ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

10.3 Päiväys

Yleiskielisissä julkaisuissa päiväys merkitään oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti.

15. syyskuuta 1995
15.9.1995

Virkkeen alussa päiväys aloitetaan kuukauden nimellä, ei numerolla.

Joulukuun 12. päivänä
Tammikuun 27 päivänä 1996 tehty päätös – –

Numeroita käytettäessä päivämäärä merkitään normaalisti järjestyksessä päivä, kuukausi, vuosi. Nollaa ei suomen kielessä tarvitse merkitä, ellei se ole jonkin erityisen syyn vuoksi välttämätöntä (kuten taulukoissa tai lomakkeissa).

15.9.1995 (ei siis yleensä: 15.09.1995)

Kansainvälisen standardointijärjestön suosittelemaa ns. alenevaa merkintätapaa (1995-09-15) ei ole tarpeen käyttää tavallisessa tekstissä, vaikka se saattaa esiintyä esimerkiksi lomakkeissa.

Direktiiveissä, asetuksissa ym. unionin säädöksissä käytetään päiväyksissä säädöskielen mukaista merkitsemistapaa: päivää ilmaisevan lukusanan perässä ei käytetä pistettä.

Neuvoston asetus, annettu 15 päivänä syyskuuta 1995

Tällöin sana päivänä on kirjoitettava.

Euroopan unionin tuomioistuimen teksteissä käytetään päiväyksen pitkää muotoa vain silloin, kun viitataan EU:n säädösten nimiin, jotka on kirjoitettu täydellisinä. Muulloin käytetään lyhyttä muotoa.

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä toukokuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY – –
Luvasta, joka on annettu 31.8.1989, käy ilmi, että – –
Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu