ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

10.7 Lyhenteet

10.7.1 Yleistä

Pääperiaate on, että lyhenteitä käytetään juoksevassa tekstissä mahdollisimman vähän. Aina kun lyhennettä käytetään, on huolehdittava siitä, että lukijalle käy selväksi, mitä lyhenne tarkoittaa. Yleisimmistä lyhenteistä ks. liite A4.

Lyhenteitä muodostetaan suomen kielessä neljällä tavalla:

1)
Loppulyhenteet, joissa sana on katkaistu lopusta.
p. = puhelin
s. = sivu
s = sekuntia
v. = vuonna
v = vuotta
2)
Sisälyhenteet, joissa lyhenteessä ovat mukana sanan alku- ja loppukirjaimet, mutta ei sen sisäosa.
hra = herra
klo = kello
nro = numero
rva = rouva
tsto = toimisto

Sanan numero lyhenteestä huomattakoon, että säädöskielessä se kirjoitetaan muodossa N:o silloin, kun se esiintyy EU:n säädösten nimissä.

3)
Koostelyhenteet, joissa lyhenteessä on mukana sanan ensimmäinen kirjain sekä kirjain tai pari sanan sisäosista. Jos koostelyhenne on lyhennetty usean sanan ilmauksesta, lyhenteessä ovat yleensä mukana sanojen ensimmäiset kirjaimet.
AKT-valtiot = Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot
BKTL = bruttokansantulo
CD-ROM (tai cd-rom)
mrd. = miljardia
PO = pääosasto
4)
Lyhennesanat eli lyhenteet, jotka voidaan lukea normaalin suomen kielen sanan lailla.
aids
Coreper
EFTA/Efta
EMU/Emu
Euratom
euro
Gatt/GATT
Nato/NATO
Opec/OPEC
Unicef

Lyhennesanan alkukirjain on iso, jos kyseessä on erisnimen lyhenne. Koko lyhennesanan kirjoittaminen isoin kirjaimin ei ole suositettavaa – riittää, kun ensimmäinen kirjain on iso. On kuitenkin syytä muistaa, että jos laitokset, toimielimet, instituutiot, kansainväliset järjestöt tms. käyttävät nimestään tiettyä lyhennettä, sen kirjoitusasua on noudatettava.

On muistettava, että valuuttayksiköt ecu ja euro eivät ole erisnimen lyhenteitä. Ne siis kirjoitetaan pienillä kirjaimilla. (Euro)sentin merkitsemiseksi suositetaan käytettävän ensisijaisesti euron kymmenyksiä. Niinpä 50 senttiä suositetaan merkittäväksi 0,50 euroa. Jos sentin lyhennettä tarvitaan, suositetaan merkintää ”c”, siis viisi senttiä = 5 c.

10.7.2 Päätteiden liittäminen lyhenteisiin

Loppulyhenteisiin ja koostelyhenteisiin pääte liitetään kaksoispisteen avulla.

EMS:ään
ERM:ään
EUVL:ään
p:ssa
PO:n
TYJ:n

Isoin kirjaimin kirjoitetun lyhenteen lukutapa vaikuttaa päätteen valintaan. Lyhenne voidaan ajatella luettavan joko kokonaisina sanoina

BKT:seen (bruttokansantuotteeseen)
EUVL:een (Euroopan unionin viralliseen lehteen)

tai kirjain kirjaimelta.

BKT:hen (”bee-koo-teehen”)
EUVL:ään (”ee-uu-vee-ällään”)

Epäselvissä tapauksissa on turvallisinta valita pääte viimeisen kirjaimen ääntöasun mukaan.

Sisälyhenteisiin ja lyhennesanoihin sijapääte liitetään suoraan.

aidsia
EFTAan/Eftaan
EMUun/Emuun
euroon
nrossa
TACit
tstossa
Huom.
kuitenkin EHTY:n, ETY:n ja ETA:n, joiden kirjoitusasu poikkeaa edellä olevasta säännöstä.

Kansainvälisten rahayksiköiden nimet tulisi mahdollisuuksien mukaan mieluummin kirjoittaa kokonaan

(1 300 Espanjan pesetaa)

kuin käyttää valuuttatunnusta.

(1 300 ESP)

Jos valuuttatunnusta käytetään, siihen lisätään pääte sen mukaan, miten rahayksikkö luetaan suomeksi.

150 FRF:lle (lue Ranskan frangille)

Taivutettaessa mittayksiköiden lyhenteitä, jotka ovat muotoa mg/l, pääte merkitään ensimmäiseen osaan.

mg:aan/l
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu