös tapaukset, joissa -minen-johdosta edeltää genetiiviattribuutti.

etujen yhteensovittaminen, tehtaan käyttöönottaminen
3)
Yhteen kirjoitetaan tapaukset, joissa jälkiosana on muunlainen teonnimi.
voimaantulo, poissaolo, maastamuutto
uudelleenkäsittely
uudelleenarviointi
käyttöönotto
4)
Kun jälkiosana on -inen-loppuinen adjektiivi, kirjoitetaan nominatiivialkuiset tapaukset yhteen.
ensisijainen, erikokoinen

Genetiivialkuiset -inen-loppuiset ovat useimmiten erilleen kirjoitettavia.

metrin mittainen, alueiden välinen, sopimuksen mukainen, Euroopan laajuinen, Afrikan laajuinen

Yhteen kirjoitetaan kuitenkin ne genetiivialkuiset tapaukset, jotka ovat vakiintuneet yhdyssanoiksi:

asianmukainen, kansainvälinen, mannertenvälinen, suomenkielinen, samansuuruinen

Muutamat genetiivialkuiset voidaan kirjoittaa joko yhteen tai erilleen:

tämän kaltainen, tämänkaltainen
vastaavan tyyppinen, vastaavantyyppinen
5)
Muita erilleenkirjoittamistapauksia:
ensi kerralla, joka tapauksessa, viime kädessä
alun perin, perin pohjin
sen sijaan, sitä paitsi, muun muassa
ajan mittaan, ennen kaikkea, ennen pitkää, kesken kaiken, paikka paikoin,
saman tien, suurin piirtein, yhtä suuri, itsestään selvä, itse kukin, varta vasten, kerta kaikkiaan
6)
Yhteen kirjoitetaan:
jompikumpi (jommankumman, jommassakummassa)
jotenkuten, kutakuinkin, nimenomaan, päinvastoin
Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu