ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

9.6 Komission pääosastot ja muut osastot: viralliset nimet

Lista muutoksista alkaen 1.1.2004

Toukokuu 2011: uusi paperiversio (=uusi kantaversio)


16.4.2011

SEC(2011) 527

Vanha nimitys Uusi nimitys
FPIS FPI

8.4.2011

SEC(2011) 527

Vanha nimitys Uusi nimitys
EuropeAid-kehitys- ja -yhteistyö-PO kehitys- ja yhteistyö-PO – EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEC(2011) 527

Vanha nimitys Uusi nimitys
tutkimuksen PO tutkimuksen ja innovoinnin PO
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEC(2011) 527

Vanha nimitys Uusi nimitys
työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden PO työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden PO

1.7.2010

SEC(2010) 779

Vanha nimitys Uusi nimitys
oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden PO (JLS, 65) sisäasioiden PO (HOME, 65)
+ oikeusasioiden PO (JUST, 76)
 
SEC(2010) 460 lopullinen, 20.4.2010

Vanha nimitys Uusi nimitys
humanitaarisen avun PO (ECHO) humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden PO (ECHO)
 
SEC(2006) 810

Vanha nimitys Uusi nimitys
kehitysyhteistyön pääosasto kehitysyhteistyön sekä Afrikan-, Karibian- ja Tyynenmeren-suhteiden pääosasto
Lyhennetty nimi: ”kehitysyhteistyön PO”.

4.3.2010

SEC(2010) 256,
4.3.2010

Vanha nimitys Uusi nimitys
ilmastotoimien pääosasto (CLIM) ilmastotoimien pääosasto (CLIMA)

1.3.2010

SEC(2010) 167,
24.2.2010

Vanha nimitys Uusi nimitys
energian ja liikenteen PO (TREN) liikenteen ja liikkumisen PO (MOVE)
   
uusi pääosasto: energian pääosasto (ENER)
   
uusi pääosasto: ilmastotoimien pääosasto (CLIM)

1.1.2010

Vanha nimitys Uusi nimitys
henkilöstön ja hallinnon PO (ADMIN) henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan PO (HR)

1.7.2009

päätös 2009/496/EY,
Euratom tehty 26.6.2009

Vanha nimitys Uusi nimitys
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto (OPOCE) Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)

11.7.2008

päätös 2008/544/EY,
20.6.2008

Vanha nimitys Uusi nimitys
kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto

29.3.2008

SEC(2008) 426,
31.3.2008

Vanha nimitys Uusi nimitys
kalastus- ja meriasioiden PO (FISH) meri- ja kalastusasioiden PO (MARE)

11.2.2008
 
uudet osastot: Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto; tutkimuksen toimeenpanovirasto

27.7.2007
 
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto
Kirjainkoodi (sisäiseen käyttöön): TENEA
Näkymätön numerokoodi: 84
   
Vanha nimitys Uusi nimitys
työllisyyden, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto (EMPL)
työllisyyden, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden PO
työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto
työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden PO

1.6.2006
 
Vanha nimitys Uusi nimitys
älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto
24.5.2007  
uusi osasto: Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

8.6.2006
 
Vanha nimitys Uusi nimitys
viestintä-PO (COMM)
viestintäpääosasto
viestinnän PO (COMM)
viestinnän pääosasto

16.2.2006

SEC(2006) 164,
7.2.2006

Vanha nimitys Uusi nimitys
lehdistö- ja viestintä-PO (PRESS) viestintä-PO (COMM)
 
SEC(2005) 1633,
12.12.2005

uusi osasto: kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto
 
SEC(2005) 1154,
16.9.2005

uudet osastot: älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto; koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

18.5.2005

SEC(2005) 39/4,
22.5.2005

Vanha nimitys Uusi nimitys
poliittisten neuvonantajien ryhmä (GOPA) Eurooppa-politiikan neuvonantajien toimisto (BEPA)

11.2.2005

SEC(2005) 39ter,
11.2.2005

Vanha nimitys Uusi nimitys
tietoyhteiskunnan PO tietoyhteiskunnan ja viestinten PO

2.2.2005

SEC(2005) 39bis,
2.2.2005

Vanha nimitys Uusi nimitys
humanitaarisen avun toimisto humanitaarisen avun PO (ECHO)

22.12.2004

SEC(2005) 39,
13.1.2005

Vanha nimitys Uusi nimitys
yritystoiminnan PO yritys- ja teollisuustoiminnan PO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden PO työllisyyden, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden PO
maatalouden PO maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO
kalastuksen PO kalastus- ja meriasioiden PO
sisämarkkinoiden PO sisämarkkinoiden ja palvelujen PO
oikeus- ja sisäasioiden PO
(kirjainkoodi: JAI)
oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden PO
(kirjainkoodi: JLS)

1.5.2004

uusi pääosasto: tietotekniikan pääosasto (SEC(2004) 523, 23.4.2004)

23.2.2004

tulkkauksen pääosasto: kirjainkoodi INCO on muutettu koodiksi SCIC (SEC(2003) 1468, 16.12.2003)
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu