ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

10.2 Numerot

10.2.1 Yleistä

Tavallisessa tekstissä (toisin kuin matemaattisessa tai tilastollisessa) kirjoitetaan lyhyet (kymmentä pienemmät) lukusanat yleensä kirjaimin. Jos kuitenkin tekstissä on paljon lukuja, on havainnollisuuden vuoksi parempi käyttää numeroita.

Numeroilmauksia ei pitäisi kirjoittaa peräkkäin.

Liitteessä 1 oleva 2 kohta (ei: liitteen 1 2 kohta)
Vuoden 1994 kokonaisliikevaihto oli 5,6 miljardia markkaa.
(Ei: Kokonaisliikevaihto oli vuonna 1994 5,6 miljardia markkaa.)

Suuret luvut merkitään tavallisesti numeroin. Ne jaetaan lopusta lukien kolmen numeron ryhmiin, jotka erotetaan ohukkeella.

1 250 350

Suuret luvut erotetaan kolmen numeron ryhmiin myös kirjaimin kirjoitettaessa.

miljoona kaksisataaviisikymmentätuhatta kolmesataaviisikymmentä

Kolmen numeron ryhmiin kirjoittamisen sääntö ei koske esimerkiksi vuosilukuja eikä asetusten tms. numeroita.

vuonna 1993 (vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme)
neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85
neuvoston direktiivi 78/660/ETY

Numeroiden kirjoittamisesta lisää kohdissa 4.2.3 (Tekstinkirjoitusohjeita) ja 6.5. Välilyönneistä numeroiden, välimerkkien ja erikoismerkkien yhteydessä ks. kohta 6.4.

10.2.2 Päätteiden liittäminen numeroihin

Numeroin merkityn luvun sijapääte saadaan luvun viimeisestä taipuvasta osasta. Luvuissa 11–19 loppuosa -toista on taipumaton, joten taivutusmuoto osoitetaan edellisen osan päätteellä. Pitkä vokaali merkitään aina kokonaan.

2:n 5:n 300:n 20:n 14:n (=nelj/n/toista)
2:ta 5:tä 300:aa 20:tä 14:ää (=nelj/ää/toista)
2:ssa 5:ssä 300:ssa 20:ssä 14:ssä (=nelj/ssä/toista)
2:een 5:een 300:aan 20:een 14:ään (=nelj/ään/toista)

Kun sijapääte merkitään järjestyslukuun, kaksoispisteen jälkeen tulee ensin järjestysluvun tunnus ja sitten sijapääte.

5:s (=viide/s) 11:s (=yhde/s/toista)
5:ttä (=viide/t+tä) 11:ttä (=yhde/t+tä/toista)
5:nnessä (=viide/nne+ssä) 11:nnessä (=yhde/nne+ssä/toista)
5:nteen (=viide/nte+en) 11:nteen (=yhde/nte+en/toista)
5:nsiin (=viide/nsi+in) 11:nsiin (=yhde/nsi+in/toista)

10.2.3 Numeroiden taivuttaminen

Numeroilmaus on tavallisesti sanaliitto, jolloin sija ilmenee pääsanasta.

100 mk:lla

Jos lukusanan sijamuoto ei ilmene viereisestä sanasta, se on merkittävä näkyviin päätteen avulla.

Työttömien määrässä saavutettiin 500 000:n raja.

Pääte merkitään lukusanaan myös silloin, jos luku ja siihen liittyvä sana eivät esiinny peräkkäin,

5:llä tämän ryhmän opiskelijalla

samoin jos sekä luku että sen pääsana ovat partitiivissa.

Pankki myi 60:tä huoneistoa (vrt. pankki myi 60 huoneistoa).
On kiellettyä käyttää ajosiimakalastuksessa yli 2 000:ta koukkua samanaikaisesti alusta kohti.
Päiväraha ei saa ylittää 90:tä prosenttia päiväpalkasta.

Jos näissä tapauksissa mittayksiköstä käytetään lyhennettä, partitiivin pääte merkitään lyhenteen eikä lukusanan perään kuten muulloinkin lyhennettä tai tunnusta käytettäessä.

10 %:a pienempi (mutta: 10:tä prosenttia pienempi)

Seuraavanlaiset ilmaukset aiheuttavat usein hankaluuksia.

100 m:n juoksu ei: 100 m juoksu
48 km:n etäisyydellä ei: 48 km etäisyydellä
15 %:n mukaan ei: 15 % mukaan
ennen v:ta 1966 ei: ennen v. 1966
Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu